Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Interview

Vi har stadig behov for at mødes ansigt til ansigt

Digitale inddragelsesformer er et godt supplement til de traditionelle kanaler for borgerinddragelse. Men de skal bruges med omtanke, understreger Jens Hoff, professor i statskundskab på Københavns Universitet.

 

Digitale kanaler som elektroniske borgerpaneler gør det nemt for kommunerne at bede borgerne om input om alt fra børneinstitutionernes åbningstider til idéer til udvikling af de grønne områder. Og det kan være en god idé at inddrage brugere og borgere elektronisk. Men kun hvis det er tænkt igennem, hvordan borgernes input skal benyttes, understreger professor Jens Hoff, der bl.a. forsker i digitale medier og demokrati.

 

- Når man vælger at inddrage borgerne i processer, er det vigtigt at have tænkt skridtet videre – og have nogle procedurer for, hvordan borgernes input bliver behandlet og omsat i det kommunale system. Det rejser forventninger at spørge borgerne. Derfor skal man tage det alvorligt, ellers nærmer det sig skindemokrati, understreger professoren.

 

Kombinerede kanaler

Jens Hoff tror ikke, at netbaseret dialog og digitale afstemnninger vil tage over og gøre borgermøder og idéværksteder overflødige:

- Vi vil altid have behov for at mødes ansigt til ansigt for også at fornemme følelser, kropssprog m.v. Det vil blive mere almindeligt at kombinere de forskellige kanaler i dialogen med borgerne. F.eks. starte med at holde borgermøder for at få de indledende pejlinger fra borgerne, derefter åbne en netdialog og give mulighed for, at politikerne kan blogge med borgerne og måske endelig samle op på endnu et borgermøde.

 

Demokrati og borgerdialog

Betyder den øgede brug af digital borgerinddragelse så, at demokratiet bliver styrket?

Jens Hoff mener ikke, man altid kan sætte lighedstegn mellem borgerinddragelse og demokrati.

Han skelner mellem inddragelse i beslutninger, der vedrører input-siden i den politiske proces, dvs. de grundlæggende politiske prioriteringer og afvejninger. Og inddragelse, der vedrører output-siden, dvs. kommunens ydelser og services. Det er i inddragelse af borgerne på input-siden, han ser det største demokratiske potentiale.

 

- Digital borgerinddragelse som f.eks. elektroniske borgerpaneler fokuserer ofte på output-siden. Det har ikke den store demokratiske betydning, men det kan være en udmærket vej til at få et bredere spektrum af synspunkter ind i beslutningsprocessen, påpeger professoren.

 

Som et eksempel på digital borgerinddragelse på input-siden peger han bl.a. på Skanderborg Kommunes portal, www.ideoffensiv.dk – en mulighed for borgerne til at komme med nye idéer til kommunens udvikling og dele dem med andre. Et andet eksempel er den netbaserede dialog mellem borgerne i Odder Kommune, der førte til en folkeafstemning i kommunen i forbindelse med kommunesammenlægningen.

 

Demokratisk dialog via sociale medier

Jens Hoff har bl.a. undersøgt den rolle, sociale medier som Facebook spillede i forbindelse med det sidste kommunalvalg. Og han ser store muligheder i at udvikle den direkte dialog mellem politikere og borgere via sociale medier som Facebook og blogs:
- Der er et stort potentiale for at skabe en ny offentlighed og en demokratisk dialog både om input-og output-siden, hvis man finder de rigtige former, slutter han.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail