skip to Main Content

Få et fagligt løft!

Meld dig til det faglige netværk om nærdemokrati, samskabelse og samarbejde på tværs med CfB som tovholder. Netværket er for medarbejdere fra kommuner og den frivillige sektor. Du får inspiration fra andres cases og erfaringer og sparring med kolleger på tværs af sektorer.

Læs mere og tilmeld dig her

Back To Top