skip to Main Content

Samfundsengagement i nye former

Ændrer de sociale medier grundlæggende ved den måde, vi engagerer os i samfundet på? Det spørgsmål forsøger en række norske forskere at svare på i antologien ‘Fra kollektiv til connectiv handling’? De har bl.a. undersøgt nordmændenes engagement i flygtningespørgsmålet

Back To Top