Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Ny busplan - med borgernes hjælp

 Roskilde Kommune valgte at inddrage borgerne tidligt og bredt, da kommunen skulle have en ny busplan. Resultatet blev en gennemgribende ændring af busdriften 

 

Spørgeskema, webportal, postkort, stop-and-go-interview, dialogmøde, busfølgegruppe…Ikke mindre end otte forskellige kanaler har været omdrejningspunktet for Roskilde Kommunes borgerdialog om en ny busplan. Projektet blev nomineret til KLs Borgerdialogpris 2011 og opnåede en delt andenplads.

 

Når Roskilde Kommune valgte at inddrage borgerne tidligt og gennem mange forskellige kanaler, skyldes det, at målet var at få flere til at bruge busserne.

 

Borgere - ikke kun brugere

Kommunikationskonsulent Lars Elmsted fortæller:

- Vi kunne se, at det var nødvendigt med en bred dialog, hvor de borgere, der ikke bruger busserne i dag, også fik mulighed for at bidrage. Så hovedformålet med en bred borgerinddragelse var at finde ud af, hvad der gavner borgerne bredt – ikke kun kernebrugerne.

 

Det har været et vigtigt omdrejningspunkt i projektet, at dialogen med borgerne ikke kun skulle handle om konkrete linjeføringer, stoppesteder osv., men også om behov og holdninger til den overordnede busplanlægning og spørgsmål som: Hvad er vigtigst: At der er busbetjening af alle kroge i kommunen - eller hurtige, gennemgående linjer?

 

Balancegang

Ifølge Lars Elmsted var det uvant for borgerne at blive spurgt til principperne for busplanlægningen, så det tog lidt tid at få den dialog i gang. Det lykkedes godt på et borgerdialogmøde, hvor de fremmødte borgere diskuterede behovet for offentlig transport i netop deres lokalområde (et borgermøde, som CfB stod for at tilrettelægge og lede, red.)

 

Han fortæller, at projektet har krævet en svær balancegang mellem på den ene side at spille åbent ud - og på den anden side tale om konkrete ruter og forslag. Jo mere abstrakt et tema bliver, jo færre har nemt ved at forholde sig til det.

 

For at tilgodese de grupper, der er mest afhængige af busserne, har trafikplanlæggerne også valgt at tage ud og møde bussernes faste kunder, f.eks. de svage og ældre. Her har de fået inspiration til at afskaffe servicebusser til fordel for nye handicapvenlige busser og en flexbusordning.

 

En god proces

Ifølge Lars Elmsted har Roskilde nu fået en busplan, der i høj grad afspejler de mange input fra borgerne. Borgerne har ret entydigt peget på en model med hurtige, gennemgående linjer. Derfor indfører busplan 2012 som noget nyt A-busdrift i Roskilde Kommune.

 

Den nye busplan er netop trådt i kraft, og som vanligt kommer der en del klager fra busbrugere, som er frustrerede over omlægningerne. Til gengæld har der ikke denne gang lydt kritik af selve processen.

- Der er altid nogle, der bliver utilfredse, når vi laver om på tingene. Når folk trods alt er tilfredse med processen, tager vi det som et tegn på, at folk har følt sig godt inddraget og lyttet til undervejs, siger kommunikationskonsulenten.  

 

Aktive politikere

En positiv sidegevinst af den omfattende borgerinddragelse har ifølge kommunikationskonsulenten været, at politikerne i Teknik og Miljøudvalget har været langt mere aktive og taget mere ejerskab til beslutningen end normalt i denne type af beslutninger:

- Politikerne har været tæt involverede hele vejen og har virkelig taget ejerskab. Busplanen er ikke bare noget, administrationen har fundet på. Politikerne har taget den til sig, de har både været ude at møde borgerne nogle gange undervejs og har også haft tæt dialog med trafikplanlæggerne fortæller Lars Elmsted.

 

Legitimitet

Han mener ikke, man skal underkende, at den omfattende borgerinddragelse har en betydning for busplanens legitimitet.

- Hvis man som politiker skal stå fast i det stormvejret med klager og utilfredse borgere, er det vigtigt, at man kan have den legitimitet i ryggen. Det kan godt betale sig at inddrage tidligt, når der er tale om konfliktfyldte beslutninger. Det bliver en anden proces - længere og mere bøvlet, men det betaler sig i den sidste ende, slutter han.

 

 

Inddragelse i busplan 2012

-         Over 600 borgere har givet input på skrift til busplanen. Desuden er der afholdt to borgermøder med hver mellem 50 og 100 deltagere. Her er nogle af de mange kanaler, der har været brug i dialogen med borgerne:

-         På busportalen, roskildebusplan.dk blev alt baggrundsmateriale langt frem og borgerne havde mulighed for at udpege ønsker til buslinjer og stoppesteder samt tage direkte kontakt til trafikplanlæggerne

-         Kommunens borgerpanel udfyldte et spørgeskema om deres behov og holdninger til busdriften - også her var der mulighed for at komme med ønsker til konkrete buslinjer indtegnet på et kort.

-         Stop and go interview med passagerer i busser over hele kommunen.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail