Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Internationalt

Sverige: Borgerne fik en pose penge

Til sommer bliver der stillet en mobil scene op i Eskilsparken i den svenske by, Hanninge, uden for Stockholm. Scenen skal bruges til koncerter, teater og andre begivenheder, der kan gøre Eskildsparken til et levende mødested i byen.

 

100 forslag

Projektet er det synlige resultat af et forsøg med anderledes borgerinddragelsesmetoder, som Hanninge Kommune har gennemført - i form af et medborgerbudget. Byrådet i Hanninge valgte at stille 400.000 kr. til rådighed for byens borgere til at forbedre Eskildsparken. Gennem en proces med inddragelse af borgerne kom der ca. 100 forslag til, hvordan Eskildsparken kunne forbedres.  Ved den endelige afstemning blandt borgerne var det sceneløsningen, der fik flest stemmer - så den bliver det.

 

Raymond Svensson, formand for Hanninge Kommunes borgerdialogudvalg, er godt tilfreds med processen omkring medborgerbudgettet. Han understreger, at de sædvanlige, aktive borgere, naturligvis har deltaget - men der er også kommet andre til. Og borgerne har bidraget med et væld af gode idéer.

 

Kræver tid

Ifølge Raymond Svensson har de største udfordringer i projektet været, at det har kostet tid og ressourcer og at det i begyndelsen var vanskeligt at få borgerne til at tro på, at byrådet mente det alvorligt:

 

- Mange borgere var mistænksomme til at begynde med og indvendte, at ”politikerne gør nok alligevel som de vil - det plejer de jo”. Men den skepsis er vi kommet til livs ved at vise, at vi virkelig mener det, når vi siger, at det er borgerne, der bestemmer, understreger han.

 

Læreproces

Udvalgsformanden ser projektet som en læreproces, der har givet medarbejdere og politikere erfaringer med nye former for borgerinddragelse. Medarbejdere på tværs af forvaltninger var involveret i at informere borgerne om projektet bl.a. via kommunale institutioner som skoler m.v.

 

- Det har været et lærerigt projekt, hvor mange af vores medarbejdere har fået erfaringer med, hvordan man kan anvende sin egen organisation til at kommunikere med borgerne, fortæller han.

 

Det er ikke sidste gang, Hanninge Kommune involverer borgerne via et medborgerbudget. Tanken er, at det skal foregå løbende - og næste gang vil man gerne have endnu flere til at involvere sig.

 

Forløbet

Forløbet i Hanninges medborgerbudget så således ud:

 

  • Byrådet beslutter tema, krav og beløb for projektet: En varig forbedring af Eskildsparken, beløbsgrænse 400.000 kr.
  • Borgerne informeres om projektet og muligheden for at deltage både via traditionelle kanaler som annoncer og web. Men også via opsøgende aktiviteter, f.eks. møder med institutioner og foreninger med tilknytning til parken
  • Borgernes forslag indhentes bl.a. gennem et borgermøde/fremtidsværksted med særlige aktiviteter for børnefamilier. Der er også mulighed for at stille forslag via elektroniske kanaler i en begrænset periode
  • Forslagene analyseres og gruppere af kommunens embedsmænd i dialog med forslagsstillerne. De 100 forslag koges ned til i alt ca. 20.

 

Afstemning om forslagene via nettet, hvor alle borgere i Hanninge Kommune kunne deltage, uanset alder. Desuden blev afholdt et borgermøde, hvor borgerne havde mulighed for at drøfte forslagene med hinanden. I alt 250 borgere deltog i afstemningen.

 

Medborgerbudget

Idéen er, at politikerne stiller en ”pose penge” til rådighed for borgerne - det kan være alle borgere eller en bestemt gruppe (f.eks. unge). Borgerne skal så prioritere pengene til et bestemt formål - det kan være forbedringer i byens udemiljø eller som i Haninge Kommune i et bestemt geografisk område. Beslutningsmagten ligger hos borgerne i den forstand, at politikerne binder sig til at gennemføre det forslag, borgerne prioriterer højest. Metoden er egnet til at skabe engagement, fordi borgerne hurtigt ser konkrete resultater af deres input.

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

Fakta om Sverige

Sverige har 290 kommuner

 

Den største er Stockholm med

 ca. 810.000 indbyggere

 

Den mindste svenske kommune har

2500 indbyggere

 

Sveriges Kommuner och Landsting,

SKL, arbejder aktivt med demokratiudvikling

og medborgerdialog

> Besøg SKls hjemmeside

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail