skip to Main Content

Viden om borgerdialog og samskabelse

Center for Borgerdialog indsamler og formidler forskningsbaseret viden om borgerdialog og samskabelse. Vi følger den danske og internationale udvikling og indsamler viden på dette felt til inspiration for jer, der arbejder med nærdemokrati, inddragelse og samskabelse i en dansk sammenhæng.

Under Håndplukket viden finder du en række centrale forskningspublikationer, rapporter og analyser, som gør dig klogere på samskabelse og borgerinddragelse i et internationalt perspektiv.

CfB udgivelser samler de publikationer, artikler og debatindlæg, CfB har bidraget til gennem tiden. Her ligger også links til film og lydoptagelser af oplæg og debatter.

Under Inspiration har vi samlet interviews, cases og nyheder, som kan inspirere dit arbejde med borgerdialog og samskabelse.

Back To Top