Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

"Vi ville aldrig selv have fået idéerne"

”Det gode ældreliv” er et eksempel på velfærdsinnovation, der tager afsæt i brugernes behov. Plejehjemsbeboere, pårørende og medarbejdere bidrager til nye produkter og services, der kan gøre de ældre mere selvhjulpne og give dem en bedre livskvalitet

 

Behageligt tøj til kørestols- og liftbrugere, der er nemt at få af og på. Træningsredskaber i haven, der giver de ældre lyst til at bevæge sig. Og en digital kalender, der kan hjælpe svagtseende og hukommelsessvækkede plejehjemsbeboere med at holde styr på deres aftaler. Det er eksempler på, hvad projektet ”Det gode ældreliv”, kan føre til.

 

”Det gode ældreliv” er et innovationsprojekt under Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Formålet med projektet er at styrke plejehjemsbeboernes mulighed for at bruge deres egne ressourcer rigtigt og være så selvhjulpne som muligt. Derfor tager projektet udgangspunkt i beboernes dagligliv og trækker på observationer fra dagligdagen på plejehjemmet og på idéer og erfaringer fra beboere, pårørende og medarbejdere til, hvad der skal til for at skabe en bedre hverdag for plejehjemsbeboerne.

 

Brug for nytænkning


- Der er mangel på hænder inden for vores område, så der er i høj grad behov for at udvikle nye måder at gøre tingene på. Samtidig har det været et vigtigt formål for os at øge borgernes livskvalitet ved at skabe nye løsninger, som tager udgangspunkt i deres behov, fortæller Anne Mette Fugleholm, direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

 

De ældre på plejehjem kan være vanskelige at få i tale – og derfor indgår observation og videooptagelser af dagligdags situationer på plejehjemmet som et vigtigt grundlag. En række private virksomheder er samarbejdspartnere i projektet og byder ind med at udvikle nye løsninger og services, som bliver afprøvet af beboere og medarbejdere på plejehjemmet.

 

- Vi er blevet positivt bekræftede i, at det er de rigtige ting, vi har øje for. For beboerne peger også selv på at deres mulighed for at være aktive og selvhjulpne er afgørende for livsmod og livskvalitet. Men idéerne til nye løsninger havde vi aldrig fået selv, siger Anne Mette Fugleholm.

 

Skaber værdi


Hun oplever, at den styrede proces i innovationsforløbet har skabt stor værdi – både i form af nye idéer og løsninger - og i form af glæde og energi hos deltagerne ved at arbejde frem mod et fælles mål.

 

- Vi har lært at arbejde med udvikling på en langt mere systematisk måde. Det har skabt en god synergi og vi har fået meget mere kvalificerede input til at forstå og løse de konkrete behov og udfordringer, vi står overfor, siger direktøren. Hun understreger samtidig, at samarbejdet med de private virksomheder, der udvikler prototyper, er afgørende for at få omsat idéerne til virkelighed:

 

- Virksomhederne er meget væsentlige i samarbejdet, for de har nogle helt andre måder at se tingene på – og de gør horisonten for at vælge løsninger vældig meget større, understreger Anne Mette Fugleholm.

 

Projektet har ifølge direktøren betydet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har valgt at sætte innovation i højsædet og har planer om at kompetenceudvikle ledelse og medarbejdere til at arbejde systematisk med innovation.
- Det er ikke bare at få en god idé og omsætte den. Innovation med brugerne i centrum er et perspektiv, som vi vil lægge ned over hele vores område, slutter hun.

 

Fakta om ”Det gode ældreliv”


I projektets første del blev brugt en etnografisk metode til at afdække de ældres behov og ønsker. Over en otte ugers periode blev der lavet etnografiske studier af 28 personer. Blandt dem var 11 plejehjemsbeboere og seks medarbejdere på Plejecentret Sølund. Desuden deltog fem pårørende og seks raske seniorer. Dagligdags situationer blev dokumenteret med video, fotos og noter.

 

Data fra observationerne blev samlet under 15 temaer med betydning for plejehjemsbeboernes livskvalitet, f.eks. ”oplevelse af mad” eller ”det sociale liv”. Derefter blev der afholdt tre workshops. På den første skulle fagpersoner fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen se nærmere på resultaterne. På den anden workshop diskuterede fagpersoner, beboere og medarbejdere fra Plejehjemmet Sølund livskvalitet for plejehjemsbeboerne ud fra de 15 temaer.

 

 

Tolv virksomheder er i dag i gang med at udvikle nye services og produkter inden for rammerne af projekt ”Det gode ældreliv”. Københavns Kommune samarbejder med Copenhagen Living Lab om projektet.

 

Tre gode råd


Anne Mette Fugleholm har disse tre råd til andre, der vil i gang med brugercentreret innovation:

  • Hav fokus på ledelse og kommunikation. Skab en kultur, hvor det at tænke innovation er naturligt.
  • Find ét velegnet område og prøv det af
  • Find nogle samarbejdspartnere, der er professionelle inden for innovation

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Samarbejde og

innovation

 

CLIPS er et forskningsprojekt på RUC om samarbejdsdreven innovation

 > CLIPs hjemmeside

 

 

 


WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail