skip to Main Content

Workshops og foredrag

Eksempler

Eksempler

Netværk for offentlig ledelse (F5) – oplæg om demokratisk fornyelse

Oplæg og dialog om ‘Demokratisk fornyelse – erfaringer og metoder fra fire byer’ for ledere fra offentlige organisationer.


Helsingør Stift: Seminar for provster om samskabelse i folkekirken

Oplæg for alle provster i Helsingør Stift om ‘Samskabelse – hvordan er det relevant for folkekirken?’  Facilitering af dialog om erfaringer og muligheder for at arbejde mere samskabende i kirken.

Constructive Institute:

Virtuelt  oplæg: ‘Hvem vil ikke gerne inddrage borgerne?’ – fagligt oplæg og dialog med  journalister, der arbejder med konstruktiv og inddragende journalistik.

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Virtuel afklarings-workshop om ‘Slip hjemmeplejen Fri’

KADK, Diplom-modul i designledelse:

Oplæg om ‘Samskabelse set fra helikopteren’

Vordingborg Kommune:

Oplæg for kommunens chefgruppe: ‘At arbejde samskabende: Hvad går det ud på og hvilken ledelse kræver det?’

Samtale salon på KLs kulturkonference 2020 (digitalt):

Kultur er noget, vi skaber vi sammen – bidrag til diskussion om samskabelse på kulturområdet.

Oplæg om bruger- og borgerinddragelse på efteruddannelseskursus i konstruktiv journalistik på DMJX:

Alle vil gerne inddrage brugerne – det er bare ikke så nemt som det lyder. Oplæg om inddragelses-bølgen og muligheder og faldgruber i inddragende journalistik.

Oplæg på kursus for præster og organister, Roskilde Stift:

Samskabelse – fagprofessionelle i nye roller. Oplæg og dialog om, hvordan et samskabende mindset kunne se ud i kirken.

Inspirations-workshop for udviklings-netværk, Egedal Kommune:

Borgerinddragelse – nye tendenser og metoder. Inspiration til at udvikle jeres praksis.

Inspirationsoplæg på udviklingsdag for Sundhedsstrategisk Ledelse, Randersklyngen :

Oplæg og dialog med 70 ledere om patient empowerment i et samskabelsesperspektiv – hvad skal der til? og hvad kan stå i vejen?

Lederforum, Hvidovre Kommune: Hvordan bliver vi bedre til at lede samskabelse?

Oplæg og workshop for 90 ledere på Hvidovre Kommunes lederforum om at lede samskabelse: Et vidensperspektiv, et praksisorienteret perspektiv og et politisk perspektiv

Kerteminde Kommune, Borgerinddragelsesudvalget:

Borgerinddragelse og samskabelse – nye tendenser.
Foredrag og facilitering af Borgerinddragelsesudvalgets borgermøde om udvikling af nærdemokrati i Kerteminde Kommune

Køge Kommune: Samskabelse – hvad skal der til for at lykkes?

Oplæg og dialog med 30 medarbejdere fra Stab og Kultur, Køge Kommune

Silkeborg: Danmarks bedste nærdemokrati :

Hvordan kan det blive endnu bedre?
Design og facilitering af event på Folkemødet i Silkeborg

Sund By Netværkets fællesmøde:

Samskabelse – hvad skal der til for at lykkes?
Oplæg og dialog med chefer og medarbejdere fra kommuner om samskabelse af sundhed.

Konferencen Fremtidens Kommuner, Arendal, Norge:

At lede samskabelse – muligheder og faldgruber. Oplæg for 400 ledere fra norske kommuner. Se video på youtube

Oplæg på national innovationskonference arrangeret af det islandske finansministerium, Reykavik, Island:

Co-creation – a way to collaborate with citizens on better solutions

Samskabelses-workshop, Reykavik, Island:

How can life quality of citizens be improved through co-creation? Workshop for 40 kommunale ledere og medarbejdere fra islandske kommuner om samskabelse i teori og praksis

Oplæg på møde i samskabelsesnetværket, Silkeborg Kommune:

Samskabelse, demokrati og magt – og hvordan inddrager vi dem, der er ‘svære at nå’?

Temamøde for byrådet, Næstved Kommune:

Workshop om borgerinddragelse med oplæg og dialog.

Oplæg på SDU-konference om samskabelse af sundhed mellem lokalsamfund og kommuner:

Samskabelse – bedre samarbejde mellem kommuner og lokalsamfund?

Oplæg på netværksmøde for konsulenter, Horsens Kommune:

Hvordan kan vi nytænke dialog og samarbejde med borgere og andre interessenter.

Seminar på konference for danske ældreråd:

Hvad er på spil, når kommuner vil samskabe med borgerne?

Oplæg om borgerinddragelse for strategisk chefforum, Næstved Kommune

Borgerinddragelse og samskabelse – begreber og fælles sprog. Dilemmaer og aktuelle tendenser og de fire H’er i borgerinddragelse.

Demensvenligt Nordsjælland: Kan vi styrke borgernes perspektiv ved at samskabe?

Oplæg og workshop for demenskoordinatorer og frivilligcentre om at få samarbejde med og omkring demente til at lykkes.

Workshop for Regionsrådet i Region Syddanmark om borgerinddragelse

Foredrag om borgerinddragelse: Muligheder, udfordringer og dilemmaer. De fire centrale H’er og eksempler på nytænkende borgerinddragelse. Input til dialog i Regionsrådet om, hvad politikerne ønsker at inddrage borgerne i – og med hvilket formål samt hvem skal inddrages og hvordan.

Oplæg: Borgerinddragelse – fra skåltaler til reelt demokrati?

Oplæg om inddragelse og samskabelse i det grønne på Park- og Naturforvalternes vintermøde ‘Kampen om pladsen’

Oplæg på master- og diplom-uddannelser om samskabelse og ledelse af samskabende processer

Master i Sundhedsfremme, RUC. Diplom i ledelse, Professionshøjskolen Absalon. Master i Socialt Entreprenørskab, RUC.

Viborg Kommune: Workshop om bedre borgermøder

Workshop for ledere og medarbejdere i Teknik & Miljø om borgermøder: Hvilke gode og mindre gode erfaringer har vi? Hvilke greb skal der til? Hvordan kan vi udvikle vores praksis i retning af mere samskabende møder med borgerne?

Viborg Kommune: Oplæg: Samskabelse i praksis

Foredrag for medarbejdere i Teknik & Miljøforvaltningen om at arbejde med et samskabende mindset – også i myndighedsrollen

Odsherred Kommune: Oplæg for borgerpanelet

Oplæg ‘Samskabelse – hen imod et stærkt civilsamfund’ for 50 borgere og lokalpolitikere. Dialog om demokratiformer, samskabelse og lokal udvikling.

Demokratidagene, Göteborg, Sverige

Foredrag om ‘Nye veje i borgerdialog’ for 250 medarbejdere, ledere og politikere fra Göteborg Kommune

Ny Kristianstad Kommune, Norge

Oplæg for 150 medarbejdere og ledere i den sammenlagte kommunes område for Kultur, frivillighed og indbyggerdialog om ‘Borgerdialog – muligheder og faldgruber’

Stavanger Kommune, Norge, Helse & velferd

Oplæg for 40 medarbejdere på studietur i København: Samskabelse i danske kommuner – muligheder og faldgruber

Konference, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Workshop for 60 ledere fra folkekirken: ‘Samskabelse som samfundstendens – er det relevant i folkekirken?’

Hillerød Kommune, § 17.4. udvalget om Borgerinvolvering

Oplæg om de fire H’er i borgerdialog: Hvorfor, hvem, hvornår og hvordan på udvalgets temadag.

Solrød Kommunes lederkonference: ‘At lede udad’

Oplæg og workshop for 7o ledere på kommunens lederkonference om ‘at lede udad – borgerinddragelse og samskabelse’.

Vallensbæk Kommune, Økonomi og Indkøb: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – i Økonomi og Indkøb’

Workshop for medarbejderne om forskellige former for borgerinddragelse – og hvordan de kunne være relevante i deres arbejde

Youth Dialogues, konference i Stockholm arrangeret af bl.a. Nordisk Råd:

Panel-diskussion: Co-creative dialogue with young people – navigating through hurdles and possibilities. Ekspert-bidrag om forskelle på inddragelse og samskabelse, design af meningsfulde dialoger med unge og eksempler på opsøgende inddragelse af unge og andre grupper, som er ‘svære at nå’

Langeland Kommune: ‘Borgerinddragelse – nye tendenser’

Oplæg på møde for byrådsmedlemmer og borgere som startskud til nedsættelse af et § 17-4 udvalg om borgerinddragelse

Vesthimmerlands Kommune: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – nye tendenser’

Oplæg på inspirationsmøde for kommunens § 17-4 udvalg om borgerinddragelse og inviterede borgere

KL temadage: ‘At udvikle politik sammen med borgerne – hvad kræver det af jer som medarbejdere?’

Oplæg og dialog med medarbejdere på tværs af kommuner, som arbejder med at inddrage borgere i sundhedspolitikker

Konference: Improving Democracy through dialogue and participation, Stockholm

Oplæg og paneldebat på konference for 200 internationale deltagere om erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse i Danmark

6-by konference, Århus: Samskabelse – hvilken ledelse skal der til?

Oplæg for ledere og medarbejdere fra Danmarks 6 største byer på konference om det specialiserede børne-område.

Handicap 2018 konference arrangeret af COK og Socialstyrelsen: Kan vi styrke borgernes perspektiv gennem samskabelse?

Foredrag for 160 ledere og medarbejdere fra kommunale handicapforvaltninger.

Masterstudie i Ledelse, Innovation og Demokrati, Høgskolen i Sør-øst Norge: Samskabelse som fortælling og praksis

Oplæg og diskussion med 20 ledere fra norske kommuner om samskabelse udfra et kritisk blik på den danske samskabelsesdagsorden

Sammen om byen, Københavns Kommune: ‘Hvordan inddrager vi dem, der er ‘svære at nå’?’

Oplæg for 80 medarbejdere fra Københavns Kommune om mangfoldig borgerdialog – hvad er svært – og hvordan kan vi gøre i praksis?

Esbjerg Kommune, Lokalrådskonference: Samskabelse – bedre samarbejde eller varm luft?

Oplæg for 70 lokalrådsrepræsentanter om samskabelse i en lokal kontekst

Frederikshavn Kommune, lederudviklingsforløb: At lede samskabelse – muligheder og faldgruber

Foredrag og dialog med 40 kommunale ledere

Aarhus Kommune, oplæg: Hvordan skaber vi værdi med samskabelse?

Oplæg og dialog med 120 medarbejdere på tværs af magistrater i Aarhus Kommune

Professionshøjskolen Absalon, workshop

Hvordan kan vi måle værdien af samskabelse? Workshop for kommunale ledere og medarbejdere om måling og dokumentation af samskabelse

Skanderborg Kommune

Workshop om bedre borgermøder for ca. 30 medarbejdere: Oplæg, dialog og fælles reflektion om udvikling af bedre borgermøder i Skanderborg Kommune.

UCC Videreuddannelse, workshop

Workshop for undervisere på UCCs videreuddannelse for pædagoger m.v.: Samskabelse – fra ambition til praksis.

Aalborg Kommune, dialogmøde

Oplæg for politikere og frivillige foreninger: Samskabelse – en vej til at udvikle velfærden sammen med borgerne? Dialog og paneldebat om frivillighed.

Arbejdsmarkedschefer i Region Syd, oplæg

Oplæg og dialog for arbejdsmarkedschefer om samskabelse og muligheder og forhindringer ift. at udvikle beskæftigelsesindsatsen i en mere samskabende retning

Ringsted Kommune: Temamøde for byrådet

Hvordan skaber man gode vilkår for borgerinddragelse? Oplæg og dialog på temamøde for byrådet om borgerinddragelse Netværk af frivilligkonsulenter, workshop

’Når kommuner leder samskabelse – muligheder og faldgruber’

Oplæg og dialog med netværk af kommunale frivilligkonsulenter under Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Vi tilbyder:

Back To Top