Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Dialogen skal styrkes

Et udviklingsprojekt fra Center for frivilligt socialt arbejde sætter fokus på muligheder og begrænsninger i samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige

 

Center for frivilligt socialt arbejde har siden 2007 kørt et udviklingsprojekt i samarbejde med tre kommuner for at undersøge, hvordan det offentlige og frivillige sociale foreninger kan indgå i konkret samarbejde om opgaver, som kan komme både kommune, foreninger – og ikke mindst borgerne – til gavn.

 

Selvom kommuner og frivillige sociale foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så gør de det på hver deres præmisser og ofte også med hver deres perspektiver på, hvad der skal og kan gøres for målgruppen. Projektet har derfor til formål at undersøge, hvordan man kan etablere et samarbejde, der tager højde for de forskelle, der kan være i forståelser af, hvad opgaven går ud på og i forventningerne til, hvad den anden part skal og kan bidrage med i et samarbejde.

 

Viden og holdninger står i vejen

I midtvejsrapporten fra projektet sættes fokus på en række forhold, der er med til at gøre samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige organisationer vanskeligt: Mange medarbejdere i kommunerne mangler viden om og kendskab til de frivillige og muligheden for at samarbejde. Og både hos de kommunalt ansatte og de frivillige kan der spores en skepsis over for ”modpartens” tilgang og kompetencer.

 

Dialog er vejen frem

Rapporten peger på dialog i form af frivillighedspolitikker og løbende personlig kontakt mellem kommunalt ansatte og frivillige som vejen frem. Erfaringerne viser, at selve den proces, hvor kommunen udarbejder en frivilligpolitik i dialog med de frivillige, giver et større kendskab og en større forståelse for hinandens tankegang. Ligesom den personlige kontakt mellem kommunalt ansatte og frivillige f.eks. gennem dialogmøder kan bane vej for større forståelse og et udbygget samarbejde.

 

Endelig konkluderer rapporten, at der er brug for klare rammer og roller, når der sættes konkrete samarbejder i gang mellem kommunale institutioner og frivillige.

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Frivillighed

Læs midtvejsrapporten Frivilligpolitikker og samarbejde

> Frivilligpolitikker og samarbejde 2009

 

Se også Frivilligrådets rapport:

> Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail