Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Det er vigtigt at få alle parter med

Plads til mangfoldighed og tidlig og bred borgerdialog om børnepasningsområdet gav gode resultater i Faaborg-Midtfyn Kommune

 

Da Faaborg-Midtfyn Kommune i 2010 skulle gennemføre besparelser på daginstitutionerne, kastede kommunen sig ud i en af de vanskeligste discipliner inden for borgerdialog: At inddrage borgerne i omlægninger og nedskæringer. Projektet blev nomineret til KLs borgerdialogpris 2011 og kom på en delt andenplads.

 

Over 9 måneder i 2010 gennemførte kommunen en omfattende inddragelse af borgere og interessenter i omlægningen af kommunens pasningstilbud til børn mellem 0 og 6 år. Borgerne blev inddraget tidligt i processen og fik mulighed for både på store borgermøder og i mindre, lokale møder, at diskutere og påvirke udformningen af de nye dagtilbud (Se boks om processen).

 

Forståelse

Udgangspunktet var, at der skulle spares 3,5 mio. kr. årligt – og de skulle findes i strukturen, så vidt muligt ikke i serviceniveauet eller normeringen.

- Vi lagde ikke skjul på, at det handlede om besparelser. Så vi bad borgerne om at komme med idéer til, hvordan vi kunne udvikle et godt dagtilbud inden for de rammer. Vi ville gerne bibringe borgerne en forståelse for de dilemmaer, kommunen står i for at komme væk fra den diskussion, der handler om, at kommunen bruger pengene forkert, fortæller konsulent Helga Skovmand Eriksen, der har fungeret som projektleder.

 

Plads til lokale løsninger

På baggrund af det første borgermøde vedtog politikerne en række principper, der skulle gælde for omlægningen af dagtilbuddene – bl.a. et princip om mangfoldighed, som bl.a. betød, at der skulle være plads til forskellige løsninger i de enkelte lokalområder.

 

Og hvad kom der så ud af borgerdialogen? Flere ting, ifølge konsulenten, nemlig først og fremmest en bred forståelse blandt borgerne for nødvendigheden af en omlægning og et begyndende ejerskab til nye løsninger på området.

- Ved at engagere borgerne bredt har vi skabt en omfattende dialog i de enkelte lokalområder om udvikling af dagtilbuddene. Det har givet en masse nye idéer i forhold til, hvad kommunen selv ville være kommet frem med. Og det har betydet, at de enkelte lokalområder har fået mulighed for at forme deres egne løsninger, fortæller projektlederen. For eksempel har man i et lokalområde valgt at slå den lokale skole sammen med børnehaven i en landsbyordning, andre steder har man sparet ved at lave fælles ledelser, og et tredje sted har man valgt at gæstepasse dagplejebørn i den lokale institution.  

 

Brændende platform

Det var erfaringerne fra en proces omkring skoleområdet, der gav afsættet til at forsøge helt nye veje i borgerinddragelsen:

- For politikerne har det haft stor betydning, at der var kritik af inddragelsen på skoleområdet.  Det kan man ikke holde til som politiker, så for dem var der en brændende platform og et stort behov for at gøre noget andet end vi plejer, fortæller Helga Skovmand Eriksen.

 

Helga Skovmand Eriksen og hendes kolleger på daginstitutionsområdet havde ikke erfaring med så store borgerdialogprocesser. Den brede involvering var et vigtigt pejlemærke:

- Vi var opmærksomme på, at der er mange forskellige interessenter og positioner i spil – og vi arbejdede meget bevidst på at få så bred en involvering som muligt. Det har stor betydning ikke kun for børn og forældre, om der ligger en vuggestue i lokalområdet – derfor brugte vi meget tid på at opsøge medarbejdere, ledere og lokalråd, private daginstitutioner, friskoler og andre lokale beboere for at få deres synspunkter på dagtilbuddene, fortæller projektlederen.

 

Engagerede politikere

Ifølge Helga Skovmand Eriksen har udvalgsmedlemmerne været tæt involveret i hele processen – og har oplevet det som krævende, men også mere givende end de traditionelle beslutningsprocesser.

- Politikerne har taget mere ejerskab. De har prioriteret det og har været parate til at bevæge sig væk fra panelet og kaste sig ud i nye ting som f.eks. speed talking. De har fået et dybt kendskab til området og de dilemmaer, der er på spil, når vi snakker om dagtilbudsstrukturen.

 

Ifølge Helga Skovmand Eriksen har Faaborg-Midtfyn Kommune lært rigtig meget af projektet og har fået blod på tanden til at tænke nyt i dialogen med borgerne. Næste gang skal der flere kanaler i brug for at involvere endnu bredere, ligesom medarbejderne vil være forberedt på, hvor meget det kræver at drive så omfattende en proces.

 

Tre gode råd:

  • Gør temaet så konkret som muligt – for eksempel ved at opstille dilemmaer som: Dagpleje eller vuggestue – hvad er bedst? Store eller mindre  institutioner – hvad vil du helst have?  
  • Brug energi på at tænke jer ind i de forskellige gruppers behov – hvordan vil de gerne involveres?
  • Vær forberedt på, at det kræver mange ressourcer at planlægge og gennemføre bred involvering.

 

 

Inddragelse i nedskæringer

Inddragelsen foregik bl.a. ved:

  • Et borgermøde med 350 deltagere, videoklip med statements fra forskellige interessenter, afstemninger om centrale dilemmaer og principper. Politikerne var ordstyrere ved bordene.  
  • Dialogmøde med 190 deltagere: Idéer med afsæt i de enkelte lokalområder: Hvad kan I se af løsninger i jeres distrikt? Politikerne cirkulerede ved bordene.
  • Temadrøftelse med kommunalbestyrelsen: Præsentation og drøftelse af fakta på dagtilbudsområdet og drøftelse af overordnede principper for området
  • Etablering af 13 følgegrupper forankret i lokalområderne, som har arbejdet med konkrete forslag – bl.a. med SWOT analyser og business case understøttet   af medarbejdere fra forvaltningen
  • Afsluttende dialogmøde mellem følgegrupperne og politikerne – bl.a. med speedtalking mellem 100 følgegruppemedlemmer og 7 politikere.

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Faaborg-Midtfyn

 

Faaborg-Midtfyn Kommune er sammenlagt af fem kommuner (Faaborg, Broby, Ryslinge, Ringe, Årslev) og har 22 små lokalsamfund.

Indbyggertallet er ca. 52.000.

> Se pjece om projektet (PDF)

 

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail