skip to Main Content

12 | 2020

Ny viden om sårbare børn og unges deltagelse

En ny bog fra Center for Ungdomsforskning undersøger, hvordan sårbare børn og unge bedst kan inddrages på måder, der giver mening for dem. Bogen er forskningsbaseret og trækker på seks konkrete initiativer finansieret af Veluxfonden.

09 | 2020

Demokratisk innovation – internationalt overblik

'Catching the deliberative wave' - en rapport fra OECD, der giver et overblik over brugen af deliberative demokratiske metoder internationalt - og formidler tendenser og principper for best practice.

05 | 2020

Er det danske demokrati i krise?

Demokrati-kommissionen har taget temperaturen på det danske demokrati. Her finder du Kommissionens analyser og anbefalinger til, hvordan demokratiet i Danmark kan styrkes - inklusive en række baggrundsnotater fra forskere om bl.a. udvikling i partiernes rolle og om borgerinddragelse

01 | 2020

Inspiration til politisk lederskab

Sveriges Kommuner og Landsting (SKL) har samlet erfaringer og holdninger til politisk lederskab i e-bogen 'Om politiskt ledarskap', som bygger på møder og samtaler med 700 svenske lokalpolitikere

09 | 2019

Politikerne blokerer selv for demokratisk fornyelse

Fastlåste forståelser og dårlige erfaringer med borgerinddragelse blokerer for demokratisk fornyelse i norske kommuner. Mette Sønderskov har skrevet PhD om politikernes rolle i udvikling af demokratiet.

06 | 2018

Syv internationale tendenser

Her er syv aktuelle strømninger inden for borgerinddragelse og samskabelse.
Læs CfBs kortlægning af, hvordan byer som Reykavik, Glasgow og Barcelona involverer deres borgere

10 | 2017

Borgerbudgetter – i et demokratisk lys

I et speciale fra Stockholms Universitet har Fredrik Carlsson analyseret borgerbudgetter i et demokratisk lys og særligt undersøgt et konkret eksempel fra en svensk kommune. Hans resultater peger på en række demokratiske udfordringer.
Back To Top