Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

De unge kan nås med deres egne medier

GPS-tracking og sms’er giver unge en stemme i udviklingen af Vollsmose

Det er ikke til at fange unge via formelle kanaler som afdelingsbestyrelser og borgermøder. Men via uformelle deltagelsesformer som sms og GPS tracking får de unge i Vollsmose en stemme i udviklingen af deres område.

Niels Skovlund Madsen, projektleder i Multiby Vollsmose - et byudviklingsprojekt under helhedsplan 2008-12 -  fortæller, at Multiby har gode erfaringer med at nå de unge via uformelle deltagelseskanaler baseret på deres egne medier.

Dialog om GPS spor
I projektet ”At tegne Vollsmose med fødderne” blev tyve unge i alderen 16 til 20 år udstyret med en mobiltelefon med en GPS-tracking applikation. Via mobilen blev de unges færden kortlagt over to uger i foråret 2011 kortlagt.

- Idéen var at finde ud af, hvordan de unge bruger deres nærområde – og at benytte deres egne spor som afsæt for at få en dialog med dem om, hvordan området kan udvikles, så det passer bedre til deres behov, fortæller Niels Skovlund Madsen.

Det grønne er vigtigt
De unges spor i området bekræftede et paradoks, som planlæggerne havde lagt mærke til: De unge taler rigtig meget om betydningen af de grønne områder, men de bruger dem ikke særlig aktivt.
- Vi tager det som udtryk for, at udearealerne har en enorm mental betydning for de unge og er med til at gøre de unge stolte af deres område. Og samtidig har de et ønske om at få de grønne områder indrettet, så de kan bruge dem mere aktivt. Det er en meget brugbar viden i forhold til at transformere udearealerne, understreger Niels Skovlund Madsen.

Sms kontakt
Ud over GPS bruger Vollsmose sekretariatet også løbende sms’er som en kanal til de unge og andre borgere i Vollsmose. Det er nemt og enkelt – og den anonymitet, der er forbundet med at sende en sms, gør det nemmere for beboerne at henvende sig.

Ifølge Niels Skovlund Madsen passer de sociale medier som fod i hose til at engagere beboerne via deres netværk – en metode, som virker godt i Vollsmose., Metoden har bl.a. været brugt ved bydelsfest og streetparty events, hvor  Multiby har brugt unge som ”sms-agenter” til at udbrede kendskabet.

Godt til dialog
- Det gode ved sms-teknologien er, at beboerne kan se, hvad de andre mener når vi eksempelvis projekterer indsendte sms''er op på storskærme i byrummet. Det gør det nemt at reflektere på andres indlæg, så der opstår en dialog, hvor ”borger reflekter over borger” understreger projektlederen. 

Multiby Vollsmose sekretariatet bruger dialog via sms både til at indsamle gode idéer og til at få beboernes holdninger til nye aktiviteter/faciliteter eller nye anvendelsesmuligheder til byens rum. Det er en nem måde at få kontakt med en bred gruppe af beboere:
- Det giver os en mulighed for at ”tale” med mange mennesker. Vi kan både få gode idéer, en fornemmelse af, hvad der rører sig og så kan vi kan spotte ildsjælene og holde kontakt til dem, slutter Niels Skovlund Madsen.

Vollsmose:
-    En bydel i Odense med ca. 10.000 indbyggere
-    Halvdelen af indbyggerne er under 25 år. I Danmark som helhed er det kun 30 %
-    80 Nationaliteter og 60 sprog er repræsenteret i bydelen
-    Vollsmose skal have en ny helhedsplan under navnet Vollsmose 2020
-    Den 27. juni åbner udstillingen ”VISIT – Postkort fra Vollsmose”, som kommer med bud på og debatterer Vollsmoses fremtid. Udstillingen har via sms en dialogplatform, hvor man kan komme i ”dialog” med andre borgere og udstillingen.
> Se mere på www.vollsmose.dk. el. www.multiby.dk

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail