Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Case

Vejdirektoratet: Værktøjskasse til bedre borgermøder

Når medarbejderne i Vejdirektoratet skal planlægge borgermøder om anlægsprojekter, står overvejelserne i kø: Hvordan skal mødeformen være? Hvilke medarbejdere skal med til mødet? Hvordan kan man fortælle om projektet, så alle forstår det? Og hvordan forholder man sig til vrede borgere, der forsøger at ”sætte sig” på borgermødet?

Fælles værktøjskasse
Forberedelse, forberedelse, forberedelse. Det er nøgleordet, hvis borgermødet skal gå godt. Det gælder kort sagt om at være i god tid og få tænkt alt igennem. Det får Vejdirektoratets medarbejdere nu hjælp til i form af en elektronisk værktøjskasse til borgermøder, som bliver lagt ud på intranettet.
Værktøjskassen er blevet til i kølvandet på kurset Det gode Borgermøde, som CfB holdt for 50-60 medarbejdere fra Vejdirektoratet i 2011. På kurset mødtes projektledere og opgaveansvarlige på tværs af afdelinger. Med sig hjem fik de redskaber og eksempler på nytænkende borgermøder. Og så fik de lejlighed til at dele deres viden og erfaringer med borgermøder - og udvikle idéer til, hvordan borgermøderne kan blive bedre. 


Et løft til borgermøderne
Ifølge kommunikationskonsulent i Vejdirektoratet, Jane Birch Larsen, har kurset givet et løft til Vejdirektoratets arbejde med borgermøder:
- Vi fik samlet en masse af de medarbejdere, der arbejder med det til daglig - og fik sat fokus på, at der er ting, der kan forbedres i den måde, vi holder borgermøder på. Det er et godt udgangspunkt for at arbejde videre både med mødeformen og vores egen forberedelse, siger hun.
I dialog med en gruppe medarbejdere har Jane Birch Larsen og hendes kolleger i Kommunikationsafdelingen stået for at udvikle værktøjskassen med afsæt i de erfaringer og idéer, der blev drøftet på kurset. Den kan bl.a. bruges til at overveje mødeformen og tjekke, at alle vigtige forhold er tænkt igennem.

Nye mødeformer
Ifølge Jane Birch Larsen er det en vigtig pointe fra kurset, at ikke alle borgermøder behøver foregå på den traditionelle måde med et panel af fagfolk og en sal fuld af borgere. Det kan også have form som et cafémøde, en udstilling eller åbent hus. Værktøjskassen kan desuden bruges til at få afklaret rollefordelingen med andre interessenter, f.eks. kommunen, før mødet. Og til at gøre sig klart, hvad der optager borgerne og forberede nogle klare hovedbudskaber. 
Som resultat af kurset er der også ved at blive udviklet nyt udstillingsmateriale og fælles plancher om temaer som f.eks. ekspropriation, arkæologiske undersøgelser og andre spørgsmål, der er fælles for mange anlægsprojekter. 


Aha-oplevelser
Ifølge Jane Birch Larsen har det stor betydning, at det er medarbejderne selv, der har givet input til værktøjskassen:
- Mange af deltagerne fik en aha-oplevelse på kurset og blev opmærksomme på ting, vi kan gøre bedre. Det giver en fælles referenceramme og samtidig er det en motivation til at bruge værktøjskassen - og vil gøre implementeringen meget lettere, forudser Jane Birch Larsen.

 

Faktaboks: Om Vejdirektoratet
Vejdirektoratets opgave er at anlægge, drive og vedligeholde de statslige veje.
Aktuelle større vejprojekter er: Udbygning af Holbækmotorvejen, Helsingørmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen, motorvej ved Silkeborg.
Når der skal anlægges nye veje, skal borgere og berørte lodsejere typisk inddrages gennem offentlige høringer om VVM undersøgelsen og ved besigtigelses- og ekspropriationsforretninger.
Vejdirektoratet holder ca. 10-15 borgermøder om året.

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail