Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Værd at læse

Ind under huden på innovation

 Et organisationspsykologisk blik på innovation


Mads Bendixen, Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red): Innovationspsykologi. En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation. Dansk Psykologisk Forlag, 2012, 352 sider, 398 kr.

 

Innovation er in. Ingen kan være uenige i, at det er vigtigt at være innovative både i den offentlige og private sektor. Antologiens ærinde er at gribe innovation i flugten og undersøge, hvordan innovationsprocesser opleves af de involverede, som står midt i dem – og hvilke spændinger, åbninger og dilemmaer, de fører med sig

 

Et organisationspsykologisk blik

Bogen udgøres af en broget buket af kapitler. Alle med en organisationspsykologisk tilgang og det fælles ærinde at komme ”under huden” på innovation og se nærmere på, hvordan medarbejdere og ledere agerer i innovationsprocesser. Kapitlerne tager os på besøg på forskellige offentlige arbejdspladser – fra uddannelse til sundhedsvæsen og hjemmepleje. 

 

Innovationsledelse

Som læser kan man derfor plukke de kapitler, der giver mest mening. Jeg blev særligt inspireret af

Lotte Darsøs eksempler på, hvordan man som leder bevidst kan arbejde med at udvikle innovationskompetencer og skabe læringsrum.

 

Også Henrik Kongsbaks kapitel om ledelsesinnovation inspirerede mig. Han gør sig til talsmand for en bevægelse væk fra de traditionelle ledelsesprincipper med bureakrati, hierarki og ydre motivation. Der er brug for nye ledelsesprincipper, som er bedre egnede til at mobilisere medarbejderes og lederes mentale kapacitet.

 

Innovation som forsvar

Et sidste, tankevækkende kapitel, jeg vil nævne, handler om innovation i en dansk folkeskole. Niels Christian Mossfeldt Nickelsen har analyseret innovationsinitiativer ud fra en gruppedynamisk forståelse og konkluderer, at: ”innovation ikke nødvendigvis skal ses som en aktørbaseret, frivillig, virkelighedsorienteret og bevidst aktivitet, men snarere som et regressivt gruppefænomen, der har til opgave at forsvare organisationsmedlemmerne mod underliggende følelser af desperation, afmagt og håbløshed”.

 

Bogens øvrige otte kapitler er også hver for sig værd at læse. Bogen kan anbefales til alle, der har lyst til at få nuanceret deres billede af innovation.

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail