Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Nyt fra CfB

Køge får et borgerinddragelseskorps

 Center for Borgerdialog har uddannet 20 eksperter i borgerdialog  på tværs af forvaltninger

 

Her fortæller en direktør og to kursus-deltagere fra Køge Kommune om udbyttet af kurset - og idéen med et borgerinddragelseskorps:

 

Direktøren: - Organisationen skal have et skub

Som mange andre kommuner har også Køge Kommune en intention om mere samarbejde med borgere og bedre og mere inddragelse. Det er bl.a. formuleret i strategien Velfærd på nye måder. Og det var grunden til, at kommunen valgte at investere i et kursusforløb for 20 medarbejdere, der skal fortsætte som et borgerinddragelseskorps.

 

- Hvis vi skal udvikle og tilpasse fremtidens velfærd, skal vi blive bedre til at tale med borgere og andre eksterne parter. Det er både et krav fra borgerne, men også et behov, vi selv har for at komme i dialog, fortæller Lene Østergaard Lunde, som er direktør for Fælles- og Kulturforvaltningen i Køge Kommune. 

 

For direktøren var det vigtigt, at kurset i borgerinddragelse blev tilrettelagt, så det samlede medarbejdere på tværs af kommunens forvaltninger, netop for at give medarbejderne mulighed for at lære af hinanden. Og for at skabe forbindelser på tværs af den traditionelle forvaltningsstruktur.

 

- Vi er meget bevidste om at trække på de medarbejdere, der nu har fået nye kompetencer. For at det ikke bare skal blive endnu et kursus i rækken, bliver de samlet i et netværk, der skal være ambassadører for borgerinddragelse og kvalificere og udfordre ledere og medarbejdere i arbejdet med borgerdialog, slutter Lene Østergaard Lunde. 

 

Medarbejderen: - Jeg er begyndt at arbejde på en helt anden måde

Stine Rodenberg, sundhedskonsulent i Sundhedsforvaltningen i Køge Kommune, har taget en masse konkrete metoder med sig fra kurset i borgerinddragelse. Værktøjer, som hun kan bruge i sit daglige arbejde, hvor hun lige nu arbejder med at etablere et netværk for ældre om aktiv aldring. Idéen er, at borgerne får mulighed for at bidrage til nye tiltag på sundhedsområdet, der tager afsæt i deres ønsker og ressourcer.

 

Hun fortæller, at hun efter kurset er begyndt at arbejde på en anden måde og er blevet endnu mere bevidst om, hvor vigtigt det er, at deltagerne føler sig tilpas og oplever, at de indgår i en meningsfuld proces:

 

- Førhen ville jeg ikke have givet nær så meget plads til borgernes egen dagsorden. Nu valgte jeg på det første møde at gennemføre en mere åben proces med deltagerne, hvor de fik mulighed for at snakke om, hvad sundhed er for dem og hvilke ønsker, de hver især har til netværket. Det gav en fælles forståelse og en gruppefølelse, som er vigtig for det videre arbejde.  Kurset har fået mig til at reflektere mere over det og give det større vægt, fortæller Stine Rodenberg.

 

Hun er blevet mere opmærksom på de dynamikker, der er på spil i kommunens samarbejde og dialog med borgere og eksterne interessenter. Og tænker mere over, hvilken rolle, hun selv indtager i processen. Og hvor stor betydning det har for udbyttet, hvordan processen bliver forberedt og tilrettelagt.

 

- Hvis vi gerne vil samarbejde med borgerne, skal vi være opmærksomme på, at vi også selv skal være samarbejdsparate. Det er så vigtigt, at vi går i dialog med borgerne på de rette vilkår og på den rette måde. Det skal være reel inddragelse og ikke bare symbolsk, slutter sundhedskonsulenten. 

 

Kommunikationsrådgiveren: - Folk er begyndt at bruge hinanden på tværs

Lone Sewerin, kommunikationsrådgive i Køge Kommune, har planlagt kurset i borgerinddragelse og var selv en af deltagerne. Hun fortæller, at formålet med kurset var at få klædt nogle nøglemedarbejdere på til at løfte borgerdialogen. Det er et særligt indsatsområde for Kommunikationsafdelingen, fordi borgerdialog indgår i kommunens kommunikationsstrategi. Derfor blev deltagerne til kurset bl.a. udvalgt efter, om de er gode til at dele deres viden med andre.

 

- Vi tænkte, at et kursus var en måde at opnå en stor effekt i organisationen forholdsvis hurtigt. Ved at uddanne et korps af medarbejdere til at arbejde kvalificeret med borgerdialog regner vi med, at det kan sprede sig som ringe i vandet, fortæller Lone Sewerin.

 

De tilbagemeldinger, Lone Sewerin har fået fra deltagerne viser, at de har fået rigtigt meget ud af kurset - og at de er begyndt at dele ud af deres nye viden.

 

Desuden har kurset har givet Lone Sewerin og hendes kolleger i Kommunikationsafdelingen et overblik over, hvad der foregår af borgerinddragelse i de forskellige forvaltninger - og hvor langt Køge Kommune er i arbejdet med at udvikle borgerdialogen:

 

- Jeg er blevet klar over, at vi faktisk er meget langt. Det har været en kæmpe gevinst at køre et forløb på tværs af forvaltninger. Deltagerne har lært hinanden bedre at kende. Mange sidder alene på feltet - de har fået nogle aha-oplevelser ved at høre om, hvad andre arbejder med. Og de er godt igang med at bruge hinanden på tværs, slutter Lone Sewerin.    

 

Bonus info: Om kurset

·         Center for Borgerdialog planlagde og gennemførte kurset
·         Der deltog ca. 20 medarbejdere på tværs af forvaltninger
·         Lederne i de enkelte forvaltninger udpegede "deres" deltagere
·         Kurset løb over tre hele kursusdage med nogle uger imellem
·         Deltagerne arbejdede med læringsmål og deres egne udfordringer
·         Forløbet vekslede mellem oplæg og praktiske øvelser

 

Temaerne på kurset var bl.a.:
- Borgerinddragelse og samarbejde med borgere
- Magt i borgerinddragelse
- De organisatoriske udfordringer
- Design af møder og processer
- Gruppedynamik og procesledelse
- Facilitering - bl.a. gennem rollespil
- Den fælles værktøjskasse

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail