skip to Main Content

Strategisk rådgivning

CfB bidrager til at styrke og understøtte jeres borgerdialog- og samskabelses-indsats strategisk og organisatorisk gennem rådgivning og sparring.

Med afsæt i vores praktiske og teoretiske viden på feltet er vi med på sidelinjen som sparringspartner og kritisk ven, når I udvikler strategier eller tilrettelægger konkrete forløb. Vi hjælper jer med at analysere og reflektere over situationen, før I går i gang med borgerinddragelse og samskabelse.

Som kritisk ven udfordrer vi jer og stiller jer overfor de svære spørgsmål. Alt sammen for at sikre, at jeres beslutninger om borgerinddragelse og samskabelse er velovervejede og godt forankret – så indsatsen har gode chancer for at lykkes.

Eksempler på opgaver:

Reykjavik Kommune: Rådgivning om borgerinddragelse i Neighbourhood Plans
Evaluering af borgerinddragelse i Reykjaviks Neighbourhood Plans. Forslag til, hvordan inddragelsen kan udvikles, så flere grupper kommer med og borgerne i højere grad bliver inviteret ind som medskabere af lokal planlægning. Læs rapporten ‘Neighbourhood Plans in Reykjavik. Citizen engagement till now – and the way ahead’

Københavns Kommune: Sparring på ‘Københavner-inddragelse’
Strategisk sparring og rådgivning om kommunens fremtidige indsats for at inddrage københavnerne: Hvilke modeller skal vi vælge? Workshop med lokaludvalgs-sekretariater om erfaringer med lokal inddragelse – og rådgivning på baggrund af indsamlet data fra survey, idea-factory og københavner-konference.

Vejle Kommune: Sparring på udvikling af lokaldemokratiet
Strategisk sparring om at udvikle en ny model for dialog og organisering af lokalråd i Vejle Kommune. Indsamling af modeller og erfaringer fra andre kommuner, rådgivning om dialog med lokalrådene om fremtiden og en rolle som ‘kritisk ven’ ift. kommunens idéer og planer.

Varde Kommune: Sparring på strategi om samskabelse og om internt læringsforløb
Strategisk sparring med arbejdsgruppe om udvikling af Varde Kommunes nye strategi for samskabelse. Desuden løbende feedback i rollen som ‘kritisk ven’ på kommunens interne læringsforløb om samskabelse

Odense Kommune: Sparring om samskabelse
Sparring med Center for Civilsamfund om politiker-roller i samskabelse til brug for strategisk oplæg til byrådet

Roskilde Kommune: Strategisk sparring om design og afholdelse af borgermøder
Sparring om tilrettelæggelse af møder ifb. med stormflodsindsats, lokalrådenes dag og høringsparternes dag

Energinet.dk: Sparring ift. borgermøder om højspændingsmaster
Sparring om tilrettelæggelse og forberedelse af borgermøder i forbindelse med opsætning af højspændingsmaster Planlægningsworkshop med deltagere for at afklare rollefordeling og oplæg på borgermøderne

”Jeg har til opgave at følge 3 udvalgte projekter med det formål at undersøge, hvordan Varde Kommune kan opbygge forskellige måder at arbejde med samskabelse.  Sparringen og rådgivningen fra Anne har været med til at gøre videns- og erfaringsopsamlingen meget konkret og operationel. Yderst værdifuldt i de fremadrettede strategiske beslutninger”

Lars Bo Stenderup, organisationskonsulent, Varde Kommune

Back To Top