skip to Main Content

Aktuelt

skabelse og samskabelse bog2-forside

Ny viden

Ny bog: Skabelse og samskabelse
'Skabelse og samskabelse' er titlen på en aktuel bog, som Anne Tortzen har redigeret i samarbejde med to 'kirkefolk'.
Bogen indeholder bidrag fra forskere, præster og forvaltere. Formålet er at skabe debat om, hvordan folkekirken kan indtage en mere aktiv rolle i samfundet.
Link
Smuglæs og bestil bogen her, https://www.eksistensen.dk/skabelse-og-samskabelse.html, _blank
Vælg..
Vælg..
billede-Marianne-Staal-Stougaard

Ny viden

Samskabelse med sårbare borger kræver noget særligt
Marianne Staal Stougaard har i sin PhD undersøgt, hvad der skal til for at lykkes med samskabelse i et sårbart boligområde. Hun peger på to ting: De fagprofessionelle medarbejdere skal have øje for borgernes ressourcer og anerkende, at samskabelse også skal give mening for dem. Og borgerne skal understøttes i at organisere sig og handle i fællesskab.
Artikel
Læs interviewet med Marianne, https://centerforborgerdialog.dk/bliv-ved-med-at-proeve-et-fejlslagent-forsoeg-paa-samskabelse-kan-give-grobund-for-et-vellykket/,
PDF
Læs afhandlingen , https://centerforborgerdialog.dk/wp-content/uploads/2021/03/Ph.D.-Thesis.-Marianne-Stougaard-excl-articles.pdf,
Vælg..
Anette Gravgaard

Ny viden

Det grønne engagement forandrer sig
Borgere engagerer sig i byens grønne områder som aldrig før. Det åbner muligheder for grøn samskabelse - men også udfordringer. I en aktuel PhD ser Anette Gravgaard Christensen nærmere på det grønne engagement - og hvad det kræver af kommunerne.
Artikel
Læs interviewet med Anette her, https://centerforborgerdialog.dk/det-groenne-engagement-handler-ogsaa-om-foelelser-og-relationer/, _blank
Link
Læs rapporten 'Grønne fællesskaber i byerne', https://issuu.com/friluftsradet/docs/gr_nne_f_llesskaber_i_byen_-_publikation, _blank
Link
Find afhandlingen her, https://www.researchgate.net/publication/346624997_Civilt_engagement_i_bynatur_-_Samarbejdsbaseret_udvikling_af_offentlige_gronne_byomrader_mellem_myndigheder_omverden_og_civilsamfund, _blank
Demokratisk fornyelse (1)

Ny viden

Ny bog om demokratisk fornyelse
Anne Tortzen har netop udgivet en ny bog om demokratisk fornyelse. Bogen undersøger demokratiets krise - og hvad vi kan gøre for at løse den. Du kan læse om erfaringer fra fire byer - og om de nyeste metoder, bl.a. borgersamlinger, borgerforslag og samskabelse.
Link
Smugkig og bestil, https://gu.hansreitzel.dk/kig-i-bogen/demokratisk-fornyelse/?page=1, _blank
Link
Se video-interview med Anne , https://video.hansreitzel.dk/secret/64256231/d1acd736dde5832830f3137da8783966,
Link
Læs debatindlæg i Politiken Byrum, https://politikenbyrum.dk/Debat/art7910989/By-Havn-glemmer-borgerne.-Her-er-fire-byer-de-kan-l%C3%A6re-af, _blank
Nanna Møller Mortensen

Ny viden

Samskabelse sker ikke bare af sig selv
De medarbejdere, der er tættest på borgerne, har en helt central rolle i samskabelse. Det er nemlig dem, der 'oversætter' samskabelse til praksis - ved at indtage en rolle som enten ’tjener’, ’mor’, ’boss’ eller ’samarbejdspartner’. I sin PhD har Nanna Møller Mortensen undersøgt, hvordan det foregår.
Artikel
Læs interviewet med Nanna her , /samskabelse-sker-ikke-bare-af-sig-selv/, _blank
PDF
Se model med de fire roller , https://centerforborgerdialog.dk/wp-content/uploads/2020/09/De-fire-roller-model.pdf, _blank
Vælg..

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrev fra
Center for Borgerdialog

Back To Top