Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

Albertslund: Borgerne med i maskinrummet

Albertslund Kommunes Politik for borgerinddragelse er blevet til i et nytænkende samarbejde mellem borgere, politikere og embedsmænd


I 1½ år har seks borgere, seks politikere og tre medarbejdere fra Albertslund Kommune arbejdet sammen om at udvikle kommunens nye politik for borgerinddragelse.

Et eksempel på ”samarbejdsdrevet politikinnovation” hvor borgerne blev inviteret med helt ind i maskinrummet, der, hvor politikken bliver til. Samarbejdet foregik inden for rammerne af et såkaldt §17, stk. 4-udvalg – et midlertidigt udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen.

Nye arbejdsformer
Det var ikke kun sammensætningen af udvalget, der var utraditionel – også måden at arbejde sammen på var ny:
-    Formandsposten gik på omgang fra møde til møde og medlemmerne var selv med til at planlægge møderne
-    Møderne var et ”frit reflektionsrum” med frie roller
-    Der blev brugt utraditionelle mødeformer som teater-workshop, idéworkshop for unge og en strategicamp om byens udvikling
-    Eksterne proceskonsulenter og faglige oplægsholdere kom med inspiration undervejs

Og hvad kom der så ud af det? Jo, en ny Politik for borgerinddragelse i Albertslund Kommune, som sætter mennesket først og bl.a. indeholder en beslutning om, at Kommunalbestyrelsen hvert år vil udpege 1-2 projekter, der skal have særligt fokus på borgerinddragelse. 

Foruden brugbare erfaringer med at lade borgere, politikere og kommunale medarbejdere arbejde sammen på nye måder. Her kan du læse interviews med en politiker og to borgere, der var med i udvalget:


 Pia Brandt Halling, medlem af kommunalbestyrelsen for de konservative:

- Der er meget mere værdi i aktiv inddragelse
Pia Brandt Halling er konservativt kommunalbestyrelsesmedlem i Albertslund, valgt første gang i 2009. 

Samarbejdet om borgerinddragelsespolitikken har givet hende nogle aha-oplevelser:
- Det er gået op for mig, hvor vigtig processen er. Normalt lægger vi altid store ting ud i høringer, men her oplever jeg jo, hvor meget mere værdi der ligger i aktiv inddragelse, siger hun.

Borgernes sprog
Hun oplever, at arbejdet i udvalget blev mere konkret og jordnært af, at der var borgere med:
- Borgerne var gode til at udfordre os andre. Når det hele blev lidt svævende og højtravende, så spurgte de: Hvad betyder det? – Nåh, men hvorfor skriver vi så ikke bare det? Det er sundt, for det er med til at vise borgerne, at vi forsøger at tale deres sprog.

For Pia Brandt Halling var arbejdsformen i udvalget en øjenåbner:
- Det, der rykkede mest for mig var, at vi i udvalget fik ansvaret for produktet. Det var helt nyt og meget motiverende, at vi selv skulle skabe et resultat i processen – hvor vi ellers plejer at drøfte det, der ligger på bordet allerede. Det er ikke ustyret, men styret på en anden måde, end vi er vant til.


Politiker på en anden måde
Hun oplever, at erfaringerne fra udvalgsarbejdet har smittet af på hendes måde at være politiker på:
- Jeg bruger det meget i mit politiske arbejde. F.eks. er jeg blevet mere klar på, hvordan jeg kan spørge mit politiske bagland for at få konstruktiv feedback. Nu spørger jeg: Hvis det er her, vi skal hen, hvilken vej mener I så, vi skal gå? Før ville jeg have startet med: Vi skal mene noget om det her…

Pia Brandt Halling synes ikke, at det var vanskeligt at arbejde sammen med borgerne:
- Nu var det her jo også et idébaseret projekt. Jeg kunne godt forestille mig, at det ville være sværere, hvis det handlede om en helt konkret beslutning, hvor der f.eks. skulle prioriteres nogle midler, siger hun.

Hendes råd til politikere i andre kommuner er:
- Gør det! Vær åbne overfor, at resultatet skabes i processen – giv slip på styringen, der skal nok komme noget ud af det!

 

Jørgen Andreassen, borger i Albertslund:
- Opret en afdeling for borgerinddragelse!
Jørgen Andreassen arbejder som selvstændig konsulent og har boet i Albertslund i 32 år.
Han har fået meget ud af at deltage i udvalgets arbejde, men er bekymret for, hvem der skal føre den nye Politik for borgerinddragelse ud i livet.

- Det var stort for mig at være med. Det flytter virkelig noget, når man sætter mennesker sammen og giver dem mulighed for at udvikle noget uden at skele til parti-bogstaver i  et samarbejde hvor alles mening er lige meget værd, siger han. 

Med i inderkredsen
Udvalget har givet Jørgen Andreassen en ny indsigt i, hvordan politikerne i kommunen arbejder. Politikerne i udvalget var gode til at tage imod input og idéer fra borgerne, synes han. Og her efterfølgende har han glæde af, at han nu er føler sig mere som en del af inderkredsen og har fået nogle direkte kontakter, han kan henvende sig til med gode idéer.

Men samtidig er han bekymret for, om den nye Politik for borgerinddragelse reelt flytter noget:
- Selvom der også er lavet en værktøjskasse til borgerinddragelse, tror jeg ikke for alvor, det flytter noget. Der mangler nogle mennesker i kommunen, som har ansvar for at få det implementeret.

Nogen, der driver det
Efter Jørgen Andreassens mening skulle kommunen tage at oprette en borgerinddragelsesafdeling med ansvar for at føre politikken ud i livet:
- Der skal være nogen, der driver det. En projektleder, der har det som sit eneste projekt. Og så skulle der være tilknyttet nogle borgere, som kunne være med til at vende det på hovedet engang imellem, foreslår han.

Hans råd til andre kommuner er:
- Hjertet skal være med i det – og det handler lige så meget om at få input udefra som om at fortælle borgerne, hvad de skal gøre. Og kom så ud af rådhuset – ud, hvor borgerne, erhvervslivet og foreningerne er!

Ditte Klöcker Jepsen, nytilflyttet borger i Albertslund:
- Jeg føler mig mere som en medspiller

Ditte Klöcker Jepsen har boet i Albertslund i snart fire år og meldte sig til udvalgsarbejdet for at lære sin nye kommune bedre at kende:

- Jeg har følelsen af at være en medborger. Jeg har nemlig erfaret, at det giver rigtig god mening at tage aktiv del i lokalsamfundet, føle mig ansvarlig og sige min mening, siger hun.

Ligeværdigt samarbejde
Hun er positivt overrasket over, hvor nemt det har været i samarbejdet at overkomme barrierer og forskelle mellem politikere, borgere og medarbejdere. Og fremæver arbejdsformen i udvalget som et stort plus:
- Der blev gjort meget ud af, at man skulle lægge sin egen baggrund væk, når man gik ind i arbejdet – og tænke på, hvad der var godt for hele Albertslund. Det betød, at vi alle sammen lyttede og var åbene over for udvikling. Jeg oplevede det som meget ligeværdigt – og den måde at mødes og samarbejde på er en god ting på alle planer, siger hun.

De anderledes mødeformer, som var nye for alle, havde en stor betydning, mener Ditte Klöcker Jepsen. Samtidig håber hun, at borgerinddragelsespolitikken kan resultere i, at det lykkes at få de grupper af borgere i tale, som ikke normalt engagerer sig i kommunens udvikling, for eksempel de unge psykisk sårbare, hun selv arbejder med til daglig. 

Idébank
Ditte Klöcker Jepsen opfordrer Albertslund Kommune til at satse på tidlig borgerinddragelse. F.eks. ved at lade borgerne selv komme med forslag til, hvad de gerne vil inddrages i:
- Det vil være en god idé at oprette en slags idébank og  invitere idéer fra borgerne ind, så de selv kan være med til at pege på, hvad de godt kunne tænke sig at diskutere, slutter hun. 

 

Projktet blev fulgt af en række forskere fra RUC.

> Se forskningspaper af Annika Agger og Eva Sørensen om projektet her

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail