Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Rapport

Store muligheder i samarbejde med frivillige

Erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter

Velfærdssamfundet er under pres og der er brug for at nytænke samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet. Det store spørgsmål er så: Hvordan få flere frivillige kræfter i spil - og hvordan kan samarbejdet mellem f.eks. kommunale institutioner og frivillige foregå?

 

Der er et stort potentiale i at trække på den mellemmenneskelige ansvarlighed i civilsamfundet. Det viser erfaringerne fra projektet Kommunen og Civilsamfundet. Kommunale institutioner som skoler, daginstitutioner og ældrecentre i fire udvalgte kommuner har etableret nye samarbejder med frivillige.

 

Hovedkonklusionen er, at der er masser af uudnyttet potentiale i samarbejdet mellem kommunale institutioner og frivillige. Naturligvis kan der opstå dilemmaer mht. opgavefordelingen mellem professionelle og frivillige, men projektet viser også, at det kan lade sig gøre at skabe frugtbare samarbejder med frivillige ”inde på matriklen”. Projektet rummer i alt 19 forskellige projekter lige fra frivillige som skoleonkler i folkeskolens små klasser til frivillige på plejehjem og udviklingshæmmede som frivillige.

 

Frivillige løfter kvaliteten

Idéen var at vise, om nye måder at dele ansvar mellem medborgere og kommunale institutioner på kan øge kvaliteten af den kommunale opgaveløsning og udvikle det frivillige medborgerskab. Er det en god og sund måde at udvikle det lokale velfærdssamfund på?

Ifølge Lundgaard Konsulenterne, som har koordineret indsatsen og samlet erfaringerne i en rapport, er svaret på det spørgsmål et klart: Ja!

 

Erfaringerne fra de 19 samarbejdsprojekter viser nemlig ifølge rapporten ”at samarbejdet mellem kommune og civilsamfund i høj grad kan bidrage til mere kvalitet, hvor borgerne møder den kommunale indsats”. Både de frivillige og ledere og medarbejdere giver udtryk for stor tilfredshed med projekterne.

 

Positive virkninger

Samarbejdet har en række andre positive virkninger:

 • det sætter øget fokus på fagligheden blandt de kommunale medarbejdere
 • det er med til at åbne institutionerne og øge opbakningen i lokalsamfundet til, hvad der foregår ”bag murene” i de kommunale institutioner
 • og flere steder bidrager samarbejdet mellem kommunen og de frivillige til at styrke lokalsamfundet i form af netværk og et øget samspil mellem forskellige grupper og personer, som ikke mødes i andre sammenhænge.

 

Fem betingelser for succes

Samtidig opsummerer rapporten også fem forhold, der er afgørende for, at samarbejdet med de frivillige bliver en succes, nemlig:

 • Kvalificeret og engageret ledelse. Det handler bl.a. om at anerkende både medarbejdernes og de frivilliges bidrag
 • Klarhed omkring rammer, roller og ansvar. Det gælder om at skabe tydelighed omkring grænserne mellem det faglige og frivillige på det enkelte arbejdssted
 • Forankring af det frivillige arbejde. Samspillet kræver nye strukturer og større åbenhed i kommunen
 •  Synlighed. Det skal være synligt, hvem de frivillige er. Og samtidig er et er vigtigt at synliggøre betydningen af samarbejdet
 • Bredde og mangfoldighed i den frivillige indsats er vigtig. Kommunerne skal ikke kun satse på de frivillige foreninger, men også give plads til at samarbejde med frivillige uden for foreningerne.

 

Projekt Kommunen og Civilsamfundet

 • Fire kommuner deltog i projektet, nemlig Horsens, Lejre, Lyngby-Taarbæk og Varde
 • Projektet er finansieret af den kommunale momsfond
 • Socialministeriet har finansieret erfaringsopsamlingen

 

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail