Nyhedsbrev
Tilmeld dig nyhedsbrev fra Center for Borgerdialog
Nyt om erfaringer, cases, metoder, udgivelser om borgerdialog.
CAPTCHA
Dette spørgsmål tester hvorvidt du er et menneske og forhindrer automatisk indsendelse af spam.
Image CAPTCHA
Indtast de tegn, der vises i billedet.

WRAP-LEFT-BOTTOM

COLUMN-0

Interview

Vi skal genopdage civilsamfundet

Hvis vi vil bevare og udvikle velfærdssamfundet, skal vi gøre op med kontroltankegangen og udvikle nye samarbejder mellem frivillige og offentligt ansatte, mener Knud Aarup, forfatter til ”Frivillighedens Velfærdssamfund”

 

Frivillige skal ikke nøjes med at lave kaffe på et værested eller at skubbe ældre rundt i en kørestol på et ældrecenter. Hvis velfærdssamfundet skal bevares i de kommende år, skal de også være med til at løse velfærdssamfundets kernefunktioner.

Det er et af de centrale budskaber i bogen ”Frivillighedens Velfærdssamfund”. CfB har talt med bogens forfatter, cand. scient. pol. Knud Aarup, der er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune. 

En simpel nødvendighed


Bogen slår til lyd for, at samfundsborgerne skal være medproducenter af samfundets velfærdsydelser, og ikke kun - som en del samfundsdebattører formulerer det - være et ”supplement” til velfærdssamfundet. Ifølge Knud Aarup sker dette bl.a. på ældreområdet i Randers Kommune, som har et hospice med 25 frivillige, der arbejder i gennemsnit tre timer om ugen.

- Om 10 år har vi ikke hænder nok til at løse alle velfærdsopgaver. Konsekvensen kan blive, at der er nogle få, som har råd til at benytte private hospitaler, mens de dårligst stillede bliver henvist til andenrangs offentlige tilbud.

Derfor er det vigtigt, at borgere og politikere tager en fælles diskussion om, hvordan man sikrer et fælles velfærdsniveau, og hvordan man skaber mere kvalitet i velfærdssamfundet.

 

Væk med mistilliden


Knud Aarup er bevidst om, at denne vision ikke kan gennemføres på kort sigt. Han mener, at der er behov for både en åben dialog og et kulturelt opgør, der kan ændre og forny relationerne mellem brugere og fagpersonale og mellem sundhedspersonale og patient.

- Vi har igennem mange år reduceret den enkelte borgers ansvar for helheden til blot at betale skat til det offentlige, som så lægger nogle ydelser eller varer på hylderne. Samtidig er der skabt en kontrolkultur i kommunerne som betyder, at embedsmænd og borgere har udviklet en gensidig mistillid. Det gør det vanskeligt at udvikle et samarbejde og at finde sammen om nye måder at løse velfærdssamfundets problemer på.  

Går i for små sko


Knud Aarup mener, at regeringens nye handleplan for udviklingen af det frivillige arbejde er et skridt i den rigtige retning. Men det er ærgerligt, at pengene til planen er taget fra andre sociale puljer. Og han mener ikke, planen går radikalt nok til værks og udfordrer de eksisterende rammer:

- Vi har brug for – ligesom i 80´erne – at kunne etablere ”frikommuner”, der har mulighed for at dispensere fra de eksisterende regler. Vi skal i gang med forsøgs- og udviklingsprojekter, hvor vi prøver grænserne af for at finde ud af, hvordan frivillige kan indgå på forskellige måder i løsningen af velfærdssamfundets kerneydelser. Her kunne jeg godt tænke mig større ambitioner og mere villighed fra Christiansborg.

 Knud Aarup mener, at der – ligesom på handicapområdet – bør indføres regler, så de enkelte sektorer i kommunerne har pligt til at indtænke, hvordan man forestiller sig at de frivillige kan indgå i løsningen af velfærdsopgaverne.

 

Ny politisk kultur


Knud Aarup ser gerne, at velfærdssamfundet får et grundlæggende serviceeftersyn.
- Det er som om, at mange mener, at velfærdssamfundet er færdigudbygget, og at det er nok bare at stå i maskinrummet og dreje lidt på knapperne. Frivillighedens velfærdssamfund forudsætter en lang række afklaringer og udredninger af grænser mellem fag og grænser mellem fagprofessionelle, de frivillige og privatlivsfæren. Der er brug for at genopdage civilsamfundet, som en afgørende kraft i udviklingen af velfærdssamfundet.

 

WRAP-CENTER-BOTTOM

WRAP_RIGHT-MIDDLE

WRAP-RIGHT-BOTTOM

Adresse

Center for Borgerdialog

Telefon: 24 47 78 18
> Mail