skip to Main Content

11 | 2022

Samskabelse i praksis

Samskabelse i praksis - i sundhedsvæsenet, med sårbare familier, på biblioteket: Hvordan foregår det - og hvad er erfaringerne? Tidsskriftet Akademisk Kvarter bringer en række artikler med eksempler på samskabelse i praksis.

10 | 2022

Kulturhuse spiller en vigtig rolle

Kulturhuse er en vigtig arena for deltagelse og skaber mange forskellige former for værdi - både for deltagerne og lokalsamfundet.
Det viser undersøgelsen DELTAG, der kortlægger deltagelse i kulturhuse og andre borgerinvolverende institutioner. Undersøgelsen er gennemført at forskere fra Aarhus Universitet og støttet af Nordea Fonden.

08 | 2022

Hvordan går det egentlig med det lokale samarbejde?

Landdistriktskoordinatorer, LUP-indsatser og særlige politiske udvalg med ansvar for landdistrikter og lokaldemokrati. En ny analyse fra Center for Borgerdialog har undersøgt samarbejdet mellem kommunen og landdistrikterne i seks kommuner - set fra både lokalråd, forvaltere og politikere: Hvad lykkes godt? Hvilke udfordringer er der? Og ikke mindst: Hvad skal der til for at styrke samarbejdet?

08 | 2022

Når lokalsamfundet tager over

I Storbritannien ser vi en decentraliserings-bølge, hvor lokalsamfund overtager og driver deres lokale 'assets', fx i form af lokale faciliteter, bygninger og pladser. Ligesom virksomheder drevet af lokalsamfundet bliver mere almindelige. I rapporten 'People shaping places, places shaping people: The role of community asset ownership undersøger Institute for Community Studies fordele og ulemper.

08 | 2022

Aktuel undersøgelse: Lokaldemokratiet og borgerne

VIVE har undersøgt, hvordan borgernes syn på lokaldemokratiet har udviklet sig i perioden 2001-2021. Konklusionen er, at der – til trods for store omvæltninger i form af fx en omfattende strukturreform, en finanskrise og en pandemi – har været en høj grad af stabilitet i borgernes syn på det lokale demokrati igennem de sidste 20 år.

05 | 2022

Engelske rapporter om community power

To nye rapporter om betydningen af civilsamfundet og hvilken forskel, lokale frivillige kan gøre.
En ny rapport fra The Young Foundation har undersøgt betydningen af community leaders - og hvad der skal til for at understøtte dem.
Mens forskere fra Bristol University har undersøgt civilsamfundets rolle og betydning i Bristol under corona og hvad vi kan lære af det.

05 | 2022

Kortlægning af lokalrådenes arbejde

Lokalråd, borgerforeninger og andre lokalsamfundsforeninger spiller en vigtig nærdemokratisk rolle - særligt i kommuner med mange landdistrikter. Forskere fra SDUs Center for Landdistriktsforskning har i rapporten 'Lokale med på råd og borgere i forening' set nærmere på lokalrådenes rolle og kortlagt deres udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde.

05 | 2022

Sverige tager temperaturen på det lokale demokrati

I en ny rapport undersøger det svenske demokratiråd, hvordan det står til med det lokale demokrati i vores broderland. Dagsformen er nogenlunde, men det svenske lokaldemokrati står over for mange af de samme udfordringer som vi oplever i Danmark. Der er brug for både institutionelle reformer og nye strategier og arbejdsmåder både hos de politiske partier og kommunerne, konkluderer rapporten

05 | 2022

Kortlæging af det digitale civilsamfund

Danskerne forsamles i tusindvis af borgerdrevne Facebookgrupper, hvor de debatterer alt fra børnepasning og sundhed til lokal byudvikling og
rigsretssager. Et omfattende og mangfoldigt digitalt civilsamfund med over 5.000 grupper på Facebook, der tilsammen har mere end 20 millioner medlemskaber. Analyse & Tal har i samarbejde med Trygfonden kortlagt det danske landskab af ”digitale medborgerhuse”.

04 | 2022

Samskabelse set fra frontlinjen

Tidsskriftet Lederliv har netop udgivet et temanummer om strategisk ledelse af samskabelse i praksis. Læs Anne Tortzen og Annika Aggers bidrag, som udforsker samskabelse set fra frontlinjen. Vores påstand er, at den praksisviden, der findes hos medarbejdere og ledere, som udøver samskabelse hands-on i deres daglige arbejde, er et vigtigt input til ledere med samskabelse på den strategiske dagsorden.
Back To Top