skip to Main Content

Hvad kan vi lære af Sverige?

Svenske Kommuner og Landsting (SKL) har gennem flere år samarbejdet med svenske kommuner og samlet praksiserfaringer med nye måder at inddrage borgere på. Her er tre nye rapporter, der samler erfaringer og viden om vigtige emner inden for borgerinddragelse og samskabelse: Borgerbudgetter, borgerinddragelse i komplekse spørgsmål og borgerdialog som led i styringen

Back To Top