skip to Main Content

Workshops og foredrag

CfB holder mange workshops og inspirationsoplæg om borgermøder, borgerinddragelse, demokratiudvikling og samskabelse med eksempler fra ind- og udland. Deltagerne kan være kommunale medarbejdere og ledere fra forskellige forvaltninger, politikere, frivillige eller en blanding.

Vores oplæg er altid skræddersyet til netop jeres sammenhæng, så de giver input til en fælles forståelse og konkret inspiration, der kan omsættes til deltagernes hverdag. Vi står desuden for at facilitere deltagernes refleksion og dialog om arbejde med inddragelse og samskabelse i praksis og om barrierer og udviklingsmuligheder.

Eksempler på opgaver:

Demokratidagene, Göteborg, Sverige
Foredrag om ‘Nye veje i borgerdialog’ for 250 medarbejdere, ledere og politikere fra Göteborg Kommune

Ny Kristianstad Kommune, Norge
Oplæg for 150 medarbejdere og ledere i den sammenlagte kommunes område for Kultur, frivillighed og indbyggerdialog om ‘Borgerdialog – muligheder og faldgruber’

Stavanger Kommune, Norge, Helse & velferd
Oplæg for 40 medarbejdere på studietur i København: Samskabelse i danske kommuner – muligheder og faldgruber

Vidensfestival om samskabelse arrangeret af UKON og KDAK
Workshop om at lede samskabelse med afsæt i kapitel 5 i bogen Ledelse og Samskabelse i den offentlige sektor

Konference, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Workshop for 60 ledere fra folkekirken: ‘Samskabelse som samfundstendens – er det relevant i folkekirken?’

Hillerød Kommune, § 17.4. udvalget om Borgerinvolvering
Oplæg om de fire H’er i borgerdialog: Hvorfor, hvem, hvornår og hvordan på udvalgets temadag.

Solrød Kommunes lederkonference: ‘At lede udad’
Oplæg og workshop for 7o ledere på kommunens lederkonference om ‘at lede udad – borgerinddragelse og samskabelse’.

Vallensbæk Kommune, Økonomi og Indkøb: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – i Økonomi og Indkøb’
Workshop for medarbejderne om forskellige former for borgerinddragelse – og hvordan de kunne være relevante i deres arbejde

Youth Dialogues, konference i Stockholm arrangeret af bl.a. Nordisk Råd:
Panel-diskussion: Co-creative dialogue with young people – navigating through hurdles and possibilities. Ekspert-bidrag om forskelle på inddragelse og samskabelse, design af meningsfulde dialoger med unge og eksempler på opsøgende inddragelse af unge og andre grupper, som er ‘svære at nå’

Langeland Kommune: ‘Borgerinddragelse – nye tendenser’
Oplæg på møde for byrådsmedlemmer og borgere som startskud til nedsættelse af et § 17-4 udvalg om borgerinddragelse

Vesthimmerlands Kommune: ‘Borgerinddragelse og samskabelse – nye tendenser’
Oplæg på inspirationsmøde for kommunens § 17-4 udvalg om borgerinddragelse og inviterede borgere

KL temadage: ‘At udvikle politik sammen med borgerne – hvad kræver det af jer som medarbejdere?’
Oplæg og dialog med medarbejdere på tværs af kommuner, som arbejder med at inddrage borgere i sundhedspolitikker

Konference: Improving Democracy through dialogue and participation, Stockholm
Oplæg og paneldebat på konference for 200 internationale deltagere om erfaringer med borgerinddragelse og samskabelse i Danmark

6-by konference, Århus: Samskabelse – hvilken ledelse skal der til?
Oplæg for ledere og medarbejdere fra Danmarks 6 største byer på konference om det specialiserede børne-område.

Handicap 2018 konference arrangeret af COK og Socialstyrelsen: Kan vi styrke borgernes perspektiv gennem samskabelse?
Foredrag for 160 ledere og medarbejdere fra kommunale handicapforvaltninger.

Masterstudie i Ledelse, Innovation og Demokrati, Høgskolen i Sør-øst Norge: Samskabelse som fortælling og praksis
Oplæg og diskussion med 20 ledere fra norske kommuner om samskabelse udfra et kritisk blik på den danske samskabelsesdagsorden

Sammen om byen, Københavns Kommune: ‘Hvordan inddrager vi dem, der er ‘svære at nå’?’
Oplæg for 80 medarbejdere fra Københavns Kommune om mangfoldig borgerdialog  – hvad er svært  –
og hvordan kan vi gøre i praksis?

Esbjerg Kommune, Lokalrådskonference: Samskabelse – bedre samarbejde eller varm luft?
Oplæg for 70 lokalrådsrepræsentanter om samskabelse i en lokal kontekst

Frederikshavn Kommune, lederudviklingsforløb: At lede samskabelse – muligheder og faldgruber
Foredrag og dialog med 40 kommunale ledere

Aarhus Kommune, oplæg: Hvordan skaber vi værdi med samskabelse?
Oplæg og dialog med 120 medarbejdere på tværs af magistrater i Aarhus Kommune

Professionshøjskolen Absalon, workshop
Hvordan kan vi måle værdien af samskabelse? Workshop for kommunale ledere og medarbejdere om måling og dokumentation af samskabelse

KLs Kommunikationsdøgn
Oplæg og dialog: Sker der reel samskabelse i din kommune? Og hvilken rolle spiller kommunikation?

Skanderborg Kommune
Workshop om bedre borgermøder for ca. 30 medarbejdere: Oplæg, dialog og fælles reflektion om udvikling af bedre borgermøder i Skanderborg Kommune.

UCC Videreuddannelse, workshop
Workshop for undervisere på UCCs videreuddannelse for pædagoger m.v.: Samskabelse – fra ambition til praksis.

Aalborg Kommune, dialogmøde
Oplæg for politikere og frivillige foreninger: Samskabelse – en vej til at udvikle velfærden sammen med borgerne? Dialog og paneldebat om frivillighed.

Arbejdsmarkedschefer i Region Syd, oplæg
Oplæg og dialog for arbejdsmarkedschefer om samskabelse og muligheder og forhindringer ift. at udvikle beskæftigelsesindsatsen i en mere samskabende retning

Ringsted Kommune: Temamøde for byrådet
Hvordan skaber man gode vilkår for borgerinddragelse? Oplæg og dialog på temamøde for byrådet om borgerinddragelse Netværk af frivilligkonsulenter, workshop

’Når kommuner leder samskabelse – muligheder og faldgruber’ – oplæg og dialog med netværk af kommunale frivilligkonsulenter under Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Det siger kunderne:

“Det var en meget vellykket sceance, vi havde med Anne Tortzen. Som oplægsholder fik Anne rigtig god feedback fra medarbejderne og kom med et meget brugbart input til vores videre drøftelser. Jeg vil helt klart anbefale Anne til andre, der gerne vil blive klogere på samskabelse i et kritisk perspektiv”
Anne Kjær Olsen, uddannelseschef, videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole

“Jeg engagerede Anne til at holde oplæg for en gruppe arbejdsmarkedschefer. Det gik rigtig godt – jeg har kun fået fine tilbagemeldinger: Relevant, kompetent og behageligt!”
Kurt Klaudi Klausen, professor i ledelse, SDU

“Anne Tortzens omfattende og nuancerede viden om samskabelse i den offentlige sektor bidrog til en vigtig konstruktiv kritisk dialog om, hvilken rolle samskabelse kan spille i fremtidens kommune, hvilke rammer der er nødvendige for at samskabelsen overhovedet sker og hvorvidt samskabelse altid er svaret. Annes oplæg var inspirerende, inddragende og velformidlet, og jeg vil til enhver tid anbefale hende til andre”
Johanne Mose Entwistle, Innovationskonsulent, Center for Innovation, Aarhus Kommune

Back To Top