Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Værd at læse

Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor


Eva Sørensen og Jacob Torfing (red):

Samarbejdsdrevet innovation - i den offentlige sektor.

Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2011.


Der er store potentialer i at samarbejde om at udvikle velfærden. Men der er også masser af sten på vejen

Innovation er det nye plusord - og i øjeblikket skyller en bølge af ”velfærdsinnovation” ind over en offentlige sektor. Så er det godt at få styr på begreberne og et nøgternt indblik i, hvordan innovation kan forstås - hvorfor samarbejdsdrevet innovation er nødvendigt - og hvilke faktorer i det offentlige, der henholdsvis hindrer og fremmer samarbejdsdrevet innovation. Det giver bogen klare og gode svar på. Den udspringer af  CLIPS-projektet, et tværdisciplinært forskningsprojekt på RUC med deltagelse af en række offentlige og private parter.  

Teori, cases og aktører
Foruden et afsnit med teoretiske vinkler på samarbejdsdrevet innovation, præsenterer bogen en række studier af konkrete eksempler på samarbejdsdrevet innovation. Men det mest interessante afsnit i bogen - set fra min synsvinkel - er kapitlerne om aktørerne i samarbejdsdrevet innovation.

Jeg hæftede mig særligt ved de to kapitler, der handler om borgerne og brugernes rolle i samarbejdsdrevet innovation og om de fagprofessionelles rolle.

Fra klient til innovatør
Annika Agger og Dorte Hedensted Lund gennemgår borgernes skiftende roller - fra klient til kunde, medborger og medproducent af offentlig velfærd og diskuterer, hvad der skal til for at borgerne kan træde i karakter som offentlige innovatører. En vigtig pointe er, at borgerne er meget forskellige og at der skal gøres noget særligt og målrettet for at inddrage forskellige grupper af borgere.

Fra fagperson til facilitator
Karina Sehested beskæftiger sig bl.a. med de barrierer og drivkræfter, der er i spil, når fagprofessionelle  i f.eks. kommuner, skal indgå i samarbejdsdrevet innovation. Hun konkluderer, at fagbureaukratiske forvaltningsstrukturer og fastlåste faglige kulturer udgør de største barrierer for innovation i det offentlige. En vigtig pointe er, at innovation og samarbejde på tværs fordrer nye kompetencer hos de fagprofessionelle, så de bliver bedre til at facilitere på tværs og inddrage andre typer af viden i deres arbejde.

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail