Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Internationalt

Sverige og England går foran

I England, Sverige og USA er det offentlige langt fremme med initiativer, der skal styrke samarbejdet med civilsamfundet. Fælles aftaler om principper for samarbejdet er første skridt.

 

England: The Compact

I England har der siden 1998 eksisteret en national aftale, The Compact, mellem staten og den tredje sektor. Den fungerer som en væsentlig grundsten for at kvalificere samarbejdet mellem det offentlige og de frivillige organisationer og civilsamfundet.

 

The Compact indeholder en række principper for samarbejdet mellem de frivillige organisationer og det offentlige, nationalt såvel som regionalt og lokalt. Det er et værdisæt eller et sæt uformelle spilleregler som skal sikre et bedre, smidigere og nemmere samarbejde. Principperne for samarbejdet er respekt, ærlighed, uafhængighed, mangfoldighed, lighed, myndiggørelse af borgerne og frivillighed. Arbejdet med The Compact er blevet udmøntet i lokale aftaler, der skal sikre det lokale ejerskab.

 

 

Sverige: Överenskommelsen

Den svenske Rigsdag vedtog i 2008 en handlingsplan, der danner ramme om dialog og samarbejde mellem de offentlige institutioner og den frivillige sektor i Sverige. Den svenske handlingsplan bygger på 6 principper for samarbejdet mellem frivillige organisationer og det offentlige i form af stat og kommuner: kvalitet, kontinuitet, gennemsigtighed, autonomi, dialog og mangfoldighed.

 

Överenskommelsen har indtil nu bl.a. ført til et øget samarbejde mellem organisationerne. Konkret har samarbejdet ført til nye paraplyorganisationer, viden og læring er akkumuleret på tværs af organisations – og sektorgrænser, og der påbegyndt en dialog i offentligheden om civilsamfundets rolle i den fremtidige velfærd.

Den officielle hjemmeside for handlingsplanen: > www.overenskommelsen.se

 

USA: www.serve.gov

I USA har Obama administrationen sat fokus på frivillige initiativer, der er startet af folk i lokalsamfundet og som kan gøre det lettere at give en hjælpende hånd. Via portalen www.serve.gov forsøger regeringen at give borgerne har lettere adgang til at finde projekter, hvor de kan hjælpe til og dermed matche frivillige til eksisterende frivilligprojekter.

 

Initiativet www.serve.gov skal dels udbrede kendskabet til eksisterende initiativer og organisationer, som yder en social indsats og har brug for frivillige ressourcer til at løfte deres opgaver. Dels opfordre borgerne til “do-it-yourself” projekter. Portalen giver også gode råd og konkrete redskaber til frivillige, der gerne vil starte deres egne projekter.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail