skip to Main Content

Hvem er vi?

Center for Borgerdialog er sat i verden for at udvikle vores nærdemokrati og velfærdssamfund ved at styrke dialog og samarbejde mellem det offentlige og borgere og civilsamfund. Gennem rådgivning og vidensformidling understøtter vi kommuner og andre offentlige organisationer i at udvikle bedre dialog og samarbejde med borgere og frivillige.

CfB blev grundlagt af Anne Tortzen i 2009 og fungerer som en netværksvirksomhed, hvor de relevante kompetencer trækkes ind efter behov. CfB har en række erfarne samarbejdspartnere  med et solidt videns- og erfaringsgrundlag inden for borgerinddragelse, samskabelse og procesfacilitering.

Leder af CfB, Anne Tortzen
Grundlægger og leder af CfB er Anne Tortzen, ph.d. og ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Anne har en baggrund som cand.scient.pol., journalist og proceskonsulent og har arbejdet med kommunikation og inddragelse i den offentlige sektor i mere end 20 år. Hun har stor viden om borgerinddragelse og demokratiudvikling i både ind- og udland udgav i 2008 bogen ”Borgerinddragelse – demokrati i øjenhøjde”.

De sidste år har Anne særligt beskæftiget sig med samskabelse. I 2017 tog hun en ph.d. grad ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC med afhandlingen ’Samskabelse i kommunale rammer – hvordan kan ledelse understøtte samskabelse?’, som undersøger tre konkrete samskabelsescases i danske kommuner med særligt fokus på ledelse.

Anne er en efterspurgt foredragsholder og forfatter til en række publikationer og debatindlæg.

 

CfBs samarbejdspartnere

Center for Borgerdialog arbejder netværksbaseret og trækker på en række erfarne samarbejdspartnere blandt praktikere og forskere. Blandt vores danske samarbejdspartnere er:

Manon de Jongh, organisationskonsulent og procesleder i konsulentvirksomheden UKON. Manon har skrevet ph.d. om borgerinddragelse og er ekspert i procesledelse og gruppedynamikker.

Annika Agger, lektor i offentlig forvaltning på RUC. Annika er ekspert i borgerinddragelse og demokratiudvikling i et styringsperspektiv.

Helle Hygum Espersen, seniorprojektleder, VIVE. Helle er master i socialt entreprenørskab og ekspert i samskabelse og frivillighed.

Linda Lundgaard Andersen, professor ved Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. Linda forsker i social innovation, socialt entreprenørskab, samskabelse og samproduktion af velfærd.

Internationalt samarbejder Center for Borgerdialog med en række forskere samt rådgivningsvirksomheden Governance International i Storbritannien og Medborgardialogprojektet under det svenske SKL.

Back To Top