skip to Main Content

11 | 2021

Samskabelse kræver systematik og et strategisk fundament

Hvordan gør man en organisation klar til at arbejde mere samskabende? Her er politiets opskrift: Få bevågenhed fra topledelsen, involver praktikere over en bred kam og benyt en systematisk tilgang. Her får du et kig ind i maskinrummet i politiets co-creation indsats.
Center for Borgerdialog har interviewet Rigspolitiets to tidligere samskabelsesspecialister, Bethina Louise Røge og Lea Gulstav Dalgaard, om deres erfaringer fra syv år i det organisatoriske maskinrum i samskabelsesindsatsen.

09 | 2021

Vi skal mødes om de reelle problemer!

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan samskabelse forløber i praksis i en kommune - helt ude i frontlinjen. Det er blevet til en rapport om 'Den Svære Samskabelse', der både rummer interessante pointer og anvisninger til praktikere. En hovedpointe er, at samskabelse er en fortælling, der udfolder sig bag kommunale skriveborde, men alt for sjældent i praksis hos de medarbejdere, der er tæt på borgerne. Center for Borgerdialog har interviewet post doc Ane Grubb om pointer fra forskningsprojektet.

06 | 2021

Bliv ved med at prøve: Et fejlslagent forsøg på samskabelse kan give grobund for et vellykket

Socialt udsatte boligområder er et oplagt sted at samskabe velfærd, men det kan være udfordrende. En ny PhD peger på to ting, der er afgørende for at lykkes med samskabelse i socialt udsatte boligområder: De fagprofessionelle medarbejdere skal have øje for borgernes ressourcer og anerkende, at samskabelse også skal give mening for dem. Og borgerne skal understøttes i at organisere sig og handle i fællesskab. CfB har interviewet forskeren bag den aktuelle PhD, Marianne Staal Stougaard, om indsigterne fra hendes forskning – og hvad vi kan bruge dem til.  

01 | 2021

Bæredygtighed er en guldgrube!

Tag med på besøg i Urban Planen på Amager, et såkaldt ’udsat boligområde’, hvor det er lykkedes at få social og miljømæssig bæredygtighed til at gå op i en højere enhed – ved hjælp af et langt, sejt træk og en samskabende tilgang.

12 | 2020

Det grønne engagement forandrer sig

Borgere engagerer sig i byens grønne områder som aldrig før. Det åbner muligheder for grøn samskabelse - men også udfordringer. I en aktuel PhD ser Anette Gravgaard Christensen nærmere på det grønne engagement - og hvad det kræver af kommunerne.

09 | 2020

Samskabelse sker ikke bare af sig selv

De medarbejdere, der er tættest på borgerne, har en helt central rolle i samskabelse. Det er nemlig dem, der 'oversætter' samskabelse til praksis - ved at indtage en rolle som enten ’tjener’, ’mor’, ’boss’ eller ’samarbejdspartner’. I sin PhD har Nanna Møller Mortensen undersøgt, hvordan det foregår.

12 | 2018

Social forandring – nedefra

Smart cities handler ofte om ny teknologi, men hvad med den menneskelige side? 'Smart Urban Intermediaries' undersøger de 'socialt smarte' mennesker, som skaber forandringer i byer - nedefra. Interview med Annika Agger, leder af den danske del af forskningsprojektet.

02 | 2018

Samarbejde er ikke en ønskebrønd!

Kristina Krüger Hansen har skrevet ph.d. om den vanskelige kunst at lukke borgerne ind i det politiske ’maskinrum’ – hvad kræver det af politikerne?

01 | 2018

Facilitering er nøglen

Det behøver ikke være så vanskeligt at opnå både effektivitet og demokratiske gevinster gennem samskabelse. I sit speciale har Majken Mac undersøgt Alternativets Politiske Laboratorier og kommer med bud på, hvordan facilitering kan øge effektiviteten og mindske uligheden mellem deltagerne – og dermed den demokratiske værdi.
Back To Top