Skip to content

Vi tilbyder

Center for Borgerdialog styrker inddragelsesfagligheden hos jeres medarbejdere og ledere

Vores kernekompetence er at understøtte jer organisatorisk og ledelsesmæssigt i jeres indsats for at inddrage og samarbejde med mange forskellige interessenter. Det kan både foregå gennem oplæg og workshops, kurser og netværk og gennem strategisk rådgivning, analyser og følgeforskning.

Vi trækker på forskningsbaseret viden om samarbejde på tværs og en realistisk tilgang med et skarpt blik for både muligheder og udfordringer i borgerinddragelse og samskabelse.

Foredrag og inspirationsoplæg om borgerinddragelse og samskabelse – Anne Tortzen

WORKSHOPS OG FOREDRAG
Inspiration til borgerdialog og samskabelse og lejlighed til at reflektere over jeres mål og  praksis.

Kurser og kompetenceudvikling – borgerdiaglog

KURSER OG NETVÆRK
Styrker kompetencer og inddragelsesfaglighed hos jeres medarbejdere og ledere.

Strategisk Rådgivning – borgerdiaglog

STRATEGISK RÅDGIVNING
Sparring og rådgivning om, hvordan I vælger rigtigt og undgår de værste faldgruber.

Analyse og følgeforskning – borgerdiaglog

ANALYSER OG FORSKNING
Opsamler og formidler læring, der kan kvalificere jeres arbejde.


Inddragelse er en vanskelig kunst
Borgerinddragelse og samskabelse er en vanskelig kunst. Ikke så sjældent ender det med en frustrerende oplevelse eller føles som spild af tid og kræfter. Det er et felt fyldt af dilemmaer, som ikke kan ordnes med et ’quick fix’ i form af smarte mødekoncepter eller værktøjer. Inddragelse og samarbejde, som for alvor flytter noget, udfordrer både jeres ledelse, styring og organisation.

Vores kernekompetence er at understøtte jer organisatorisk og ledelsesmæssigt, når I ønsker at inddrage og samarbejde med mange forskellige interessenter. Vi har stor viden om faldgruber i borgerinddragelse og samskabelse og ved, hvad der skal til for at lykkes. Vi hjælper jer med med at vurdere, om en sag er egnet til samskabelse – og om de nødvendige vilkår er til stede i organisationen.

CfB styrker jeres ’inddragelsesfaglighed’
Vellykket inddragelse og samskabelse kræver en høj grad af ’inddragelsesfaglighed’. Det vil sige medarbejdere og ledere, som forstår at analysere en sag fra et samarbejdsperspektiv og vurdere, om sagen er egnet til inddragelse eller samskabelse – og hvilke faldgruber og muligheder, den byder på.

Inddragelsesfaglighed handler også om at kunne gennemskue og håndtere de organisatoriske udfordringer og at vide, hvordan man tilrettelægger og faciliterer velovervejede dialog- og samarbejdsprocesser.

Det siger kunderne:

Back To Top