Skip to content

Bliv bedre til at inddrage og samskabe!

Vi hjælper jer med at udvikle jeres organisation, kompetencer og ledelse i en mere involverende og samarbejdende retning. Med afsæt i forskningsmæssig viden rådgiver vi offentlige organisationer, som vil nytænke dialog og samarbejde med borgere og interessenter.

Borgerinddragelse og samskabelse

Borgerinddragelse og samskabelse

Vores velfærdssamfund og demokrati er under pres fra mange sider. Dialog og samarbejde med borgere og frivillige kan være et svar. Men der er ingen nemme genveje.

Aktuelt

Ny viden

Nysgerrighed er nøglen!

Nysgerrighed er nøglen til at nå de unge. I stedet for at tænke, at de unge er 'svære at nå' skal kommunale medarbejdere være undersøgende og åbne over for det, der fylder i de unges liv - og først derefter forbinde det til en kommunal dagsorden. Det er en hovedpointe i Jakob Villadsens phd-afhandling om unges politiske engagement og dannelse set fra de unges perspektiv. CfB har interviewet Jakob om resultaterne og hvad vi kan bruge dem til.

Inspiration

Kapitalværksteder: Penge som påskud

Når Team Mod på Livet arbejder med borgerstyrede budgetter, nedtoner de pengene og skruer op for samtaler og drømme. På ’kapitalværkstedet’ er pengene et påskud for deltagerne til at tale med andre om det, der er vigtigt i deres liv. Det giver deltagerne selvtillid og beslutningskraft.
kapitalværksted
kvashegn - Skanderborg Kommune-print -Fotograf Per Bille-

Inspiration

Samskabelse af naturbaserede affaldsløsninger – hvad kan vi lære?

Kvashegn ved skoler, i lokalsamfund og boligområder. Det gavner biodiversitet, giver mindre haveaffald og sparer CO2, når affaldet ikke skal køres på genbrugspladsen. De sidste to år har affaldsselskabet renosyd gennem samarbejde med lokalsamfund, skoler og boligforeninger fået sat 70 kvashegn op i Skanderborg og Odder. Center for Borgerdialog har fulgt indsatsen og samlet læring i rapporten 'Samskabelse af naturbaserede affaldsløsninger - hvad kan vi lære af renosyds kvashegnsprojekt?'
Bogudgivelser

Bogudgivelse

'Klima, demokrati og samskabelse' ved Anne Tortzen og Annika Agger

Klima, demokrati og samskabelse

'Klima, demokrati og samskabelse' er titlen på en ny bog om, hvordan kommunerne kan være katalysatorer for det klimaengagement, der findes hos borgere og lokalsamfund. I bogen giver Anne Tortzen og Annika Agger nogle bud på, hvordan vi bedst understøtter en grøn omstilling med demokratiske processer. Gennem konkrete eksempler beskriver bogen, hvad de kommunale medarbejdere kan gøre for at facilitere lokalt engagement, samarbejde og klimahandling.
En kort og klar indføring i samskabelse

En kort og klar indføring i samskabelse

Kort og Godt om samskabelse i praksis handler om, hvordan organisationer bliver bedre rustet til at arbejde samskabende. Desuden tager Anne Tortzen og Manon de Jongh hul på de store spørgsmål: Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? og: Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Hvordan rimer kirke på samskabelse?

Ambitionen med bogen 'Skabelse og samskabelse', er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet. Bogens påstand er, at kirken kan spille en vigtig rolle ift. at løse komplekse udfordringer som ensomhed og mistrivsel. Samfundet har brug for en kirke, der tager aktiv del og vender sig udad. Bogen giver en række eksempler på, hvordan det kan gøres - ligesom den diskuterer, hvilke muligheder og faldgruber, der ligger i en mere samskabende kirke.
Demokratisk fornyelse, Anne Tortzen

Demokratisk fornyelse – hvad virker?

'Demokratisk fornyelse - byer der går foran' undersøger demokratiets krise - og hvad vi kan gøre for at løse den. Her kan du læse om erfaringer med demokratisk fornyelse i Reykjavik, Barcelona, Glasgow og Amsterdam. Bogen giver dig et indblik i de nyeste metoder, fx digital inddragelse, borgerbudgetter, borgersamlinger og borgerforslag.
'Samskabelse af velfærd' af Anne Tortzen

Grundbog om samskabelse

Anne Tortzens bog, som bygger på hendes PhD afhandling, giver dig en grundlæggende indføring i samskabelse og bud på spørgsmål som: Hvilken ledelse understøtter samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?

Viden om borgerdialog og samskabelse

Center for Borgerdialog indsamler og formidler forskningsbaseret viden om borgerdialog og samskabelse. Vi følger den danske og internationale udvikling og indsamler viden på dette felt til inspiration for jer, der arbejder med inddragelse og samskabelse i en dansk sammenhæng

Følg med på Linkedind

På Anne Tortzens Linked In profil kan du følge med i Center for Borgerdialogs aktiviteter og nye udgivelser.

Hvem er vi

Vi arbejder forskningsbaseret – og har en kritisk-konstruktiv tilgang til borgerinddragelse og samskabelse. Vores kerneområder er formidling, kompetenceudvikling og strategisk rådgivning. Desuden tilbyder vi følgeforskning og analyser af jeres demokrati- og inddragelses-indsatser som udgangspunkt for læring og udvikling.

Back To Top