skip to Main Content

Inspiration til praksis

Borgerinddragelse og samskabelse i praksis: Inspiration fra ind- og udland

Vi følger den danske og internationale udvikling og indsamler erfaringer og metoder  til inspiration for jer, der arbejder med inddragelse og samskabelse i en dansk sammenhæng.

Der findes masser af eksempler og erfaringer derude, som kan inspirere og kvalificere jeres arbejde. Center for Borgerdialog har fingeren på pulsen, når det gælder cases, erfaringer og metoder inden for borgerinddragelse og samskabelse.

  • All
  • Cases
  • Inspiration
  • Interviews
  • Metoder
  • Uden kategori

Deltagelse som en vej til forandring for socialt udsatte borgere

Hvordan kan socialt udsatte få en mere aktiv demokratisk rolle? Rådet for Socialt Udsatte har under overskriften 'Deltagelse som en vej til forandring' udgivet et inspirationshæfte og et overblik over forskningen på feltet

Hør godt efter!

Hvordan går det med at give børn indflydelse på deres hverdag ved at inddrage dem? Under overskriften 'Hør godt efter!' har Børnerådet kortlagt, hvordan kommunerne inddrager børn i rollen som som informanter, rådgivere, politikudviklere og praksisudviklere - og indsamlet en række kommunale eksempler på, hvordan børn bliver inddraget i praksis

Vi skal mødes om de reelle problemer!

En gruppe forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan samskabelse forløber i praksis i en kommune - helt ude i frontlinjen. Det er blevet til en rapport om 'Den Svære Samskabelse', der både rummer interessante pointer og anvisninger til praktikere. En hovedpointe er, at samskabelse er en fortælling, der udfolder sig bag kommunale skriveborde, men alt for sjældent i praksis hos de medarbejdere, der er tæt på borgerne. Center for Borgerdialog har interviewet post doc Ane Grubb om pointer fra forskningsprojektet.

Bliv ved med at prøve: Et fejlslagent forsøg på samskabelse kan give grobund for et vellykket

Socialt udsatte boligområder er et oplagt sted at samskabe velfærd, men det kan være udfordrende. En ny PhD peger på to ting, der er afgørende for at lykkes med samskabelse i socialt udsatte boligområder: De fagprofessionelle medarbejdere skal have øje for borgernes ressourcer og anerkende, at samskabelse også skal give mening for dem. Og borgerne skal understøttes i at organisere sig og handle i fællesskab. CfB har interviewet forskeren bag den aktuelle PhD, Marianne Staal Stougaard, om indsigterne fra hendes forskning – og hvad vi kan bruge dem til.  

Bæredygtighed er en guldgrube!

Tag med på besøg i Urban Planen på Amager, et såkaldt ’udsat boligområde’, hvor det er lykkedes at få social og miljømæssig bæredygtighed til at gå op i en højere enhed – ved hjælp af et langt, sejt træk og en samskabende tilgang.

Det grønne engagement forandrer sig

Borgere engagerer sig i byens grønne områder som aldrig før. Det åbner muligheder for grøn samskabelse - men også udfordringer. I en aktuel PhD ser Anette Gravgaard Christensen nærmere på det grønne engagement - og hvad det kræver af kommunerne.

Få et fagligt løft i 2021!

CfBs faglige netværk om nærdemokrati, samskabelse og samarbejde på tværs fortsætter i 2021 - og du kan stadig nå at komme med! Du får ny viden og inspiration - og mulighed for sparring med kolleger fra både kommuner og frivillige organisationer.
Hvis du vil se, om netværket er noget for dig, er du velkommen til at deltage i et møde.

Samskabelse forstået som ‘collective intelligence’

Samskabelse har mange navne. Den britiske tænketank, Nesta, taler om 'collective intelligence'. Denne guide giver eksempler og anvisninger på, hvordan samfundsmæssige udfordringer kan løses ved hjælp af 'collective intelligence' - dvs. samarbejde på tværs hjulpet på vej af digitale platforme. Guikden indeholder en række eksempler og metoder til at designe samarbejdsprocesser.

Guide til rollespil og forumteater

Rollespil, simulation og forum-teater - det er metoder, der kan bruges til at facilitere erfaringsbaseret læring og træne kompetencer i at håndtere kompleksitet. Denne guide af konsulent og dramatiker, Morten Svalgaard Nielsen, giver en indføring i idéen bag og metoderne.

Hvordan kan man involvere og samskabe med unge?

Rapport fra Socialt Udviklingscenter, SUS, som bygger på erfaringer fra involvering af udsatte unge. Rapporten indeholder grundlæggende principper for involvering af unge og giver et bud på faserne i en god, involverende proces

Samskabelse – trin for trin

Denne inspirationsguide, som er udarbejdet af Psykiatrien i Region Nordjylland, giver en praktisk og metodisk indføring i samskabelse - hvilke spørgsmål, det er klogt at stille sig undervejs - og hvilke metoder, der kan være brugbare i samskabende processer

Inspiration til udvikling i udsatte boligområder

Ny rapport fra Center for Boligsocial udvikling med inspiration til, hvordan beboere, boligsociale helhedsplaner, kommuner og boligorganisationer kan samarbejde om at udvikle nye og stærke fællesskaber. Rapporten bygger på indsigter og erfaringer fra tre udsatte boligområder i København, Varde og Odense. Desuden indeholder den interviews med eksperter og internationale eksempler.

Samskabelse sker ikke bare af sig selv

De medarbejdere, der er tættest på borgerne, har en helt central rolle i samskabelse. Det er nemlig dem, der 'oversætter' samskabelse til praksis - ved at indtage en rolle som enten ’tjener’, ’mor’, ’boss’ eller ’samarbejdspartner’. I sin PhD har Nanna Møller Mortensen undersøgt, hvordan det foregår.

Inspiration til innovation

Nytænkning er nødvendig i corona-tiden. Men hvordan får vi det til at ske til hverdag? Her er to bud: Et top-down bud: Offentlige topchefers innovationsdagsorden. Og et bottom-up: En håndbog i at skabe sammen fra den britiske tænketank, Nesta.

Hvordan engagere unge?

E-bogen 'Den nye frivillighed - motivering, engagering og ledelse af unge frivillige i en ny tidsalder' giver nogle bud. Bogen er baseret på erfaringer fra Laboratorie for Samfundsengagement under Studenterhuset i København.

Fif til at lede samskabelse

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad der skal til for at lede samskabelse. Publikationen 'Ledelse af samskabelse' bygger bl.a. på analyse af vellykkede samskabelesesforløb i kommuner og regioner. 

Hvad kan vi lære af Sverige?

Tre nye rapporter fra SKL (Sveriges KL) samler flere års erfaringer og viden om vigtige emner inden for borgerinddragelse og samskabelse: Borgerbudgetter, borgerinddragelse i komplekse spørgsmål og borgerdialog som led i styringen

Demokratiresan – svensk podcast om borgerdialog

Mine dygtige og erfarne kolleger SKL (det svenske KL) har arbejde med borgerinddragelse og demokratiudvikling i mange år. Nu har du mulighed for at få del i deres viden og erfaringer i podcast serien Demokratiresan, der dækker emner som elektronisk inddragelse, medborgerskab og samskabelse.

Demokratisk innovation: Vores stemmer

Ny metode til borgerinddragelse: I samarbejde med tre kommuner har Mandag Morgen lanceret initiativet Vores Stemmer for at revitalisere det lokale demokrati. Under Vores Stemmer afvikles en række borgermøder med 200-500 tilfældigt udvalgte borgere i en bestemt kommune, som mødes for at udvikle løsninger på en kommunal udfordring

Aarhus: Samskabelse i det grønne

Aarhus Kommune eksperimenterer med samskabelse i det grønne på flere måder: Borgerbudgetter til udvikling af grønne områder lokalt og borgerdrevne byhaver i 'Smag på Aarhus'. Erfaringer og metoder er samlet i to udgivelser.

‘Sårbare’ borgere vil ikke være en målgruppe

'Sårbare’ borgere har brug for fællesskaber og for at bidrage på linje med alle andre. Interview med Helle Hygum Espersen, VIVE, som har undersøgt tre partnerskaber mellem kommuner og civilsamfund, der lykkes med at give 'sårbare' borgere et fristed.

Social forandring – nedefra

Smart cities handler ofte om ny teknologi, men hvad med den menneskelige side? 'Smart Urban Intermediaries' undersøger de 'socialt smarte' mennesker, som skaber forandringer i byer - nedefra. Interview med Annika Agger, leder af den danske del af forskningsprojektet.

Stedsans – samskabelse gennem omverdensinddragelse

Rapporten 'Stedsans - samskabelse gennem omverdensinddragelse' er et aktuelt bud på, hvilke metoder og tilgange, der er brug for i byudvikling anno 2018. Forfatterne er Annika Agger og Cristian Kahr Andersen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er udgiver. Udgivelsen består af tre adskilte dele: 1 Samskabelse gennem omverdensinddragelse, 2 Evaluering af områdefornyelserne og 3 Mobiliserende metoder til borgerinddragelse 

Dialog om komplekse samfundsspørgsmål

Hvordan faciliterer man en konstruktiv dialog om komplekse samfundsspørgsmål som integration, trivsel og det gode liv. lokalt? Dette spørgsmål optager mange svenske kommuner, som får faglig støtte fra det svenske KL (SKR) til at udvikle nye dialog-metoder. Forskere fra universitetet i Uppsala har fulgt initiativer i en række kommuner og udviklet en håndbog i facilitering af dialog om komplekse spørgsmål med udgangspunkt i design-tænkning.

Svære at nå – eller nemme at overse?

Vi har det med at udnævne nogle grupper af borgere, fx unge, hjemløse og indvandrere til at være 'svære at nå'. Men måske er de bare 'nemme at overse'. En gruppe skotske forskere har set nærmere på, hvad forskningen fortæller os om ulighed, når det gælder inddragelse og samskabelse. De kommer også med en række gode råd om, hvordan vi kan blive bedre til at nå ud til de borgere, der er 'svære at nå'.

I Danmark har kunstneren Kenneth Balfelt udviklet særlige metoder til at inddrage dem, der er 'svære at nå'

Viden om samskabelse – fra Norge

Her er to nye udgivelser om samskabelse fra en norsk kontekst: En rapport, der undersøger samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund i Norge og en håndbog i lokal samskabelse fra KS (det norske kommune-forbund).

Samarbejde er ikke en ønskebrønd!

Kristina Krüger Hansen har skrevet ph.d. om den vanskelige kunst at lukke borgerne ind i det politiske ’maskinrum’ – hvad kræver det af politikerne?

Facilitering er nøglen

Det behøver ikke være så vanskeligt at opnå både effektivitet og demokratiske gevinster gennem samskabelse. I sit speciale har Majken Mac undersøgt Alternativets Politiske Laboratorier og kommer med bud på, hvordan facilitering kan øge effektiviteten og mindske uligheden mellem deltagerne – og dermed den demokratiske værdi.

Netværk kan give mod på samskabelse

En gruppe nøglemedarbejdere i Slagelse Kommune har fået læring, nye sparringspartnere og mod til at gå nye veje i samskabelse

Digegrupper i Slagelse

I Korsør sørger borgerne selv for højvandssikring med kommunen som fødselshjælper. Det giver en mulighed for at realisere lokale drømme.

Dialog ved konflikter – ti skridt

En guide fra SKL til, hvordan konflikter i borgerinddragelse kan løses gennem ti skridt

Dialogguiden – en guide til borgerinddragelse

SKL, Svenske Kommuner og Landsting, har udviklet Dialogguiden, en guide til borgerinddragelse, hvor du finder redskaber, cases, metoder og litteratur, som kan inspirere jeres arbejde med at inddrage borgere.

Guide til dialog med unge

Det svenske SKL har udviklet en guide til borgerdialog med børn og unge.

At inddrage unge i landdistrikterne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har samlet fire eksempler på, hvordan unge kan inddrages i udvikling af landdistrikter og mindre byer.

At tegne Vollsmose med fødderne

Projektet 'At tegne Vollsmose med fødderne' er et eksempel på, hvordan unge kan inddrages i udviklingen af deres lokalområde ved hjælp af ny teknologi.

Børn og byudvikling

Dansk Byplanlaboratorium har i denne rapport samlet en række eksempler på, hvordan børn kan inddrages i byudvikling.

IT værktøjer til borgerinddragelse

Det svenske KL, SKL, har udviklet en værktøjskasse til borgerdialog ved hjælp af IT. Rapporten ’IT-verktyg i demokratins tjänst’ rummer to dele: En rapport om udfordringerne ved IT-baseret inddragelse og en rapport med gennemgang af konkrete værktøjer til inddragelse

Borgerinddragelse som led i styringen

SKL, det svenske KL, har udviklet et bud på, hvordan borgerinddragelse kan gøres til en integreret del af styringen i kommunerne.

Borgerne på banen – metoder til borgerinddragelse

En håndbog med et væld af forskellige metoder til de forskellige faser i en borgerinddragelsesproces. ’Borgerne på Banen’ har særligt fokus på eksempler borgerinddragelse i byudvikling og rummer en række konkrete eksempler.

Samskabelse – med fokus på resultater

Den britiske tænketank, New Economic Foundation, har udgivet en guide til kommuner om, hvordan de kan opnå samskabelse ved at sætte fokus på resultater: ’Comissioning for outcomes and co-production’.

Brugere og patienter som medskabere

Det svenske KL (SKL) har samlet en række eksempler på, hvordan brugere og patienter kan indgå som medskabere af styring og produktion af velfærd, særligt på sundhedsområdet.

Hvordan kan vi måle borgerinddragelse?

Det svenske KL (Sveriges kommuner og Landsting) har udarbejdet en guide til evaluering af borgerinddragelse.

Borgerdialog – under overfladen

CfBs samarbejdspartner, Manon de Jongh, har i sin p.hd. undersøgt, hvad de psykologiske og sociale processer betyder i borgerinddragelse - og hvordan de bedst kan håndteres. Hun har fulgt en stor borgerinddragelsesproces i Holland.

Passionen skal drive værket!

Geopark Festival i Odsherred Kommune drives af hundredevis af ildsjæle. De arbejder ud fra deres passion - og med kommunen som fødselshjælper. Interview med projektleder Paya Hauch Fenger om Geopark Festival.

Samskabelse er politisk!

Interview med samskabelsens ’grand old man’, Victor Pestoff. Samskabelse er på vej til at blive et tomt begreb, som misbruges til mange forskellige formål. Vi må have den politiske dimension med, når vi taler om samskabelse.

Vi lader de fagprofessionelle i stikken!

Interview med den finske forsker, Sanna Tuurnas. Hendes forskning viser, at de fagprofessionelle medarbejdere er helt centrale i samskabelse, men at de ofte får alt for lidt understøttelse fra organisationen og ledelsen.
Back To Top