skip to Main Content

10 | 2017

Hvordan kan ledelse understøtte samskabelse?

Anne Tortzens ph.d. afhandling undersøger samskabelse i tre danske kommuner. Den gennemgår forskningen i ledelse og samskabelse og peger på en række barrierer i kommunernes styring og ledelse af top-down initierede samskabelsesprocesser.
Vigtige pointer er, at samskabelse foregår i et styringsmæssigt krydspres og at det er afgørende for samskabelsen, hvordan dette håndteres ledelsesmæssigt.

10 | 2017

Samskabelse i kommunale rammer – hvordan kan ledelse understøtte samskabelse

Ph.d. afhandling af Anne Tortzen forsvaret ved RUC, marts 2017. Afhandlingen undersøger samskabelsesinitiativer i tre danske kommuner og spørger: Hvad skal der til for at understøtte samskabelse ledelsesmæssigt?

10 | 2017

Giv plads til modstanden!

Mie Thorup har skrevet ph.d. på RUC om den organisatoriske side af samskabelse og netværk. I et interview fortæller hun om 'strudsestrategier' og hvorfor vi skal være glade for hierarkiet

07 | 2017

Passionen skal drive værket!

Geopark Festival i Odsherred Kommune drives af hundredevis af ildsjæle. De arbejder ud fra deres passion - og med kommunen som fødselshjælper. Interview med projektleder Paya Hauch Fenger om Geopark Festival.

07 | 2017

Vi lader de fagprofessionelle i stikken!

Interview med den finske forsker, Sanna Tuurnas. Hendes forskning viser, at de fagprofessionelle medarbejdere er helt centrale i samskabelse, men at de ofte får alt for lidt understøttelse fra organisationen og ledelsen.
Back To Top