skip to Main Content

Strategisk rådgivning

CfB bidrager til at styrke og understøtte jeres borgerdialog- og samskabelses-indsats strategisk og organisatorisk gennem rådgivning og sparring.

Med afsæt i vores praktiske og teoretiske viden på feltet er vi med på sidelinjen som sparringspartner og kritisk ven, når I udvikler strategier eller tilrettelægger konkrete forløb. Vi hjælper jer med at analysere og reflektere over situationen, før I går i gang med borgerinddragelse og samskabelse.

Som kritisk ven udfordrer vi jer og stiller jer overfor de svære spørgsmål. Alt sammen for at sikre, at jeres beslutninger om borgerinddragelse og samskabelse er velovervejede og godt forankret – så indsatsen har gode chancer for at lykkes.

Eksempler på opgaver:

Varde Kommune: Sparring på strategi om samskabelse og om internt læringsforløb
Strategisk sparring med arbejdsgruppe om udvikling af Varde Kommunes nye strategi for samskabelse. Desuden løbende feedback i rollen som ‘kritisk ven’ på kommunens interne læringsforløb om samskabelse

Odense Kommune: Sparring om samskabelse
Sparring med Center for Civilsamfund om politiker-roller i samskabelse til brug for strategisk oplæg til byrådet

Roskilde Kommune: Strategisk sparring om design og afholdelse af borgermøder
Sparring om tilrettelæggelse af møder ifb. med stormflodsindsats, lokalrådenes dag og høringsparternes dag

Energinet.dk: Sparring ift. borgermøder om højspændingsmaster
Sparring om tilrettelæggelse og forberedelse af borgermøder i forbindelse med opsætning af højspændingsmaster Planlægningsworkshop med deltagere for at afklare rollefordeling og oplæg på borgermøderne

Back To Top