Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

Budget med et ungt fingeraftryk

I Örebro Kommune fik de unge mulighed for at sætte deres fingeraftryk på kommunens budget. Et nyt og lækkert strandbad og større forståelse for demokratiet blev resultatet

 

 • Man øremærker 250.000 kr. fra kommunens investeringsbudget, inviterer 80 gymnasieelever inden for og giver dem en bunden opgave: Hvordan vil I bruge pengene på at gøre Örebro til et rarere sted?
 • Sådan lyder opskriften på en vellykket budgetinddragelsesproces, som den svenske Örebro Kommune gennemførte i 2009. En proces, som resulterede i, at det nedslidte lokale strandbad fik en gevaldig ansigtsløftning med nyt sand, nyplantet græs og nye aktiviteter i form af bl.a. udendørs grillpladser. Det var nemlig, hvad de unge ønskede sig.

 

Klogere på kommunen

Et andet udbytte var, at de unge blev klogere på, hvad det koster at anlægge parker, veje m.v. og hvordan kommunens budget er skruet sammen. Samtidig med, at kommunens embedsmænd og politikere modtog et væld af nye idéer fra de unge til forbedringer af udemiljø og trafikforhold i byen.

 

Men hvorfor overhovedet inddrage de unge i kommunens budget? Ifølge planlægger og projektleder Julia Runesson har Örebro Kommune en lang tradition for dialog med borgerne og ønskede at inddrage dem mere i kommunens prioriteringer.

 

- Vi lagde ud med at diskutere, hvem det var, vi ville inddrage - skulle det være alle borgere - eller en bestemt målgruppe? Ret hurtigt snævrede vi det ind til de unge, fordi vi mener, det er særlig vigtigt at bibringe dem en forståelse af demokratiet, siger hun.

 

Det skal være enkelt!

Julia Runesson fortæller, at budgetdialogen i Örebro foregik efter to hovedprincipper: Den skulle være enkel at forklare og gennemføre. Og de unges forslag skulle indgå som en integreret del af kommunens budgetproces.

 

Enkelheden i projektet kom af, at kommunen valgte en præcis målgruppe, en fast pose penge og stillede de unge en præcis opgave: De skulle komme med forslag til investeringer inden for teknik og miljøområdet, der kunne gøre Örebro til et rarere sted. Dialogen blev planlagt, så den foregik parallelt med budgetbehandlingen og elevernes forslag indgik i den kommunalbestyrelsens behandling af budgettet på linje med de øvrige forslag.

 

- Vi gjorde meget ud af forberedelsen ved på forhånd at diskutere: Hvad skal de unge bidrage med? Hvad er det, vi beder dem om? Og er vi parate til at tage imod svaret? Det var en god og nødvendig forberedelse, fortæller Julia Runesson.

 

Ny inspiration

Örebro Kommune inviterede gymnasieeleverne i de tre klasser på studiebesøg og brugte meget energi på formidling: Eleverne fik forklaret budgetprocessen i kommunen og blev præsenteret for teknik- og miljøområdet med eksempler på, hvilke typer af investeringer, der kunne være tale om.

 

Både embedsmænd og politikere fik stort udbytte af dialogen med de unge. Julie Runesson fortæller:

- Flere af embedsmændene gav udtryk for, at det virkelig var dagens højdepunkt at høre de unges tanker og idéer. Det gav inspiration at se byen med nye, friske øjne og møde en helt anden tænkemåde end den vanlige, fortæller hun.

 

Og de unge var meget tilfredse med at blive taget alvorligt og få mulighed for stå ansigt til ansigt med beslutningstagerne. Som en af dem sagde i evalueringen:

 

- Det har været spændende og svært at sidde og brainstorme på idéer og derefter videreudvikle dem. Rigtig dejligt at gøre noget, som føles vigtigt og som er virkeligt i stedet for at det bare er en øvelse.

 

Örebro Kommune har allerede besluttet at følge op med en ny dialogrunde med kommunens unge - denne gang er afsat et beløb på 500.000 kr. af investeringsbudgettet.

 

Fakta om budgetinddragelse i Örebro Kommune

 • Projektet blev ledet af en styregruppe bestående af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, en suppleant for et KB medlem og kommunaldirektøren
 • Tre gymnasieklasser med i alt ca. 80 elever deltog
 • Der blev holdt et kick off arrangement hos kommunen
 • Derefter brugte klasserne skematimer på at udarbejde forslag til forbedringer i Örebro.
 • Undervejs havde de mulighed for at trække på en referencegruppe bestående af embedsmænd fra Ørebros Stadsbyggnadskontor og tekniske forvaltning
 • Der blev holdt en afstemning blandt de unge om de tre forslag - et fra hver klasse
 • Det vindende forslag (renovering af badestranden) blev behandlet og vedtaget af byrådet

 

 

Tre gode råd om budgetinddragelse

Julia Runesson har tre råd til andre kommuner, der vil arbejde med budgetinddragelse:

 • Start med et projekt i lille skala
 • Udvælg en præcis målgruppe og brug energi på formidling
 • Fokusér på en mindre del af budgettet

 

 14.08.2011

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Fakta om Sverige

Sverige har 290 kommuner

 

Den største er Stockholm med

 ca. 810.000 indbyggere

 

Den mindste svenske kommune har

2500 indbyggere

 

Sveriges Kommuner och Landsting,

SKL, arbejder aktivt med demokratiudvikling

og medborgerdialog

> Besøg SKls hjemmeside

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail