skip to Main Content

Center for Borgerdialog tilbyder

Center for Borgerdialog samarbejder med kommuner og andre offentlige organisationer, der vil styrke dialogen og samarbejdet med borgere og frivillige. Vi trækker på forskningsbaseret viden om, hvilke vilkår og hvilken type ledelse, der skal til for at lykkes med samarbejde på tværs. Vores tilgang er realistisk – og vi har et skarpt blik for både muligheder og udfordringer i inddragelse og samskabelse.

CfB ser borgerdialog og samskabelse som en forandringsproces, der udfordrer de vante roller for både politikere, medarbejdere og borgere. En vigtig del af vores arbejde er at udfordre vores kunder ved at stille de besværlige spørgsmål og hjælpe jer til at tage velovervejede beslutninger.

Inddragelse er en vanskelig kunst
Borgerinddragelse og samskabelse er en vanskelig kunst. Ikke så sjældent ender det med en frustrerende oplevelse eller føles som spild af tid og kræfter. Det er et felt fyldt af dilemmaer, som ikke kan ordnes med et ’quick fix’ i form af smarte mødekoncepter eller værktøjer. Inddragelse og samarbejde, som for alvor flytter noget, udfordrer både jeres ledelse, styring og organisation.

Vores kernekompetence er at understøtte jer organisatorisk og ledelsesmæssigt, når I ønsker at inddrage og samarbejde med mange forskellige interessenter. Vi har stor viden om faldgruber i borgerinddragelse og samskabelse og ved, hvad der skal til for at lykkes. Vi hjælper jer med med at vurdere, om en sag er egnet til samskabelse – og om de nødvendige vilkår er til stede i organisationen.

CfB styrker jeres ’inddragelsesfaglighed’
Vellykket inddragelse og samskabelse kræver en høj grad af ’inddragelsesfaglighed’. Det vil sige medarbejdere og ledere, som forstår at analysere en sag fra et samarbejdsperspektiv og vurdere, om sagen er egnet til inddragelse eller samskabelse – og hvilke faldgruber og muligheder, den byder på. Inddragelsesfaglighed handler også om at kunne gennemskue og håndtere de organisatoriske udfordringer og at vide, hvordan man tilrettelægger og faciliterer velovervejede dialog- og samarbejdsprocesser.

Vi tilbyder netværk og kurser der styrker ’inddragelsesfagligheden’ hos jeres medarbejdere og ledere. Vi afholder workshops og foredrag, der giver jer inspiration til borgerdialog og samskabelse og lejlighed til at reflektere over jeres mål og jeres praksis. Vi fungerer som jeres strategiske rådgiver og rådgiver jer om, hvordan I vælger rigtigt og undgår de værste faldgruber. Desuden tilbyder vi at gennemføre analyser og følgeforskning med det formål at opsamle læring og kvalificere jeres indsats.

 

 

 

Back To Top