skip to Main Content

03 | 2022

-Medarbejderne er gode til at genopfinde sig selv

Hvad gør medarbejderne med de paradokser og spændinger, der er indbygget i samskabelse? De genopfinder og ’fordobler’ sig selv. Som led i et masterforløb har Dorte McEwen undersøgt, hvordan medarbejderne i Gentofte Kommune håndterer arbejdet med opgaveudvalg. I dette interview med CfB uddyber hun sine indsigter.

03 | 2022

Kan civilsamfundet påvirke politik?

Hvilken indflydelse har civilsamfundsorganisationer på de politiske beslutninger inden for forskellige samfundsfelter - og hvilke kanaler til indflydelse benytter de sig af? Ny norsk rapport udgivet af Senter for Forskning på Sivilsamfunn & Offentlig Sektor.

03 | 2022

Innovation – fra vision til handling

I denne artikel sammenfatter innovationsekspert og forsker Annemette Digmann sine indsigter fra 15 års forskning i innovationsbestræbelserne i den offentlige sektor. Hvad igangsætter og hvad fremmer innovation? Hvilke udfordringer står de offentlige ledere overfor i innovationsarbejdet - og hvordan kan de overkomme dem?

03 | 2022

Samskabelse er fuld af paradokser!

En ny PhD kaster lys på samskabelsens paradokser – og anbefaler, at vi øver os i ’paradoksal tænkning’ for at blive bedre til at styre og lede samskabelsesprocesser.
CfB har interviewet Sofie Loklindt Christensen om paradokser i samskabelse – og hvad vi kan bruge hendes forskning til.  

02 | 2022

Løbende involvering styrker samskabelse

I denne artikel fra tidsskriftet Public Administration Review viser forsker Tina Ølgaard Bentzen fra RUC, at en løbende og langvarig involvering af de relevante og berørte parter styrker samskabelsen. Det giver mere bæredygtige og innovative løsninger - og styrker den gensidige tillid.

02 | 2022

Samskabelse – amatører samarbejder med professionelle?

I denne artikel fra tidsskriftet Public Administration undersøger forskerne Sanna Turnaas og Sylke Jaspers hvilken rolle, borgerne får i samskabelsesprojekter. Er her tale om, at amatører (borgere) samarbejder med professionelle (offentlige medarbejdere)? - og hvad betyder det for ekspertise og ansvarlighed i samskabende processer?

02 | 2022

Folkelig deltagelse i en brydningstid

Organisationen Globalt Fokus, en platform for udviklings-, humanitære og miljø-NGO'ere, har undersøgt, hvordan befolkningens deltagelsesmønstre ændrer sig - og hvad det betyder for civilsamfundet. Analysen er spot on på aktuelle tendenser og er relevant for mange organisationer.

02 | 2022

Det nyeste om frivillighed 2019-21

Frivilligrapporten tegner et aktuelt billede af frivillighed på velfærdsområdet i perioden 2019-21. Siden 2010 har Center for Frivilligt Socialt Arbejde løbende målt frivilligheden. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en foreningsundersøgelse og en
kommuneundersøgelse.

02 | 2022

Artikel om digital samskabelse

Det seneste nummer af tidsskriftet Academic Quarter har samskabelse som tema. Anne Tortzen har en artikel med om digital samskabelse med empiriske eksempler fra Reykjavik og Barcelona.
Back To Top