Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Det er en supertanker, der skal vendes

I Vejle kommune samarbejder lærere, elever og forældre om at bevæge folkeskolen ind i vidensamfundet

 

Da Vejle Kommune i foråret 2010 valgte at sætte projektet Skolen i Bevægelse i søen, var det med erkendelsen af, at skolen er under pres og der er brug for radikal nytænkning: ”Fremtiden kalder på nye veje, nye måder at lære på, nye måder at strukturere dagligdagen på og nye involveringsformer”, som det hedder i projektbeskrivelsen.

 

Nytænkning og samskabelse er nøgleordene: Hvis der virkelig skal tænkes nyt – og hvis de nye idéer også skal have en chance for at blive til virkelighed, så er der brug for et bredt samarbejde, hvor både embedsmænd, lærere, skoleledere, elever og forældre er med.

 

Ejerskab gennem samarbejde

Pædagogisk konsulent i Vejle Kommune, Anders Høgsbro Holm siger:
- Når vi valgte at samarbejde med alle interessenter omkring skolen lige fra børnene til pædagogerne i SFOerne var det dels ud fra et oprigtigt ønske om at lytte til alle parter. Dels fordi vi ønskede at skabe et ejerskab til projektet.

 

Anders Høgsbro Holm understreger, at kommunens ambition er at sætte en radikal innovationsproces i gang. Sigtet er at nytænke skolen, som den kan se ud 20-30 år ud i fremtiden og med blik for de behov og forventninger, der gør sig gældende i fremtidens videnssamfund. Det handler ikke bare om ”flere dansktimer”, men om en radikalt ny måde at tænke og indrette læringsprocesser på.

 

- Vi betragter projektet som et alternativ til de mange forholdsvis kortsigtede tiltag på skoleområdet. Når man sætter sådan en proces i gang, skylder man deltagerne at arbejde med et tidsperspektiv, der rækker ud over de næste 3-5 år. Så kan de se en mening med at gøre en større indsats end bare det, der skal til for at reparere det umiddelbare problem, understreger han.

 

Nytænkning kræver modspil

Særligt, når man vil gøre op med de vante tanke- og handlemønstre, er det vigtigt at inddrage alle interessenter, påpeger Anders Høgsbro Holm:
- Vi har opfordret deltagerne til at gøre op med vaner og traditioner, at tænke vilde tanker og komme helt ud i krogene, og det har bl.a. ført til idéer om at tænke andre faggrupper ind i skolen som ledere af læringsprocesserne. Det er ømtåleligt at begynde at pille ved nogle af skolens grundpiller og det kræver mange forskellige interessenter, som giver hinanden et modspil. For eksempel at lærerne hører forældrene sige: Hvorfor skal vi holde fast i de stive rammer – hvad med vores børn? Det er den slags møder, der kan rykke på de vante forestillinger, fortæller konsulenten.

 

Projektet er inspireret af U-teorien, der fungerer som en metode til at gøde jorden for kreativitet. En metode, der kan hjælpe til at tænke ud af boksen og se bort fra vaner.

 

Ekstra arbejde

Skolen i bevægelse har vist sig at blive mere omfattende, end Anders Høgsbro Holm og hans kolleger havde forestillet sig.
- Det har givet os i administrationen en masse ekstra arbejde – og det samme gælder lærere og andre ansatte – de skal arbejde under nogle andre strukturer og begynde at samarbejde på nye måder.

 

Som eksempel nævner han indførelse af rullende skolestart: Hvis alle børn ikke længere skal starte i skole til august, men løbende begynde i skolen, den måned de fylder 6 år f.eks., får det både betydning for børnehaverne, de administrative systemer på skolerne, lærernes undervisning osv.

 

Her er det afgørende, at der er mulighed for at dele og erfaringer og udfordringer.
- Det kan ikke undgås, at der opstår udfordringer og gnidninger. Det er vigtigt, at medarbejderne og de andre interessenter får mulighed for at dele udfordringerne og for at udveksle erfaringer og på den måde opbygge forståelse for hinanden, siger Anders Høgsbro Holm.

 

På vej mod et nyt paradigme

Og hvilken forskel har projekt Skolen i Bevægelse så gjort indtil nu? En hel række folkeskoler i Vejle Kommune er i gang med at nytænke skolen, bl.a. ved at sløjfe klasseundervisningen og i stedet arbejde med aldersintegrerede grupper.

 

- Der er en bevægelse i gang. Alle medarbejdere i skolerne er sporet ind på, at der er tale om et større skridt – ikke bare en lille strækøvelse. Vi er ved at forlade et paradigme og på vej mod et nyt, understreger Anders Høgsbro Holm.

 

Gode råd fra Anders Høgsbro Holm:
Information og kommunikation er alfa og omega. Sørg for at informere bredt om, hvad der sker og hvilke muligheder der er for at deltage.

 

Det kræver en ret stor indsats for alvor at inddrage alle grupper. Men det er afgørende for ejerskabet. Sørg for, at alle har mulighed for at følge med i, hvad de producerer samme og se resultaterne.

 

 

 

Skolen i Bevægelse
Her er nogle hovedelementer i projektet:

- Der blev afholdt i alt fire camps med ca. 25 blandede deltagere. Dertil kom fem camps med bestemte grupper, f.eks. styregruppen, politikere, skoleledere og en for personalet i skoleafdelingen. Overskriften på alle camps var: ”Hvis skolen ikke fandtes, hvad ville vi så opfinde?” og processen var inspireret af teori U.

 

De idéer og forslag (prototyper), der er udviklet på de mange camps er løbende blevet gjort tilgængelige for kommunens elever, medarbejdere og andre borgere på projektets hjemmeside. Der blev bl.a. udviklet prototyper på nye og anderledes holddannelser, heriblandt aldersblandede elevgrupper, større og mere fleksible former for holddannelse mv. På dette grundlag har en arbejdsgruppe udviklet rammer og principper for den fortsatte skoleudvikling i Vejle Kommune. Disse rammer og principper er blevet kvalificeret og justeret ved tre på hinanden følgende mødes med blandede interessentgrupper.

 

- Der blev gennemført kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere og ledere i hvordan man kan arbejde med innovation ud fra teori U. Derefter fik skolerne mulighed for selv at sætte deres egen innovationsproces i gang.

 

- Projektet har en hjemmeside: www.skolenibevægelse.nu Desuden har der været benyttet sociale medier (facebook) og skolerne har præsenteret deres mange forskellige udviklingsprojekter på en stor kommunal skolerigsdag. De mange prototyper mv. er samlet og udstillet i ”Projektets Hus” som samtidigt kan benyttes som mødelokale for alle projektets interessenter.

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Skolen i

bevægelse

Find mere materiale og film på > Skolen i Bevægelses hjemmeside

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail