Skip to content

Hvem er vi?

Samskabelse og borgerinddragelse er vores kerneområde

Vi hjælper kommuner og andre offentlige organisationer med at udvikle deres organisation, kompetencer og ledelse i en mere involverende og samarbejdende retning.

Center for Borgerdialog er sat i verden for at udvikle vores nærdemokrati og velfærdssamfund ved at styrke dialog og samarbejde mellem det offentlige og borgere og civilsamfund.

Vi arbejder forskningsbaseret – og har en kritisk-konstruktiv tilgang til borgerinddragelse og samskabelse. Vores kerneområder er formidling, kompetenceudvikling og strategisk rådgivning. Desuden tilbyder vi følgeforskning og analyser af jeres demokrati- og inddragelses-indsatser som udgangspunkt for læring og udvikling.

Formidling af viden står centralt i vores arbejde. Vi følger den danske og internationale udvikling på feltet tæt og fungerer som et videnscenter, der indsamler og formidler praksis- og forskningsbaseret viden om erfaringer og metoder inden for demokratiudvikling, borgerinddragelse og samskabelse.

CfB er grundlagt af Anne Tortzen i 2009 og drives som en netværksvirksomhed. CfB trækker på en række erfarne samarbejdspartnere med et solidt videns- og erfaringsgrundlag inden for demokratiudvikling, borgerinddragelse, samskabelse, organisation, ledelse og procesledelse.

Anne Tortzen, indehaver af Center for Borgerdialog

Leder af CfB, Anne Tortzen

Grundlægger og leder af CfB er Anne Tortzen, ph.d. og ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Anne har en baggrund som cand.scient.pol., journalist og proceskonsulent og har arbejdet med kommunikation, inddragelse og nærdemokrati i mere end 20 år. Hun har stor viden om borgerinddragelse og demokratiudvikling i både ind- og udland.

Hendes ph.d. afhandling fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC handlede om samskabelse i danske kommuner – og er omarbejdet til bogen ‘Samskabelse af velfærd – muligheder og faldgruber’ (Hans Reitzel, 2019).

I  sin bog ‘Demokratisk fornyelse – byer der går foran’ (Hans Reitzel, 2020), ser Anne samskabelse som led i en større, international demokrati og styringsdagsorden – og giver et indblik i erfaringer med nye demokratiske metoder – både digitale og analoge – i fire europæiske byer.

I bogen ‘Kort og godt om samskabelse i praksis’ (Dansk Psykologisk Forlag, 2021) giver Anne – sammen med sin samarbejdspartner, Manon de Jongh – en praksisnær indføring i, hvordan  organisationer bliver bedre gearet til at arbejde samskabende.

For tiden beskæftiger Anne sig særligt med, hvordan vi kan indrette vores demokrati og styring på nye måder, der understøtter en grøn omstilling. Det handler hendes seneste bog ‘Klima, demokrati og Samskabelse om (Akademisk Forlag, 2023). Bogen er blevet til i samarbejde med Annika Agger og argumenterer for, at kommunerne kan tage en rolle som katalysator for lokalt klimaengagement og handling.

Anne er en efterspurgt foredragsholder og forfatter til en række publikationer, artikler og debatindlæg. Se alle CfBs publikationer her 

CfBs samarbejdspartnere

Center for Borgerdialog arbejder netværksbaseret og trækker på en række erfarne samarbejdspartnere blandt praktikere og forskere. Blandt vores danske samarbejdspartnere er:

Manon de Jongh. Organisationspsykolog

Manon de Jongh
Organisationspsykolog, selvstændig ledelseskonsulent, coach og forsker 

Manon har skrevet ph.d. om borgerinddragelse og er ekspert i organisation og ledelse samt procesledelse og gruppedynamikker.

Annika Agger, Lektor i offentlig forvaltning

Annika Agger
Lektor i offentlig forvaltning på RUC

Annika er særligt optaget af grøn bæredygtighed og er ekspert i borgerinddragelse og demokratiudvikling i et styringsperspektiv.

Helle Hygum Espersen, Seniorprojektleder, VIVE.

Helle Hygum Espersen
Seniorprojektleder, VIVE

Helle er master i socialt entreprenørskab og ekspert i samskabelse og frivillighed med særligt fokus på civilsamfundets rolle.


Internationalt samarbejder Center for Borgerdialog med en række forskere samt rådgivningsvirksomheden Governance International i Storbritannien og Medborgardialogprojektet under det svenske KL (SKR).

Bog: Samskabelse i praksis
Back To Top