Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Samarbejde med borgere kan læres

Hvidovre Kommune valgte at kompetenceudvikle en gruppe medarbejdere under overskriften: Borgerdialog er en læreproces

 

I forbindelse med kommuneplanstrategien satte Hvidovre Kommune fokus på at blive bedre til dialogen med borgerne. Derfor valgte kommunen under overskriften ”læring” at afprøve nye dialogformer og sideløbende klæde en gruppe medarbejdere på til at være i dialog med borgerne.

 

En menneskelig planstrategi.

Belært af erfaringer med vrede borgere, der ikke følte sig hørt – bl.a. i forbindelse med en lokalplanproces omkring Hvidovre Bymidte – arbejdede kommunen bevidst med at nye former for borgerdialog kombineret med kompetenceudvikling af medarbejderne. Et forløb, der gav en masse nye indsigter og bragte kommunen et skridt tættere på målet: At blive en lyttende kommune.

 

Planchef i Hvidovre Kommune, Jana Eger Schrøder, fortæller, at dialogen med borgerne om kommunens fremtid, gjorde en stor forskel:
- Kommuneplanstrategien bærer et tydeligt fingeraftryk fra borgerne. Det er blevet en planstrategi med et menneskeligt ansigt. En strategi, der ikke alene hviler på planmedarbejdernes faglige overvejelser, men hvor der også er plads til borgernes konkrete hverdagserfaringer f.eks. i form af ønsker om en bymidte med færre biler, de unges behov for flere ”hænge-ud steder”, en indsats mod ensomhed og for at gøre det gode ved Hvidovre mere synligt.

 

Planchefen fortæller, at det med borgerdialogen er lykkedes – i hvert tilfælde delvis – at genoprette tilliden mellem politikerne i kommunalbestyrelsen og de engagerede borgere og ildsjæle i en kommune, hvor dialogen var blevet lidt metaltræt.

 

Samarbejde frem for høring
Ifølge planchefen har forløbet også givet medarbejderne i kommunen nye erkendelser om borgerdialog, f.eks. at borgerne kan bidrage konstruktivt til planlægningen og at gode processer tager tid og skal forberedes godt.

 

Jana Eger Schrøder understreger, at der ligger et langt, sejt træk forude:
- Den største udfordring i udviklingen af dialogen med borgerne handler om at udvikle os selv, vores organisation og kompetencerne hos vores medarbejdere og politikere.

 

Hun uddyber:
- Hvis vi vil møde borgerne som samarbejdspartnere kræver det, at vi sætter nogle rammer, der gør det muligt rent faktisk at arbejde sammen med borgerne. Dvs. at vi skal lære af de nye perspektiver, borgerne kommer med og uddybe eller komplementere deres input med vores faglige viden. Så det bliver en samarbejdsproces frem for en høring.

 

Ifølge planchefen betyder det, at organisationen skal udvikles løbende for at kunne facilitere og bearbejde de ’nye’ tanker og ideer fra borgerne. Organisationen og medarbejderne må udvikles løbende og fremtiden vil byde på nye udfordringer - også i forholdet til borgerne.

 

 

Kompetenceudvikling i borgerdialog

Tyve medarbejdere på tværs af forvaltninger i Hvidovre Kommune deltog i et kompetenceudviklingsforløb udviklet af Center for Borgerdialog. Forløbet foregik over tre hele kursusdage og en række kortere møder. Det bestod bl.a. af:

  • Et kick-off møde om borgerdialog: Indføring i centrale begreber og erfaringer
  • En workshopdag, hvor medarbejderne arbejdede i dybden med deres opgave, rammer og roller i de enkelte borgerinddragelsesforløb
  • To dages indføring og træning i at arbejde med mange forskellige parter og lede møder med mange mennesker
  • Sparring ift. planlægning af de konkrete inddragelsesforløb
  • Læringsmøde med refleksion over erfaringer 

 

 

Nytænkende borgerdialog – hvordan?

I foråret 2011 inviterede Hvidovre Kommune borgerne til at komme med deres bud på fremtidens Hvidovre. Det foregik dels ved to borgermøder om henholdsvis fremtidens bymidte og om trafik, dels ved gadeinterview om trafik og ved at en række 8. klasser fra kommunens skoler deltog i en spørgeskemaundersøgelse om sundhed og bevægelse. Desuden havde vi en blog og en elektronisk debat på kommunens hjemmeside. Alt i alt en palet af forskellige aktiviteter, der tilsammen gav bred mulighed for at deltage.

 

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail