Skip to content

Borgerdialog, borgerinddragelse og samskabelse

Vores velfærdssamfund og demokrati er under pres fra mange sider. Dialog, borgerdiaglog, inddragelse og samarbejde med borgere og frivillige kan være et svar. Men der er ingen nemme genveje.

Center for Borgerdialog - Borgerinddragelse og samskabelse

Hvorfor inddrage?

Der er mange gode grunde til, at borgerinddragelse og ikke mindst samarbejde og samskabelse med borgere og frivillige står højt på kommunernes dagsorden i disse år. Det lokale demokrati er præget af en tillidskrise. Det er en udfordring for de folkevalgte politikere at holde nærkontakten til borgerne og bevare følingen med, hvad forskellige grupper af borgere finder vigtigt. Politik er på vej til at blive en sag for eksperter og fagprofessionelle.

Men der er også en modsat tendens:

Mange borgere udviser et stort engagement, tager initiativer og organiserer sig. De vil gerne inddrages tidligt i beslutningerne og være med til at præge udviklingen i deres lokalområde

Samtidig er vores samfund fanget i en velfærdsklemme: På den ene side danskernes høje forventninger til det offentlige serviceniveau. På den anden side en trængt offentlig sektor, der skal skære ned de næste mange år.

Faldgruber

Svaret på disse udfordringer kan være tidlig involvering af en bred kreds af borgere og interessenter i de politiske beslutninger og prioriteringer. Det kan også være samarbejde med borgere og frivillige om at løse komplekse udfordringer og løfte velfærdsopgaver. Men inddragelse og samskabelse er en vanskelig kunst, og desværre er der mange eksempler på frustrationer, fjendtlighed og spild af tid og kræfter.

Der er masser af faldgruber – og en del af dem ligger hos de offentlige organisationer selv: Måske halter den organisatoriske og ledelsesmæssige opbakning til at samarbejde på tværs og dele indflydelse med eksterne parter. Eller måske mangler medarbejderne den indsigt og de kompetencer, der skal til for at lykkes med samarbejdet.

Intet quick fix

Der findes ikke noget ’quick fix’, som kan få dialog og samskabelse med borgere til at lykkes med et snuptag. En værktøjskasse med metoder er en hjælp. Men kloge inddragelses- og samarbejds-processer kræver mere end det: Reflektion over de organisatoriske betingelser og viden om de dynamikker, der er i spil. Vellykket inddragelse og samskabelse kræver, at offentlige ledere og medarbejdere opbygger mod til at møde dilemmaerne bevidst og afprøve nye måder at håndtere dem på. Det kræver nye kompetencer – og ikke mindst løbende refleksion og læring.

Her kan I bruge Center for Borgerdialog som en ‘kritisk ven’, der hjælper jer med at reflektere over dilemmaer, udfordringer og muligheder – og med at udvikle jeres kompetencer og organisation i en mere involverende og samarbejdende retning.

Demokratifitness

Vi tilbyder:

Back To Top