Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

CfB undersøgelse

Kommunernes brug af digitale borgerpaneler på vej ned

Der er en række udfordringer ved digitale borgerpaneler, viser ny CfB undersøgelse


I dag bruger 32 kommuner, dvs. ca. en tredjedel af samtlige danske kommuner, et digitalt borgerpanel til at lodde stemningen blandt borgerne. Det viser en undersøgelse, Center for Borgerdialog har gennemført i efteråret 2010.

 

Undersøgelsen viser også, at brugen af elektroniske borgerpaneler er på vej ned. Hovedparten af borgerpanelerne blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningerne - og når man ser på, hvor ofte de bliver brugt, er tendensen nedadgående.

 

Ikke egnet til dialog

I undersøgelsen har CfB interviewet de ansvarlige for borgerpanelet i tre kommuner, nemlig Roskilde, Ringsted og Ballerup kommuner. De peger på en række udfordringer, der er forbundet med at arbejde med elektroniske borgerpaneler. En gennemgående udfordring er, at det kan være vanskeligt at indpasse panelundersøgelser i den lokalpolitiske diskussion på en ordentlig måde. Med deres kvantitative fokus og envejs-karakter lægger de elektroniske borgerpaneler nemlig ikke op til dialog, men mere til individuelle brugersvar. Det bedste resultat fås ved at koble brugen af borgerpaneler sammen med andre dialogformer og f.eks. bruge panelundersøgelsen som afsæt for dialog på et borgermøde.

 

Interviewpersonerne peger desuden på, at panelundersøgelser kan give borgerne urealistiske forventninger eller medvirke til, at politikerne føler sig presset op i en krog af borgernes tilbagemeldinger.

 

De rigtige spørgsmål

Desuden er det en udfordring at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde. Og at fortolke svarene, så de giver mening. Undersøgelserne svarer ofte til at tage temperatur og blodtryk på en patient - derfra er der et stykke vej til at stille en diagnose og endnu et stykke vej til at foreskrive en behandling.

 

Det kan også være en udfordring at få integreret undersøgelsernes resultater i de politiske beslutninger. Kommunerne har forskellige strategier for, hvordan borgerpanelet anvendes. I Roskilde Kommune er borgerpanelet primært forvaltningsdrevet, dvs. det bruges til at indsamle feedback fra borgerne på konkrete tiltag. I Ringsted Kommune er brugen af borgerpanelet derimod politik-drevet, dvs. at undersøgelser kun sættes i gang på foranledning af politisk udvalg og forankret i politisk valgte indsatsområder.

 

Spørgsmål på bagkanten

Kommunerne bruger de elektroniske borgerpaneler til at belyse borgernes holdninger til en bred vifte af emner. Og de bliver mest brugt på ”bagkanten” af de kommunale beslutninger i form af tilfredshedsundersøgelser og evalueringer af de kommunale tiltag.

 

Spørgsmål til borgerpanelerne bliver også brugt til generere input til plan- og strategiprocesser i kommunen enten i form af faktuel information om borgernes adfærd/brug af kommunal service eller i form af deres holdninger til på forhånd definerede emner eller spørgsmål. Eksempler er brug af naturområder, sundhedsvaner, byudvikling og brug af kollektiv trafik.

 

Undersøgelsen viser, at kun i få tilfælde bruger kommunerne det elektroniske borgerpanel proaktivt til at invitere borgerne inden for i en idéudviklings- eller prioriteringsproces, f.eks. om hvordan ting kan gøres smartere eller hvordan kommunale besparelser kan/skal udmøntes.

 

 

Undersøgelsen
CfBs undersøgelse bygger på følgende data:

  • Desk research: Undersøgelser af samtlige kommuners hjemmesider for at finde ud af om de har et digital borgerpanel, hvilke emner de har behandlet, hvornår og med hvilken frekvens, og hvordan paneldeltagerne udvælges
  • Læsning af beslutningsgrundlag, baggrundspapirer og anden information om panelernes tilblivelse og anvendelse på de kommunale websites.
  • Interview med den ansvarlige for borgerpanelet i tre Sjællandske kommuner: Ballerup, Ringsted og Roskilde.

 

 

Mest undersøgte emner

Undersøgelsen viser, at de temaer, hvor borgerpanelerne oftest bliver brugt til at lodde stemningen blandt borgerne, er:

  • Kommuneplaner og -visioner
  • Kultur og fritidsområdet
  • Digitale løsninger/kommunens hjemmeside
  • Sundhed
  • Service og tilfredshed
  • Kommunens informationsindsats

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Digitale

borger-

paneler

> Læs CfBs undersøgelse af kommunernes elektroniske borgerpaneler her (pdf)

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail