Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

Nu er vi også Mødrehjælpen!

 Et partnerskab mellem Esbjerg Kommune og Mødrehjælpen giver en masse nye muligheder – og et væld af praktiske udfordringer

 

Familiens Hus i Esbjerg er et forsøg på at kombinere det bedste fra begge verdner – kommunens faglige og professionelle tilgang med de frivilliges empatiske og personlige engagement.

 

Og så er det et eksempel på, hvordan et samarbejde mellem kommune og civilsamfund kan se ud: Et ligeværdigt partnerskab, hvor medarbejdere fra den private humanitære organisation, Mødrehjælpen, arbejder side om side med medarbejdere fra Esbjerg Kommune om at støtte og rådgive unge mødre.  

 

Leder af Familiens Hus, Vibeke Stage, fortæller, at en af de store gevinster ved partnerskabet er en gruppe på ca. 20 frivillige, der kommer i huset og hjælper med alt muligt fra baby-svømning til at undervise de unge mødre i, hvordan man sætter en hylde op eller skifter pakningen i en vandhane.

 

Gittes boller

Den store gruppe frivillige hjælpere betyder, at Famliens Hus kan tilbyde en bredere vifte af tilbud end hvis det havde været et kommunalt tilbud.

 

- Det giver en stærk kombination med faguddannet personale og frivillige. Og det betyder, at mødrene møder mange forskellige mennesker, der kan give dem noget forskelligt. Jeg er ikke i tvivl om, at når Gitte på 78 år går i køkkenet og bager boller – så giver hun de unge mødre noget helt andet end det, de faguddannede kan, siger Vibeke Stage. 

 

Muligheder i Mødrehjælpen

Det tætte samarbejde med en frivillig organisation giver en række nye muligheder. Et eksempel: For nylig mistede en mor sit 2-3 dage gamle spædbarn. Den ydelse, det offentlige kan give til begravelse af et barn, er ikke særlig stor. Og den stod ikke mål med, hvordan moren forestillede sig begravelsen. Heldigvis var der gennem Mødrehjælpen mulighed for at få ekstra begravelseshjælp.

- Nu er vi også Mødrehjælpen! Jeg er ikke sikker på, at den tanke havde strejfet mig, hvis jeg havde siddet ude i forvaltningen, siger Vibeke Stage. 

 

Ikke ”kommunalt”

Familiens Hus træffer ikke myndighedsafgørelser. Idéen er at skabe et tilbud til mødre under 22 år, hvor de ikke oplever, at det er en kommunal institution, de kommer til. Og hvor de ikke føler sig overvåget af myndighederne på grund af deres unge alder. Familiens Hus fungerer helt uafhængigt af Esbjerg Kommune hvad angår it-systemer. Brugerne af huset skal nemlig være helt sikre på, at deres oplysninger ikke bliver givet videre til andre enheder i kommunen.

 

Et andet vigtigt princip i den måde, Familiens Hus fungerer på, er, at de unge mødre så vidt muligt skal støttes i at klare sig selv – selv finde frem til billigt børnetøj og møbler i den blå avis, lære at lægge en madplan og et budget og få opbygget et netværk, der kan aflaste dem i vanskelige situationer.

 

Går på to ben

Det fælles værdigrundlag for Famliliens Hus er nedfældet i den partnerskabsaftale, som kommunen og Mødrehjælpen har indgået. Og det er netop for at sikre begge partnere lige vægt i samarbejdet, at der både er ansat medarbejdere fra Mødrehjælpen og kommunen i huset.

 

- Vi har hele tiden to ben at gå på. Det er godt at have det andet perspektiv med inde som en ekstra dimension. Så vi øver os i at spørge: Har vi fået Mødrehjælps-tilgangen med? Og: Hvis det her var ren Esbjerg Kommune, hvordan ville vi så tænke?

 

Lavpraktiske udfordringer

En organisatorisk nyskabelse som Familiens Hus støder løbende på lavpraktiske spørgsmål, hvor kultur og regler er meget forskellige i en kommune og en frivillig organisation. Forsikringsspørgsmål er en udfordring. De frivillige er organiseret i regi af Mødrehjælpen, for ellers er det en udfordring at få dem forsikringsdækket.

 

Andre udfordringer er indkøb f.eks. af møbler, hvor Mødrehjælpen er vant til at kunne købe frit ind og modtage donationer, mens Esbjerg Kommune har faste indkøbsaftaler med bestemte leverandører. Kommunen må heller ikke tage mod donationer fra private, så hvis en privatperson vil skænke noget til Familiens Hus, skal det gå gennem Mødrehjælpen.

 

Brug for en central enhed

Esbjerg Kommune arbejder med at udvikle samarbejdet med civilsamfundet. Bl.a. inspireret af erfaringerne fra Familiens Hus arbejder kommunen  med en strategi for Mestring og Medborgerskab.

 

Center for Borgerdialog har faciliteret arbejdet med første udkast til en strategi og stået for et strategiseminar for direktionen, hvor strategien blev diskuteret.

 

Vibeke Stage slutter med et par forslag til, hvordan det videre arbejde kan gribes an:

- Det ville være en fordel en central enhed, som kan samle og koordinere viden om frivillighed og samarbejde, så vi ikke sidder ude i institutionerne med hver vores lille viden om samarbejde med frivillige. Hvis kommunen for alvor vil fremme mestring og medborgerskab, vil det være rigtigt at investerere i det, slutter hun.

 

Om Familiens Hus

-         Familiens Hus er et projekt igangsat af Socialstyrelsen.

-         Der findes et tilsvarende hus i Høje Tåstrup Kommune.

-         Familiens hus giver et helhedsorienteret tilbud om uddannelse og beskæftigelse til

          gravide og mødre under 26 år

 

 

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail