Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

Elektronisk budgethøring i Silkeborg Kommune

En elektronisk høring gav borgerne i Silkeborg mulighed for at sætte deres fingeraftryk på sparebudgettet for 2011 via hjemmesiden.

 

Hvor skal vi skære? Det var spørgsmålet, da Silkeborg Kommune valgte at høre borgerne om kommunens besparelser på 250 mio. via en elektronisk platform. Borgerne blev bedt om via kommunens hjemmeside at tage stilling til et såkaldt mulighedskatalog med besparelser på i alt 336 mio. kr.

Tanken bag var ifølge pressemeddelelsen: ”At såvel borgere og brugere som medarbejde både vil debattere og kommentere mulighederne og hvilke forslag, der bør gennemføres – og i særdeleshed komme med andre ideer og forslag til ændringer og forbedringer”.

 

Det lykkedes Silkeborg Kommune at engagere mange borgere i budgetdebatten via nettet. 1100 svar kom der - fra borgere, lokalråd, forældrebestyrelser, fagforeninger, medarbejdere osv. i kommunen. Mange af dem lange svar, der udreder, hvorfor det vil være forkert at spare på netop deres område, i netop deres institution m.v. En del nye idéer til besparelser kom også ind via høringen, fortæller Silkeborg Kommunes kommunikationschef, Jesper Ploug Mehlsen.

 

Børnene bliver skånet

Samtlige høringssvar er blevet vurderet, og det er lykkedes borgerne i Silkeborg at sætte deres fingeraftryk på budgettet. Ifølge Jesper Mehlsen har høringen resulteret i, at der er skåret mindre på børneområdet, mens især administrationen har måttet holde for.

 

F.eks. har byrådet valgt at bevare flere skoler og kun lukke en af de syv, der var med i mulighedskataloget.

- Børn og unge var klart et af de områder, hvor der kom flest høringssvar. Og her har politikerne valgt at lytte og finde besparelser andre steder end ved at lukke skoler, fortæller kommunikationschefen. Til gengæld er administrationen og sundheds- og omsorgsområdet blevet forholdsmæssigt hårdt ramt af besparelser.

 

Jesper Ploug Mehlsen peger på en anden interessant effekt af høringen, nemlig at mange borgere har fået en større indsigt i, hvor kompleks og vanskelig en opgave, politikerne er sat til at løse:

- Borgerne kunne selv jongere med de forskellige sparemuligheder på hjemmesiden. Og på den måde opleve, hvor vanskeligt det er at få enderne til at nå sammen, siger han.

 

Bedre kommunikation

To ting vil kommunikationschefen gøre anderledes næste gang:

Han vil gøre mere ud af at forklare borgerne, hvad de enkelte poster på budgettet dækker over.

- I tilbageblik synes jeg ikke, vi har været gode nok til at ”oversætte” besparelsesforslagene, så almindelige mennesker kunne forstå dem. Et eksempel: Når der står ”reduktion på alle kursuskonti” under besparelser på skolerne er det så kurser for børn eller lærere? Vi kan sagtens blive bedre til at forklare uden at bruge de faglige termer.

 

Mundtlig dialog skal vægtes

Og så vil han lægge mere vægt på den mundtlige dialog mellem borgerne f.eks. på borgermøder for at brede debatten ud:

- Vi har forsøgt at inspirere borgere og lokalrådene i kommunen til at spille en rolle og f.eks. holde borgermøder i de enkelte lokalområder. Det er lykkedes nogle steder - og det har været en udmærket proces for politikerne at komme ud og høre, hvad der optager folk i de enkelte lokalområder.

 

Den vanskelige feedback

Nu, hvor sparebudgettet er vedtaget, står Silkeborg Kommune over for en anden kommunikationsmæssig udfordring: Hvordan ”kvittere” over for borgerne og fortælle, hvilken forskel, deres input har gjort for det endelige sparebudget`?

- Det er en stor udfordring kommunikationsmæssigt at få givet den feedback. I den kommende tid skal vi bruge kræfter på at fortælle, hvad der har inspireret til beslutningerne og forklare det, så det giver mening for borgerne. det handler i sidste ende om at få en accept og forståelse fra borgerne af, at disse ændringer i vores serviceniveau er nødvendige for at sikre vores fremtid, slutter Jesper Mehlsen.

 

Fakta om Fremtidens Silkeborg

Via Silkeborg Kommunes hjemmeside under Fremtidens Silkeborg Kommune fik borgerne adgang til en række baggrundsoplysninger, en video med borgmesteren og til mulighedskataloget med besparelser udarbejdet af administrationen. Ud over at indsende høringssvar var der mulighed for at debattere besparelserne i et særligt forum og at sammensætte sit eget budget under overskriften ”Find selv de 250 mio”. I de tre uger, høringen stod på, havde hjemmesiden i alt 64.000 besøgende.

 

Se mere på www.silkeborgkommune.dk

 

 

Tre gode råd Her er kommunikationschef Jesper Ploug Mehlsens tre gode råd til andre kommuner, der vil inddrage borgerne i budgettet: 
  • Vær meget tydelige om grundlaget - hvorfor er det nødvendigt at spare? Hvad er årsagerne til den økonomiske ubalance og præmisserne for at ændre situationen?
  • Læg en kommunikationsstrategi for hele forløbet. Det er en meget alvorlig sag at skulle spare på serviceniveau og velfærdsydelser, så kommunikationsmæssigt bør det behandles som en krise.
  • Brug kræfter på at supplere nethøringen med en mundtlig dialog, f.eks. i form af borgermøder. Den direkte dialog kan være med til at nuancere det verdensbillede, man går rundt med som borger – og dermed skabe forståelse og accept.

 

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail