Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Værd at læse

Bæredygtig frivillighed

En brugbar håndbog med viden og redskaber til at forstå, lede og samarbejde med de frivillige


Fredrik C. Boll, Nana G Alsted & Jakob M. Hald: Frivillig-koordinering – hvorfor og hvordan? En grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer.. Ankerhus Forlag, 2012. 180 sider, 278 kroner.

 

Denne bog om frivillig-koordinering falder på et tørt sted. Med den civilsamfunds- og frivillighedsdagsorden, som vinder frem i kommunerne, er der god brug for viden og redskaber til at forstå, lede og samarbejde med de frivillige.

 

Bogens ærinde er at give et indblik i frivilligkoordinering som en særlig faglighed. Og den rummer mange gode og brugbare indsigter og metoder til at rekruttere, mobilisere, fastholde og lede frivillige.

 

De frivillige - set indefra

Interessant er det f.eks. at stifte bekendtskab med de frivillige indefra – og se nærmere på deres selvforståelse og motivation. En pointe i bogen er, at mange danskere ikke forstår sig selv som frivillige, selvom de f.eks. træner håndbold i den lokale klub eller er med i bestyrelsen i deres andelsforening – de ser sig selv som ”hjælpetræner” eller ”bestyrelsesmedlem”. Det er med andre ord opgaven, der er det afgørende. Hvorfor kommunale institutioner, der gerne vil tiltrække frivillige, ikke skal annoncere efter frivillige, men efter nogle til at løse konkrete opgaver!

 

Til at få et mere nuanceret indblik i forskellige typer af frivilliges selvforståelse og motivation – og hvad det kræver at mobilisere og lede dem - er bogen en god guide. Desværre springer den let hen over den allersværeste udfordring, nemlig hvordan man kan bygge en bro mellem de frivillige og de kommunale organisationer med den styring og kultur, der er fremherskende her.

 

Cases spænder bredt

Bogen trækker på en række cases, der dækker meget forskellige sektorer og organisationsformer - fra spillestedet Stengade på Nørrebro København over Patientstøtteordningen på Hillerød Hospital og til Greenpeace. De konkrete eksempler på, hvordan frivillig-koordineringen gribes an i de forskellige sammenhænge er med til at sætte kød og blod på emnet. Svagheden er, at bogen ved at favne mange typer af organiseringer, kommer til at mangle et præcist fokus. Til at holde sammen på de mange typer af organisationer, udvikles et begrebsapparat i form af fire forskellige organisationskontekster (idealtyper), der desværre kommer til at virke som en spændetrøje i formidlingen.

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail