Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Internationalt

Big Society: Satsning på medborgerskab i en sparetid

Den britiske regering har lanceret et storstilet forsøg på at mobilisere civilsamfundet

 

Briterne skærer hårdt i de offentlige budgetter. Og den konservativ-liberale regering forsøger at redde velfærdssamfundet ved at styrke medborgerskabet.

 

Mere magt til lokalsamfundene, velfærdstjeneste til unge og borgerinddragelse i budgetlægningen. Det er bare et udpluk af de initiativer, den britiske regering lancerede i efteråret 2010 som led i en storstilet plan for Big Society.

 

Idéen bag Big Society er at give borgerne mulighed for at spille en større rolle, mens staten skal spille en mindre – kort sagt at styrke medborgerskabet: ”We want the society, the families, networks, neighbourhoods and communities that form the fabric of so much of our everyday lives – to be bigger and stronger than ever before. Only when people and communities are given more power and take more responsibility can we achieve fairness and opportunity for all,” skrev den britiske regering i forbindelse med lanceringen af initiativet.

 

Ifølge NGO’en Big Society Network, der arbejder uafhængigt af regeringen med at samle og koordinere en række initiativer under Big Society, er hovedformålet:

 

- At give magten tilbage til borgene og til lokalsamfundene
- At opmuntre til social ansvarlighed
- At skabe en stat, der understøtter borgene og står til ansvar

 

Kynisme?

Der har været masser af kritik af Big Society tanken i den britiske offentlighed. Nogle kritikere betragter projektet som en kynisk politisk manøvre, der blot skal sløre store, offentlige nedskæringer. Og det er ikke alle frivillige, der bryder sig om den nyvundne, statslige opmærksomhed. Samtidig kritiseres det, at staten skærer i midlerne til frivillige organisationer med den ene hånd og promoverer Big Society tanken med den anden.

 

Ting tager tid

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan Big Society vil udvikle sig. Der er brug for et langt, sejt træk. Som kommentatoren Matthew D’Acona fra avisen The Telegraph skrev på sin blog for nylig: ”This will take years, not months. The post-war state achieved great things, notably the NHS (National British Health Service). But it also destroyed a culture of mutuality, small charitable activity, neighbourhood social enterprise”.

 

Også den britiske tænketank, The Young Foundation, har udtrykt betænkelighed ved, om regeringen vil skubbe for hårdt på for at skabe resultater: ”..most useful things at the level of community takes time. Government shouldn’t push forward af torrent of initiatives, all short-term without follow through,” skriver organisationen og opfordrer samtidig til at give visionen en chance – måske kan den udvikle sig til et kvalitativt spring i velfærdssamfundets udvikling.

 

Hvad er Big Society?

 

Indsatsen for at styrke civilsamfundet og medborgerskabet i UK omfatter en lang række initiativer, bl.a.:

 

The Localism Bill: Et lovforslag, der giver langt større indflydelse til lokalsamfundet. Borgerne får mulighed for selv at overtage og drive nogle af institutioner, der i dag drives af det offentlige, f.eks. biblioteker og ungdomscentre.

 

The Big Society Bank: Oprettelse af en ”bank” med en kapital på op mod en milliard kroner, der skal stimulere den civile sektor og socialt entreprenørskab.

 

Free Schools: Efter svensk forbillede får forældre og frivillige foreninger ret til at oprette selvstændige og frie skoler. Foreløbig er der givet grønt lys for 25 skoler.

 

Sundhedsreform: En omfattende reform af det offentlige sygehusvæsen, hvor lokale konsortier af praktiserende læger overtager kontrollen med sygehusbudgetterne.

 

Lokalsamfundets frontløbere: Uddannelse af 5.000 frontløbere, der skal stå i spidsen for at skabe forandring i lokalsamfundene.

 

Borgerinddragelse i budgetlægning: Et pilotprojekt, hvor ni byer på forskellige måde skal inddrage borgerne i beslutninger om fordeling af budgettet.

 

National Citizen Service (NCS): Velfærdstjeneste til 16-årige, der skal stå for aktiviteter i belastede boligområder. Målet er i første omgang at involvere 10.000 unge.

 

Velfærdslaboratorier: Fire lokaldistrikter skal afprøve nye, innovative løsninger på velfærdsydelser.

 

Kilde: Mandag Morgen, 24. januar 2011.


 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Big Society

 Big Society Network samler og koordinerer en række konkrete initiativer under Big Society.

> www.thebigsociety.co.uk

 

 The Young Foundation har udgivet en rapport, der fremlægger ti forslag til at styrke Big Society

> Læs rapporten her

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail