Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

En ny dialog mellem de frivillige og kommunen

I Horsens har et udviklingsprojekt under Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) kickstartet en dialog mellem de frivillige foreninger - og med kommunen

 

Udviklingsprojektet i Horsens er et led i DUF’s arbejde for frivillige foreningers vilkår. Formålet er at klæde foreningerne på gennem samarbejde og idéudveksling med andre foreninger, men også ved konkrete møder og dialog med kommunens politikere og forvaltere. Der er allerede gennemført udviklingsprojekter i Odense og Vordingborg. Og erfaringerne her viser, at kommunerne også kan drage nytte af det nye netværk af foreninger, hvis de ønsker det.

 

Win-win potentiale

DUF mener, at kommunerne kan vinde ved at udvikle dialogen med foreningerne. Når kommunerne skaber gode rammer for dialog og for at synliggøre foreningslivet, og når foreningerne får indflydelse på, hvordan dialogen føres, kan kommunerne blandt andet opnå øget kendskab og kontakt til foreningslivet og stærke samarbejds- og sparringspartnere. Dermed er der et gensidigt udbytte at høste for kommuner og foreninger.

 

Fritidskonsulent i Horsens kommune, Ingvard Nørgaard, oplever de foreløbige resultater af udviklingsprojektet således:
- Det har skabt stor værdi at samle foreningerne under ét tag. Det har givet et større indbyrdes kendskab foreningerne imellem og blik for, at de har brug for hinanden og gavn af at koordinere deres aktiviteter fremadrettet.

 

Bedre end møder
Ifølge Ingvard Nørgaard har Horsens kommune ikke så meget erfaring med at samarbejde med de idébaserede foreninger. Han glæder sig over det nye samarbejde i DUF regi og tilføjer:
- Horsens har oplevet succes med inddragelse af frivillige til at løfte kommunens mange kulturelle arrangementer. Der er en oplevelse af, at borgerne står på spring for at hjælpe. Til gengæld har det førhen knebet med at få de frivillige til at dukke op, når kommunen inviterede til møder, så det store foreningsfremmøde i det nystartede udviklingsprojekt er en glædelig overraskelse.

 

Spørger man Dorte Ahjodale fra Vitar Horsens Rollespilslaug, kan en del af forklaringen på den manglende deltagelse måske findes i den måde kommunen hidtil har valgt til at annoncere på:
- Kommunen mente fx, at de havde informeret de frivillige foreninger tilstrækkeligt om valget til aktivitetsudvalget ved at annoncere i tre aviser. Men mange får i dag deres nyheder fra nettet, så avisannonceringen som eneste kommunikationskanal kan godt virke lidt gammeldags, siger hun.

 

10 skarpe til kommunerne

På baggrund af erfaringer fra de to første udviklingskommuner Odense og Vordingborg har DUF udarbejdet en tjekliste med ”10 skarpe” til kommuner, der ønsker en god kontakt til frivillige foreninger. Kristoffer Gjerding, politisk konsulent i DUF, supplerer med de seneste erfaringer fra Horsens:
- Det er vigtigt, at kommunerne forbereder sig grundigt på dialogmøderne ved at identificere foreningernes behov. De kan fx arrangere en række fokusgruppeinterview eller kontakte enkelte foreningsaktive fra et bredt udsnit af foreningerne og spørge ind til deres behov, understreger han.

 

Sæt politikere og forvaltere i spil

Ifølge Kristiffer Gjeding er det desuden meget vigtigt få mødedeltagerne meget aktivt ind i dialogen. Derved opnår man, at de tager ansvar for processen, og at der skabes en masse kendskab og dialog på tværs af deltagerne. Det er bl.a. foregået ved at inddrage politikere og forvaltningsmedarbejdere som ligestillede i dialogen. På udviklingsmøderne har DUF’s konsulenter været facilitatorer, og derfor har politikere og forvaltningsmedarbejdere kunnet indgå i processerne sammen med de foreningsaktive.

 

Anna Grethe Jensen, organisationskonsulent i DUF supplerer:
- Det kan betyde, at politikerne undervejs kunne blive udsat for kritiske spørgsmål til kommunens politik og praksis, men omvendt har politikere og forvaltningsmedarbejdere jo også haft mulighed for at stille spørgsmål til foreningerne.

 

Dialogen skal følges op
Kristoffer Gjerding peger på, at det er vigtigt at følge op på den dialog, der er sat i gang:
- Det er vigtigt hurtigt at skabe en fast struktur for netværket, som skal sikre rammerne for en dialog mellem foreningerne og til kommunen. Dette gælder ikke mindst, når der ikke er en koordinator, der er ansvarlig for at sikre den løbende dialog. Dialogen kan fx skabes ved at arrangere fælles aktiviteter, kurser og møder, foreningsudvikling eller andet.

 

I Odense og Vordingborg hvor projektet fra DUF’s side er afsluttet, er det blevet lavet fyraftensmøder om fx fundraising, som er udsprunget af ideer fra udviklingsmøderne. I begge kommuner har man diskuteret ideer om at forberede fællesarrangementer på tværs af foreninger, som også kan være med til at synliggøre foreningslivet.

 

Dorte Ahjodale er begejstret for de muligheder, som udviklingsprojektet har banet vejen for. Nu er der f.eks. opbakning til oprette en fællesforening for de ikke-idrætslige foreninger i Horsens:
- Vi vil som forening gerne blive bedre til at gøre opmærksom på os selv. Og til at fortælle kommunen og borgerne, at vi er her, og at vi gør et stykke arbejde for nogle børn. Det tror og håber vi på at kunne opnå gennem den fælles forening, som vi er ved at opbygge sammen, slutter hun.

 

Fakta om projektet
DUF’s arbejde med foreningsvilkår i kommunerne har resulteret i udviklingsprojekter i foreløbig tre kommuner hvoraf Odense og Vordingborg er afsluttet. Horsens er nystartet i 2010. Udviklingsprojekterne er faciliteret ved brug af indledende fokusgruppeinterviews og selve processen kickstartet på et stort udviklingsmøde med deltagelse af foreninger, politikere og forvaltningsmedarbejdere i de enkelte kommuner. Læs mere om projektet foreningsvilkår på www.duf.dk

 

10 skarpe råd om kommunernes kontakt til foreningerne
Tag personlig kontakt, inddrag foreningerne i relevante politiske indsatsområder og målret kommunikationen. Det er blot tre af de ”10 skarpe til kommunens kontakt til frivillige foreninger”, som findes på www.duf.dk

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail