skip to Main Content

Bliv bedre til at inddrage og samskabe!

Vi hjælper jer med at udvikle jeres organisation, kompetencer og ledelse i en mere involverende og samarbejdende retning. Med afsæt i forskningsmæssig viden rådgiver vi offentlige organisationer, som vil nytænke dialog og samarbejde med borgere og interessenter.

Borgerinddragelse og samskabelse

Borgerinddragelse og samskabelse

Vores velfærdssamfund og demokrati er under pres fra mange sider. Dialog og samarbejde med borgere og frivillige kan være et svar. Men der er ingen nemme genveje.

Aktuelt

Ny viden

Klima, demokrati og samskabelse

'Klima, demokrati og samskabelse' er titlen på en ny bog, der netop er udkommet. Den handler om, hvordan kommunerne kan være katalysatorer for det klimaengagement, der findes hos borgere og lokalsamfund. I bogen giver Anne Tortzen og Annika Agger nogle bud på, hvordan vi bedst understøtter en grøn omstilling med demokratiske processer. Gennem konkrete eksempler beskriver bogen, hvad de kommunale medarbejdere kan gøre for at facilitere lokalt engagement, samarbejde og klimahandling.

Ny inspiration

Deltagelse giver håb

Psykisk sårbarhed og mistrivsel er en kæmpe udfordring – men hvad stiller vi op? Team Mod på Livet er lykkedes med at skabe et ’helle’ for psykisk sårbare mennesker. Et rum fri for forventninger – og med mulighed for at finde frem til den identitet og de drømme, der er gået tabt undervejs. Interview med Christina Færch og Juri Rao om Team Mod på Livets arbejde.
Deltagelse giver håb
Teknik Miljø - Marts 2023

Ny viden

Det er ikke borgerne, den er gal med!

Skrot NIMBY-fortællingen (Not In My Back Yard)! Den står i vejen for at møde borgerne med respekt og ligeværdighed. Som kommunal medarbejder eller politiker kan du selv gøre meget for at få borgerne som samarbejdspartnere. Det er hovedpointen i Anne Tortzens indlæg i det nyeste nummer af KTCs magasin Teknik & Miljø.
Bogudgivelser

Bogudgivelse

En kort og klar indføring i samskabelse

En kort og klar indføring i samskabelse

Kort og Godt om samskabelse i praksis handler om, hvordan organisationer bliver bedre rustet til at arbejde samskabende. Desuden tager Anne Tortzen og Manon de Jongh hul på de store spørgsmål: Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? og: Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Ambitionen med bogen 'Skabelse og samskabelse', er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet. Bogens påstand er, at kirken kan spille en vigtig rolle ift. at løse komplekse udfordringer som ensomhed og mistrivsel. Samfundet har brug for en kirke, der tager aktiv del og vender sig udad. Bogen giver en række eksempler på, hvordan det kan gøres - ligesom den diskuterer, hvilke muligheder og faldgruber, der ligger i en mere samskabende kirke.
Demokratisk fornyelse, Anne Tortzen

Demokratisk fornyelse – hvad virker?

'Demokratisk fornyelse - byer der går foran' undersøger demokratiets krise - og hvad vi kan gøre for at løse den. Her kan du læse om erfaringer med demokratisk fornyelse i Reykjavik, Barcelona, Glasgow og Amsterdam. Bogen giver dig et indblik i de nyeste metoder, fx digital inddragelse, borgerbudgetter, borgersamlinger og borgerforslag.
'Samskabelse af velfærd' af Anne Tortzen

Grundbog om samskabelse

Anne Tortzens bog, som bygger på hendes PhD afhandling, giver dig en grundlæggende indføring i samskabelse og bud på spørgsmål som: Hvilken ledelse understøtter samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Viden om borgerdialog og samskabelse

Center for Borgerdialog indsamler og formidler forskningsbaseret viden om borgerdialog og samskabelse. Vi følger den danske og internationale udvikling og indsamler viden på dette felt til inspiration for jer, der arbejder med inddragelse og samskabelse i en dansk sammenhæng

Følg med på Linkedind

På Anne Tortzens Linked In profil kan du følge med i Center for Borgerdialogs aktiviteter og nye udgivelser.

Hvem er vi

Vi arbejder forskningsbaseret – og har en kritisk-konstruktiv tilgang til borgerinddragelse og samskabelse. Vores kerneområder er formidling, kompetenceudvikling og strategisk rådgivning. Desuden tilbyder vi følgeforskning og analyser af jeres demokrati- og inddragelses-indsatser som udgangspunkt for læring og udvikling.

Back To Top