Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Grundprincipper i borgerdialog

 

CfB arbejder ud fra fire grundtanker:

 

1. Husk de indre linjer

At tilrettelægge en god borgerdialog handler i høj grad om at få de interne linjer på plads. For at borgerinddragelsen skal lykkes, må organisationen nemlig gøre op med sig selv: Hvorfor vil vi i dialog med borgerne? Hvilke indflydelsesmuligheder er vi parate til at give – og hvordan vil vi omsætte borgernes input? Organisationen skal være klar til at gå i dialog og den interne forankring skal sikres. CfB hjælper jer med at skabe klarhed internt og sikre forankring i ledelsen.

 

2. Inddrag alle relevante parter

Når vi taler om borgerdialog, mener vi faktisk dialog med alle relevante interessenter på et felt. Hvis det f.eks. handler om at gøre en kommune mere attraktiv for unge, er det ikke nok at igangsætte en dialog mellem de unge og politikerne. Erhvervslivet, skolerne og kulturinstitutionerne skal også inddrages. Det er vores erfaring, at det er langt vanskeligere at forankre og implementere nye løsninger, hvis ikke alle interessenter har været med fra starten. CfB hjælper jer med at identificere de relevante interessenter og få kontakt til dem.

 

3. Inddrag tidligt

Der er brug for nytænkning i dialogen med borgerne. Mange kommuner og institutioner har nemlig tradition for at høre borgerne frem for at inddrage dem. Når borgerne bliver stillet over for næsten færdige forslag, er reaktionen ofte mistillid og modstand. Hvis borgere og andre interessenter derimod inddrages tidligt, er der mulighed for, at deres ressourcer kan komme i spil. Der er mange eksempler på, at borgerne kan bidrage til nye og bedre løsninger på lokale udfordringer. CfB hjælper jer med at tilrettelægge inddragelse tidligt i beslutningsprocessen.

 

4. Hav respekt for processen

Vi ved, hvor vigtigt det er, at der er klarhed om opgaven og rammerne for borgerdialogen. At tilrettelægge og lede store møder med mange interessenter og potentiale for konflikt, er ikke noget ”man bare gør”. Det kræver en faglig kompetence og et øje for de mange dynamikker, der kan være på spil i store grupper. CfBs konsulenter har stor erfaring i at tilrettelægge og lede møder med plads til forskellighed, så alle føler sig hørt.

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail