Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Borgernes ressourcer i spil

Bydel i bevægelse - case fra bogen "Borgerinddragelse - demokrati i øjenhøjde"


Det kan lade sig gøre at løfte et sårbart boligområde ved at bringe beboernes ressourcer i spil og skabe nye netværk. Det er Urban-programmet i Århus Vestby et eksempel på. Med Urban-programmet lykkedes det at sætte nye initiativer i gang og skabe ny handlekraft hos beboerne i Århus Vestby (Gellerup, Hasle, Herredsvang), en bydel med mange flygtninge og indvandrere, stor arbejdsløshed og mange rodløse unge.

 

Empowerment

Formålet med programmet var at så kimen til en mere positiv fremtid for bydelen, og her var borgerinddragelse et vigtigt element. Indsatsen skulle nemlig tage udgangspunkt i beboernes drømme om fremtiden. Empowerment var et nøgleord i tilgangen, som bl.a. hentede inspiration fra et amerikansk projekt, Imagine Chicago.

 

Et vigtigt mål var samtidig at skabe møder mellem beboere på tværs af etniske, kulturelle og religiøse skel og styrke netværksdannelsen på kryds og tværs i bydelen.

 

Mund til mund

Urban er et eksempel på, hvordan det gennem en vedholdende, opsøgende kontakt til nøglepersoner og personlig, mundtlig kommunikation kan lykkedes at motivere en bred kreds af beboere til at deltage aktivt i udviklingen af deres lokalområde. Og at sikre, at beboerne følte ejerskab til projekterne og hele fornyelsesprocessen.

 

At lære kulturen

Maria Arianfar stammer fra Iran. Hun er en af de beboere, der har deltaget aktivt i at løfte Vestbyen. Som frivillig har hun arbejdet for at få et kvindehus op at stå. På spørgsmålet om, hvad projektet under Urban har givet hende, svarer Maria:

”Styrke, identitet, sprog, kendskab til foreningsarbejde – alt det sociale. At være aktiv som frivillig er ikke noget, jeg kender fra mit land. Det er en kultur for sig - en kultur, du skal lære….Urban satte gang i mig – og gav mig mulighed for at engagere mig.”

 

Netværk

Det springende punkt i Urban- programmet blev - som i mange andre borgerinddragelsesinitiativer – evnen til at nå ud til og mobilisere borgerne i området – og få fat i andre end de sædvanlige ”Tordenskjolds soldater”.

 

Der blev benyttet en række metoder til at nå så bredt ud som muligt, for eksempel:

  • Invitation gennem netværk
  • Kaskademodel: Centrale netværkspersoner kontaktes, de kontakter deres netværk,
    som igen kontakter deres netværk
  • Tupperwaremodellen: Arrangementer i mindre borgergrupper, f.eks. hjemme hos private familie

 

Opsøgende arbejde, hvor der blev stemt dørklokker og talt med folk i deres opgange, viste sig virkningsfuldt i Urban-programmet. Ligesom det lykkedes at få mange i tale ved hjælp af opsøgende inddragelse, hvor ”omrejsende” kommunikationskanaler blev opstillet forskellige steder i Vestbyen.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail