skip to Main Content

Borgerinddragelse og samskabelse

Vores velfærdssamfund og demokrati er under pres fra mange sider. Dialog og samarbejde med borgere og frivillige kan være et svar. Men der er ingen nemme genveje.

Hvorfor inddrage?
Der er mange gode grunde til, at borgerinddragelse og ikke mindst samarbejde og samskabelse med borgere og frivillige står højt på kommunernes dagsorden i disse år. Det lokale demokrati er præget af en tillidskrise. Det er en udfordring for de folkevalgte at holde nærkontakten til borgerne og bevare følingen med, hvad forskellige grupper af borgere finder vigtigt. Politik er på vej til at blive en sag for eksperter og fagprofessionelle.

Men der er også en modsat tendens: Mange borgere udviser et stort engagement og tager selv initiativer lokalt. De vil gerne inddrages tidligt i beslutningerne og være med til at præge den lokale udvikling.

Samtidig er vores samfund fanget i en velfærdsklemme: På den ene side danskernes høje forventninger til det offentlige serviceniveau. På den anden side en trængt offentlig sektor, der skal skære ned de næste mange år.

Faldgruber
Svaret på disse udfordringer kan være tidlig involvering af en bred kreds af borgere og interessenter i de politiske beslutninger og prioriteringer. Det kan også være samarbejde med borgere og frivillige om at løse komplekse udfordringer og løfte velfærdsopgaver. Men inddragelse og samskabelse er en vanskelig kunst, og desværre er der mange eksempler på frustrationer, fjendtlighed og spild af tid og kræfter.

Der er masser af faldgruber – og en del af dem ligger hos de offentlige organisationer selv: Måske halter den organisatoriske og ledelsesmæssige opbakning til at samarbejde på tværs og dele indflydelse med eksterne parter. Eller måske mangler medarbejderne den indsigt og de kompetencer, der skal til for at lykkes med samarbejdet.

Intet quick fix
Der findes ikke noget ’quick fix’, som kan få dialog og samskabelse med borgere til at lykkes med et snuptag. Det kræver at offentlige organisationer og ledere bevidst møder dilemmaerne og afprøver nye måder at håndtere dem på. Det kræver nye kompetencer – og ikke mindst løbende refleksion og læring.

Her kan I bruge Center for Borgerdialog som en ‘kritisk ven’, der hjælper jer med at reflektere over dilemmaer, udfordringer og muligheder – og udvikle jeres kompetencer og organisation i en mere involverende og samarbejdende retning.

Back To Top