Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Holbæk eksperimenterer med demokrati

 Fra dialogmodel til samskabelse. Holbæk Kommune vil tegne fremtidens velfærd sammen med civilsamfundet. CfBs PhD projekt følger initiativet.

 

I CfBs PhD projekt om ledelse af samskabelse er der nu udvalgt tre kommuner som cases, hvor projektet skal følge konkrete samskabelsesforløb. De tre cases er valgt, så de repræsenterer den svenske forsker, Victor Pestoff's tre typer af samskabelse, nemlig på individ-niveau, på lokalsamfunds-niveau og på kommune-niveau.

 

Afprøver nye demokratiformer

Holbæk Kommune er udvalgt som case på kommune-niveau. Den er et eksempel på et samskabelses initiativ, der har demokrati og deltagelse som mål. Kommunen har etableret et såkaldt Demokratieksperimentarium og vil afprøve nye demokratiformer og nye måder at samarbejde med civilsamfundet på.

 

Pionér-kommune

Holbæk kommune har - i forhold til mange andre kommuner - været tidligt ude med at udvikle nye former for lokaldemokrati. I 2007, da den nye Holbæk Kommune blev lagt sammen af fem kommuner, blev den såkaldte dialogmodel til. Der blev nedsat såkaldte lokalfora i de 17 lokalområder, som skulle være i løbende dialog med byrådet om lokale behov og sager. Politikerne brugte meget tid på at mødes med lokalområderne - understøttet af kommunens medarbejdere i form af lokalforumkonsulenter.

 

Der var fordele ved denne form for borgerinddragelse. Vigtigst var nok, at de små lokalsamfund oplevede, at de havde en "varm linje" til byrådet. Men der var også ulemper, for ikke alle lokalsamfund var lige aktive - og formen tiltrak en snæver gruppe af borgere - dem, man kunne kalde Tordenskjolds Soldater.

 

Holbæk i Fællesskab

Derfor har Holbæk Byråd besluttet at forny demokrati-indsatsen og har vedtaget aftalen "Holbæk i fællesskab", som sætter retning for, hvordan politikerne ønsker at arbejde sammen i den næste byrådsperioden. Et element er politisk dialog og samarbejde med borgere og virksomheder om nye og bedre måder at løse velfærdsopgaverne på.  Det foregår i Demokratieksperimentariet, som skal "udvikle og lære nye måder at arbejde sammen med flere og nye aktører for at skabe et stærkt og fornyet grundlag for fremtidens dialog, samarbejde og lokaldemokrati".

 

Blandt andet har kommunen besluttet at lade forarbejdet til budget 2014 foregå i fire omstillingsgrupper, hvor udvalgte borgere, medarbejdere og politikere har til opgave sammen at komme med bud på, hvordan de store velfærdsområder bedst kan indrettes i fremtiden - når der også skal findes et stort antal millioner på budgettet.

 

Trivsel til børn og unge - med færre penge

PhD projektet følger arbejdet i den omstillingsgruppe, der har fokus på børns og unges trivsel. Gruppen har ca. 25 medlemmer og dækker forældre til børn i skoler og daginstitutioner, frivillige organisationer, medarbejdere og ledere fra de kommunale institutioner samt byrådspolitikere. De er inviteret til at deltage i 4-5 møder, der skal munde ud i et udspil til byrådet med forslag til, hvordan der kan spares 20 mio. med respekt for både  kvalitet og arbejdsglæde. Gruppen diskuterer bl.a., hvordan Holbæks skoler og daginstitutioner kan indrettes i fremtiden, hvis der både skal tages hensyn til faldende børnetal, en ambition om høj kvalitet og skal spares ca. 20 mio. på området over de næste år.

> Se mere om Demokratieksperimentariet

>  Se mere om omstillingsgrupperne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail