skip to Main Content

Netværk og kurser

CfB hjælper jer med at styrke ’inddragelsesfagligheden’ hos jeres medarbejdere og ledere gennem netværk, kompetenceforløb og kurser.

Netværk på tværs
Netværk og kompetenceforløb for medarbejdere på tværs af organisationen styrker den organisatoriske læring og kvalificerer jeres indsats. CfB har stor erfaring som tovholder og faglig inspirator for faglige netværk for medarbejdere, der arbejder med borgerinddragelse og samskabelse.

Gennem netværket får medarbejderne styrket ’inddragelsesfagligheden’ og skaber forbindelse til kolleger og sparringspartnere på tværs i organisationen. Forankringen sikres gennem fælles vidensformidling og dialog med ledelsen undervejs i forløbet.

Kurser og kompetenceudvikling
CfB tilbyder også kompetenceudvikling i form af kurser om borgerinddragelse og samskabelse. Kurserne skræddersys til netop jeres behov og kan bl.a. omfatte: Indføring i begreber, tankegange og eksempler, metoder samt træning i at tilrettelægge og facilitere borgerdialog og samskabelsesforløb. Medarbejderne får et fælles sprog og et afsæt til at udvikle kommunens borgerdialog og samskabelse.

Eksempler på opgaver:

Slagelse Kommune: Netværk om landdistriktsudvikling og samskabelse
Netværk for ca. 20 medarbejdere fra alle kommunens centre. Faglige oplæg og sparring, cases og besøg i forskellige lokalområder. Netværket fortsætter med interne tovholdere. Læs artikel om netværket her

Ringsted Kommune: Netværk om borgerinddragelse
Netværk for ca. 20 medarbejdere på tværs af kommunens centre. I alt syv møder i løbet af et år: Faglige oplæg om borgerinddragelse og facilitering af dialog, erfaringer og cases, udvikling af fælles tjeklister og dialog med ledelsen om organisatorisk understøttelse af borgerinddragelse. Netværket fortsætter med kommunale tovholdere.

Odense Kommune: Netværk for en samarbejdsparat kommune
Netværk for medarbejdere på tværs af forvaltninger for at understøtte kommunens civilsamfundsstrategi. Fælles sprog og begreber om frivillighed og samskabelse, besøg i forskellige dele af forvaltningen og refleksion over konkrete erfaringer med og udfordringer i samarbejde med civilsamfundet og hvordan de kan håndteres.

Gladsaxe Kommune: Kompetenceforløb om samskabelse på by- og miljøområdet
Kompetenceforløb for ca. 20 medarbejdere i by- og miljøforvaltningen i form af fire halvdags-workshops. Forløbet har som formål at styrke medarbejdernes ‘inddragelsesfaglighed’ og give dem redskaber til at analysere muligheder og udfordringer og tilrettelægge velovervejede inddragelses- og samskabelsesprocesser. Faglige oplæg, reflektion over egne cases med fokus på bl.a. rammesætning og design, rolle-udfordringer og  organisatorisk og ledelsesmæssig understøttelse af samskabende processer.

Fagligt netværk på tværs af kommuner
I syv år har CfB været tovholder og faglig inspirator for et fagligt netværk for medarbejdere på tværs af kommuner, der arbejder med borgerinddragelse, samskabelse og lokal udvikling. Netværket fungerer som forum for kompetence- og erfaringsudveksling for deltagere fra kommuner i hele Danmark. I netværket henter de inspiration til deres arbejde og skaber forbindelser på tværs af det kommunale landskab. læs om netværket Læs om netværket her. 

Kursus i borgerinddraglse
Kursus over tre dage med oplæg og øvelser afholdt i Køge og Hvidovre Kommuner. Temaerne var bl.a. begreber, metoder og cases, interne forhold i organisationen, der har betydning for inddragelse, indsigt i dynamikker i møder med borgere og interessenter, metoder til at tilrettelægge konkrete borgerinddragelsesforløb og redskaber til at udfylde rollen som facilitator.

Vejdirektoratet: Kursus i bedre borgermøder
Endags kursus for udvalgte medarbejdere om bedre borgermøder. Oplæg, cases og fælles refleksion om udvikling af bedre borgermøder i Vejdirektoratet.

Back To Top