Skip to content

05 | 2022

Kortlægning af lokalrådenes arbejde

Lokalråd, borgerforeninger og andre lokalsamfundsforeninger spiller en vigtig nærdemokratisk rolle - særligt i kommuner med mange landdistrikter. Forskere fra SDUs Center for Landdistriktsforskning har i rapporten 'Lokale med på råd og borgere i forening' set nærmere på lokalrådenes rolle og kortlagt deres udbredelse, karakteristika, aktiviteter og samarbejde.

05 | 2022

Sverige tager temperaturen på det lokale demokrati

I en ny rapport undersøger det svenske demokratiråd, hvordan det står til med det lokale demokrati i vores broderland. Dagsformen er nogenlunde, men det svenske lokaldemokrati står over for mange af de samme udfordringer som vi oplever i Danmark. Der er brug for både institutionelle reformer og nye strategier og arbejdsmåder både hos de politiske partier og kommunerne, konkluderer rapporten

08 | 2021

Hvordan styrker vi unges demokratiske selvtillid?

De unge har masser af viden og holdninger - men mangler demokratisk selvtillid og handlekraft. Så hvordan understøtter vi, at de unge kan blive aktive, demokratiske deltagere. Det handler publikationen 'Grib demokratiet - om at styrke unge demokratiske selvtillid, handlekraft og mod' om.

06 | 2021

Ny rapport om lokaldemokrati i nybrud

Kommunaldirektør-foreningen (KOMDIR) har sammen med Mandag Morgen undersøgt aktuelle tendenser i lokaldemokratiet. Rapporten formidler ti indsigter og fire aktuelle cases på udviklingen i det lokale demokrati.
Back To Top