Skip to content

Strategisk rådgivning

Vi styrker jeres inddragelse  strategisk  og organisatorisk

Vi er med på sidelinjen som strategisk rådgiver og sparringspartner, når I arbejder med involvering og samarbejde. Med afsæt i vores praktiske og teoretiske viden bidrager vi med inspiration og erfaringer – og rådgiver jer om mulige veje at gå.

Som kritisk ven udfordrer vi jer og stiller jer overfor de svære spørgsmål. Alt sammen for at sikre, at jeres beslutninger om borgerinddragelse og samskabelse er velovervejede og godt forankret – så indsatser har de bedste muligheder for at lykkes.

Strategisk Rådgivning – borgerdiaglog

Det siger kunderne:

”Center for Borgerdialog har ført os sikkert igennem en større proces for at sætte samskabelse og borgerinddragelse på dagsordenen, som både omfattede en analyse og et kompetenceudviklingsforløb. Anne og holdet fra CfB har gennem hele processen været en yderst professionel medspiller, som både har haft et godt blik for den praktiske virkelighed for medarbejderne og været god til at holde fokus på kvaliteten i løsningerne”.

Ole Hampenberg Andersen, afdelingschef, Strategi og Implementering, Vordingborg Kommune

 

”Vores arbejde med at udvikle Neighbourhood Plans er et omfattende transformationsprojekt, der har til formål at gøre alle nabolag i Reykjavik miljøvenlige, bæredygtige og sundhedsfremmende. Et af de vigtigste elementer er borgerinddragelse og samarbejde med beboerne. Der har vi haft glæde af strategisk rådgivning fra Anne Tortzen, som har givet stor værdi til vores arbejde”.

Ævar Hardason, afdelingsleder og leder af projekt Neighbourhood Plans i Reykjavik Kommune

Eksempler

Reykjavik Kommune: Rådgivning om borgerinddragelse i Neighbourhood Plans

Evaluering af borgerinddragelse i Reykjaviks Neighbourhood Plans. Forslag til, hvordan inddragelsen kan udvikles, så flere grupper kommer med og borgerne i højere grad bliver inviteret ind som medskabere af lokal planlægning.
Læs rapporten ‘Neighbourhood Plans in Reykjavik. Citizen engagement till now – and the way ahead’


Københavns Kommune: Sparring på ‘Københavner-inddragelse’

Strategisk sparring og rådgivning om kommunens fremtidige indsats for at inddrage københavnerne: Hvilke modeller skal vi vælge? Workshop med lokaludvalgs-sekretariater om erfaringer med lokal inddragelse – og rådgivning på baggrund af indsamlet data fra survey, idea-factory og københavner-konference.


Vejle Kommune: Sparring på udvikling af lokaldemokratiet

Strategisk sparring om at udvikle en ny model for dialog og organisering af lokalråd i Vejle Kommune. Indsamling af modeller og erfaringer fra andre kommuner, rådgivning om dialog med lokalrådene om fremtiden og en rolle som ‘kritisk ven’ ift. kommunens idéer og planer.


Varde Kommune: Sparring på strategi om samskabelse og om internt læringsforløb

Strategisk sparring med arbejdsgruppe om udvikling af Varde Kommunes nye strategi for samskabelse. Desuden løbende feedback i rollen som ‘kritisk ven’ på kommunens interne læringsforløb om samskabelse.


Odense Kommune: Sparring om samskabelse

Sparring med Center for Civilsamfund om politiker-roller i samskabelse til brug for strategisk oplæg til byrådet


Roskilde Kommune: Strategisk sparring om design og afholdelse af borgermøder

Sparring om tilrettelæggelse af møder ifb. med stormflodsindsats, lokalrådenes dag og høringsparternes dag.


Energinet.dk: Sparring ift. borgermøder om højspændingsmaster

Sparring om tilrettelæggelse og forberedelse af borgermøder i forbindelse med opsætning af højspændingsmaster. Planlægningsworkshop med deltagere for at afklare rollefordeling og oplæg på borgermøderne.


Vi tilbyder:

Back To Top