Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Værd at læse

Den frivillige vision

Knud Aarup

Frivillighedens velfærdssamfund

Frydenlund, 2010

 

Bogen Frivillighedens velfærdssamfund indeholder tankevækkende visioner for hvorledes fremtidens velfærdssamfund kan indrettes. Knud Aarup argumenterer for, at der ligger et stort velfærdspotentiale i engagementet af frivillige.

 

Bogen formår at gøre det frivillige felt overskueligt og har mange interessante eksempler på - og anbefalinger til hvordan det frivillige arbejde kan inddrages i den offentlige opgaveløsning. Centralt er dermed bogens fem bud på hvordan den frivillige arbejdskraft kan benyttes i velfærdssamfundets sektorer og institutioner. Det kan ske på følgende måder: Frivillige som supplement, frivillige som erstatning, øget egendeltagelse, borgernes selvorganisering som erstatning for velfærdsydelser og endelig brug af unge i velfærdstjeneste.

 

De fem bud rummer forskellige grader af radikalitet og nytænkning til at inddrage frivillige som kan virke urealistiske, men det afholder ikke Aarup fra at tro på at ”Det som ikke ser ud til at kunne lade sig gøre i dag, vil om nogle år blive betragtet som noget naturligt og selvindlysende”.

 

Frivillighed i stedet for velfærdsydelser

Frivillige som erstatning for offentlige velfærdsydelser et eksempel på at bogen netop ønsker at gøre op med forestillingen om at frivillige kun kan fungere som supplement til det offentlige. Eksemplerne på at frivillige fungerer som erstatning er f.eks. KFUM’s sociale arbejde der på arbejdsmarkedsområdet erstatter kommunernes indsats i forhold til at skaffe arbejde til de mest udsatte grupper i samfundet.

 

En anden måde, hvorpå frivillighed kan erstatte en offentlig velfærdsydelse, er via selvorganisering. Her fremhæves de svenske kooperativer inden for f.eks. børnepasning, hvor forældre går sammen om at oprette et pasningstilbud som erstatning for det offentliges tilbud. Denne kooperative organiseringsform har en indbygget demokratisk tilgang som kan virke tiltalende for mange i kraft af dets øgede indflydelse til brugere og medarbejdere.

 

Frivillig værnepligt til de unge

Endelig kommer Aarup med det måske innovative bud i bogen. Ideen er at alle unge under 25 år har pligt til at udføre fire måneders arbejde i en af velfærdssamfundets institutioner mod en ydelse svarende til SU. Det kan f.eks. ske ved at lade unge i velfærdstjeneste sørge for, at alle børn i indskolingen dagligt motionerer i timen mellem 8 og 9.00. Dermed har bogen også fokus på de holdningsændringer, der skal til for at udfolde det frivillige potentiale i befolkningen på længere sigt.

 

Bogen kan varmt anbefales som en let og overskuelig oversigt til alle der interesser sig for hvorledes frivillige kræfter kan udvikle og forny velfærdssamfundet i de kommende år.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail